Toora ja elav vereohver


Selle artikli kirjutasin seepärast, et mul sai kõrini nende idiootide lõputust hulgast, kes ühest küljest teevad juutide rituaalmõrva paljastavaid youtube videosid ja veebilehti aga teisest küljest toetavad kristlust, piiblit, naatsaretlast ja süüdistavad selles kõiges Saatanat. Osad neist autoritest on tegelikkuses juudid, kes teavad väga hästi mida nad teevad, üritades ajada kogu süü Saatana ja Paganlike Jumalate kaela. Teistel, peamiselt kristlastel, on aju asemel sõnnik.

Enamus neist lollpeadest (peaaegu alati on nad kristlased) on kas liiga laisad, motiveerimata või loomulikult puudub neil vajalik intelligentsus, et tõsiselt lugeda juutide toorat nii nagu ta on, piibli vana testamenti. Kogu toora on pilgeni täis juutide jumala juhiseid elava vereohvri õige läbiviimise kohta. Kui need kahekohalise IQ numbriga kristlikud idioodid üritavad seda vabandada uue testamendi ja “jeesusega”, siis – “jeesus” ON inimlapse vereohver.

Lisaks sellele sügavale lollusele (kristlaste intelligentsus on uskumatult madal) näib, et neile piiblilembelistele nõdrameelsetele, kes juudi rituaalmõrva teemal vinguvad ja talmudi tsiteerivad, ei jõua iial kohale see, et talmud on tegelikult rabide selgitused toorast. Ja mis on toora? Toora on piibli, mida need nõdrameelsed kristlased promovad, vana testamendi esimesed viis raamatud. Täpselt nii – VANA TESTAMENT. Seesama vana rämps mida nende preestrid ja jutlustajad kristlikes kirikutes igal pühapäeval suust välja ajavad. Nagu ma juba ütlesin, rumaluse ulatus on enam kui šokeeriv. Herneajuga kristlased oleksid täielikus segaduses kui paluda neil täpselt näidata piiblis neid kohti, kus Saatan oleks eales maininud, rääkimata sellest, et nõudnud, MIS TAHES ohvreid, rääkimata elavast vereohvrist! Ometigi süüdistavad nad Teda selles järeleandmatult, sest see juhib tähelepanu kõrvale. Nagu ma pidevalt kordan: iga judeokristliku jumala inetu tegu ja omadus aetakse Saatana süüks. Väga vähesed suudavad sellest läbi näha. Praktiliselt mitte keegi ei peatu, et järele mõelda.

Tahan juttu teha ka sellest, kuidas kristlased ja teised idioodid kõike moonutavad. Üks minule silma jäänud näide oli väide sellest kuidas juudid Paganlike Jumalate nimesid (näiteks Baal) kasutavad. Näiteks: hassidismi asutaja Ba’al Shem Tov. See tiitel Baal tähendab muuhulgas “hea nime peremees”. See on seotud okultsete võimetega. Sel pole mitte mingit pistmist Paganliku Jumala Baal’iga.

“Heebrea keeles sõna ba’al tähendab “abikaasa” või “omanik” ja on seotud tegusõnaga mis tähendab omandi võtmist, mehe jaoks abielu lõpule viimist. Sõna “ba’al” kasutatakse ka paljudes heebrea fraasides kus see tähendab nii konkreetset omandust ja ka erinevate isiksuseomaduste omamist.” [1]

Nagu ülalpool mainitud, tähendab Baal ka “isandat”. Seega on tegemist üpris laia terminiga. Arvestades Goetias (Solomoni väiksem võti) sisalduvat Paganliku Jumala Baali äärmuslikku teotust ja alandamist, on ütlematagi selge, et heebrealased ei pühenduks ühelgi moel sellele Jumalale ega ka teistele Paganlikele Jumalatele. Mis tahes viited sellele, nagu oleksid heebrealased kummardanud Paganlikke Jumalaid, on vaid lugejate segadusse ajamiseks. Meie enda uuringud on kinnitanud, et Baal on vilistide Jumala Beelzebubi teine nimi. Beelzebubi lõputu teotamine juutide poolt peaks selgelt näitama, kui väga juudid seda Paganlikku Jumalat vihkavad.

Järgnev viide on võetud “Bible Hub” veebilehelt, Baali artiklist: “4 with attributive: בַּעַל בְּרִית Lord of convenant Judges 8:33; Judges 9:4 (compare אל ברית Judges 9:46; NöZMG 1888, 478); זְבוּב ׳ב Lord of flies 2 Kings 1:2,3,6,16, Philistine god, 5 Βααλ μυῖαν (Beelzebub, Matthew 12:24) compare Bael." [2]

Lisaks tahaksin kommenteerida äärmuslikku sarnasust nime “Moloch” ja heebrea sõna “Melek” vahel, mis tähendavad “Kuningat”. Kuningas on taas üks tõeliselt lahtine termin. [3]

Mida siis juutide tooral on öelda elava vereohverduse kohta? Kui teil on mingeid kahtlusi, soovitan teil tungivalt uurida asja omal käel. Internetis on toora vabalt saadaval.

Jutt juudi tegelaskujust Aabrahamist, kes on valmis nende maavälise jumala käsul oma poega Iisakut ohverdama, on järjekordne näide sellest, et taoline kõhklematu valmidus ei olnud midagi ebanormaalset. Samuti polnud taoline soov ebatavaline. Selle tegelase kõhklematu valmisoleku alusel võib järeldada, et laste ohverdamine oli tavapärane.

Lisaks ülaltoodule toon siin ära mõned väga huvitavad ja paljastavad tsitaadid juudi veebilehelt:
"Come and Hear, hariduslik foorum religioossete tõdede ja religioosse sallivuse uurimiseks: Vererituaal 3: inimohver, talmud ja Molochi probleem” "ISSAND Jumal aktsepteerib inimohvrit"

Tsitaadid ülaltoodud veebilehelt:
“Vererituaal: — Vererituaal on judaismis fundamentaalne. Teatud veri pühitseb, teatud veri reostab. Uurime järgi, millised on talmudi doktriinid.”

“Baabüloni talmud siiski lubab juutidel ohverdada lapsi Molochile – teatud tingimustel.”
“ISSAND Jumal võtab inimohvri vastu”
“Sätime esmalt perspektiivi paika. Osad ekslikult usuvad, et inimohver on vanas testamendis keelatud. Loomulikult hädaldasid osad prohvetid selle vastu. Aga vähemalt ühes raamatus võtab ISSAND Jumal inimohvri vastu. Ja teises raamatus rahustab inimohver ISSAND Jumala maha.”

“Kohtumõistjate raamatus on israeliidist sõjamees Jefta alustamas sõda ammonlaste vastu. Tasuks võidu eest lubab Jefta ISSAND Jumalale, et ohverdab kelle iganes kes teda naasemisel tema majast tervitama tuleb. Kui Jefta just ei pea oma majas härgi, lambaid, kitsi või kanasid, peab ta lubatud ohvri all ilmselt silmas inimolendit. Märgake, et Jefta ei luba ohverdada “ühte härga”, “ühte kitse” ega muud taolist.”

30 Ja Jefta andis Issandale tõotuse ning ütles: „Kui sa tõesti annad ammonlased minu kätte,
31 siis see, kes iganes väljub mu koja ustest mulle vastu, kui ma ammonlaste juurest pöördun rahuga tagasi, kuulugu Issandale ja ma ohverdan ta põletusohvriks!”
Kohtumõistjate 11:30-31 (KJV)

Jefta naasmisel tuli esimesena tema majast välja tema ainus laps, armastatud tütar.

34. Kui Jefta tuli koju Mispasse, vaata, siis tuli ta tütar välja temale vastu trummidega ja ringtantsu tantsides. Ja see oli tema ainus laps, ei olnud tal peale selle poega ega tütart.
35. Aga kui ta teda nägi, siis käristas ta oma riided lõhki ja ütles: „Oh mu tütar, sa surud mind põlvili! Et sina oled see, kes tõukab mind õnnetusse! Aga ma olen avanud oma suu Issanda poole ega või taganeda.”
Kohtumõistjate 11:34-35 (KJV)

Mõtleme selle peale veidi. Me teame, et Jefta andis tõotuse ISSAND Jumalale ohverdada “kes iganes” kes tema maja uksest esimesena väljub. Kahlustame, et Jefta plaanib ohverdada ühe oma teenritest. Kuid kui see “kes iganes” osutub Jefta tütreks, on ta üllatunud. Pange tähele tema tütre reaktsiooni:

36. Aga tütar ütles temale: „Mu isa! Kui sa oled avanud oma suu Issanda poole, siis talita minuga, nagu sinu suust on välja tulnud, kui nüüd Issand on lasknud sind kätte maksta su vaenlastele ammonlastele!”
— Kohtumõistjate 11:36 (KJV)

“Ta pole üldse üllatunud, et ISSAND Jumal aktsepteerib inimohvrit; ta ka ei protesti selle vastu, öeldes “Isa, kasutame tervet mõistust.”
Judaismis on lubatud ainult täiuslike, tervete loomade rituaalne ohverdamine. Ka Jefta tütar on täiuslik ohver – ta on neitsi. ISSAND Jumal ei katkesta seda ohverdust nagu ta tegi Aabrahami poja puhul.

Vana testament ei kirjelda, kuidas Jefta oma tütre ohverdab. Järgides looma ohverdamise õigeid meetodeid, peaks ta esmalt läbi lõikama tema kõri ning koguma vere templi nõusse; eemaldama jalad, käed ja pea; lõikama ülakeha osadeks, eemaldama sisikonna ja pesema selle puhtaks; valama, piserdama ja määrima vere määratud kohtadele altaril; põletama liha. Loomulikult võib seda tema eest teha ka preester.” [4]

“ISSAND Jumal saab inimohvrist rahustatud” [5]

“Kaks eraldi juhtumit tõendavad, et oma seemne andmine Molochile ei ole ebajumalakummardamine. Erinevus [sic] on see, et kui ohverdada Molochile või saata oma poeg läbi tule mõnele teisele jumalusele, ei järgne sellele karistust.”
— rabi Dr. Freedman

“Mishnah järel sisaldavad Sanhedrin 64a ja 64b lõõmavat tarkade vaidlust järgmise üle:

• tingimused mis muudavad iidoli kummardamise ebajumalakummardamiseks;
• milliseid iidoleid võib kummardada ilma, et see oleks ebajumalakummardamine;
• millised osad lapse ohverdamisest millises kombinatsioonis on karistatavad;
• kuidas võib lapsi ohverdada ilma Leviticust rikkumata.

“Viimasel ajal on tehtud mitmeid katseid tõestamaks, et laste ohverdamisega Molochile mõtlesid israeliidid lihtsalt, et pakuvad neid holokaustina Jahvele. Teisisõnu oli Melech, kellele lapseohvreid tehti, tegelikkuses teise nimega Jahve. “[6]

Artikkel jätkub ja üritab väita teisiti kuid iga loll näeks näiteks piibli kolmandat moosese raamatut lugedes selgelt ära, et ülaltoodud väide räägib iseenda eest.

Järgnevalt veel materjali “Come and Hear” juudi veebilehelt:
“On tõepoolest kahju, et juudi religioon ei ole lahti öelnud doktriinist mille kohaselt võib Molochile ohverdada lapsi. See doktriin koos palvetega juudi liturgias rituaalsete vereohvrite taastamiseks (vt. loomade ohverdamine ja kolmas tempel) lisavad kindlasti usutavust süüdistustele, et juudid tegelevad laste rituaalse vereohverdusega.”
“Lahtiütlemine talmudi doktriinidest, mis kiidavad heaks laste rituaalse ohverduse (teatud tingimustel), oleks oluline samm heade suhete loomiseks judaismi ja teiste religioonide inimeste vahel.” [7]

Kolmas moosese raamat on pilgeni täis spetsiifilisi juhiseid, õpetusi ja nõudmisi elusa vereohvri tegemiseks.

Järgnevalt toon ära otsesed tsitaadid juutide toorast ehk piibli vanast testamendist. Süütute loomade taolist kohtlemist arvestades pole mingi ime, et juudid leiutasid tööstusliku loomapidamise. Sedasorti asi on neil loomuses.

Kolmas moosese raamat
1:1 Ja Issand kutsus Moosese ning rääkis kogudusetelgist temaga, öeldes:
2 „Räägi Iisraeli lastega ja ütle neile: Kui keegi teist tahab tuua Issandale ohvrianni kariloomadest, siis ta toogu oma ohvriand veistest või lammastest ja kitsedest!
3 Kui tema ohvrianniks on põletusohver veistest, siis ta toogu üks veatu isaloom; ta toogu see kogudusetelgi ukse juurde, et ta leiaks armu Issanda ees!
(1:5) Siis ta tapku mullikas Issanda ees ja Aaroni pojad, preestrid, toogu veri ning piserdagu verd ümberringi altarile, mis on kogudusetelgi ukse ees!
(1:10) " Ja kui ta ohvriand põletusohvriks on lammastest või kitsedest, siis ta toogu selleks veatu isaloom
(1:11) ja tapku see Issanda ees altari põhjapoolses küljes; ja preestrid, Aaroni pojad, piserdagu selle verd altarile ümberringi!
(1:14) " Ja kui tema ohvrianniks Issandale on põletusohver lindudest, siis ta toogu oma ohver turteltuvidest või muudest tuvidest!
15 Preester viigu see altari juurde ja näpistagu sellelt pea ning süüdaku see altaril põlema; ja selle veri pigistatagu altari seina peale!
16 Ta eemaldagu selle pugu koos sulestikuga ja visaku see altari kõrvale, idapoolsesse külge, tuhaasemele!
17 Siis ta lõigaku see lõhki tiibade juurest, ilma neid eraldamata, ja preester süüdaku see altaril põlema puude peal, mis on tules: see on põletusohver, healõhnaline tuleohver Issandale!

(3:1) " Ja kui kellegi ohvriand on tänuohver ja ta toob selle veistest, siis olgu see veatu isane või emane loom, kelle ta viib Issanda palge ette!
2 Ta pangu oma käsi oma ohvrianni pea peale ja tapku see kogudusetelgi ukse ees; ja Aaroni pojad, preestrid, piserdagu verd altarile ümberringi!

(3:7) Kui see on lambatall, kelle ta toob oma ohvrianniks, siis ta toogu see Issanda ette,
8 pangu oma käsi ohvrianni pea peale ja tapku see kogudusetelgi ees; ja Aaroni pojad piserdagu selle verd altarile ümberringi!

(3:12) " Ja kui tema ohvrianniks on kits, siis ta toogu see Issanda ette,
13 pangu oma käsi selle pea peale ja tapku see kogudusetelgi ees; ja Aaroni pojad piserdagu selle verd altarile ümberringi!

(4:4) Ta viigu härjavärss kogudusetelgi ukse juurde Issanda ette ja pangu oma käsi härjavärsi pea peale ning tapku härjavärss Issanda ees!
5 Ja võitud preester võtku härjavärsi veri ning viigu kogudusetelki!
6 Siis preester kastku oma sõrm verre ja tilgutagu verd Issanda ees seitse korda pühamu eesriide ees!
7 Ja preester määrigu verd Issanda ees kogudusetelgis oleva healõhnalise suitsutusohvri altari sarvedele ning valagu kõik härjavärsi veri põletusohvrialtari aluse kõrvale, mis on kogudusetelgi ukse juures!

(4:11) Aga härjavärsi nahk ja kõik tema liha koos pea ja jalgadega, sisikond ja rupskid,
12 kogu ülejäänud härjavärss ta viigu väljapoole leeri ühte puhtasse paika, kuhu kallatakse tuhka, ja ta põletagu see tulega puude peal; seal, kuhu tuhk kallatakse, tuleb see põletada!

(4:16) Ja võitud preester viigu härjavärsi veri kogudusetelki!
17 Preester kastku oma sõrm verre ja tilgutagu seitse korda Issanda ees, eesriide ees!
18 Ja ta määrigu verd altari sarvedele, mis on Issanda ees kogudusetelgis, aga kõik ülejäänud veri ta valagu põletusohvrialtari alusele, mis on kogudusetelgi ukse ees!

(4:24) Ta pangu oma käsi siku pea peale ja tapku see selles paigas, kus Issanda ees põletusohvrit tapetakse; see on patuohver!
25 Preester võtku sõrmega patuohvri verd ja määrigu põletusohvri altari sarvedele, aga ülejäänud veri ta valagu põletusohvri altari aluse kõrvale!

(5:7) " Aga kui ta jõud ei luba tuua lammastest või kitsedest, siis ta toogu Issandale süüohvriks selle eest, millega ta on pattu teinud, kaks turteltuvi või kaks muud tuvi: üks patuohvriks ja teine põletusohvriks!
8 Ta viigu need preestrile, kes peab esimesena ohverdama patuohvriks määratu: ta näpistagu pea ära kukla tagant, jättes aga küljest eraldamata,
9 ja tilgutagu patuohvri verd altari seina peale; ülejäänud veri aga pigistatagu altari aluse kõrvale; see on patuohver!

(7:2) paigas, kus tapetakse põletusohver, tapetagu ka süüohver, ja selle veri piserdatagu altarile ümberringi!

(8:18) Ja ta tõi esile põletusohvri jäära ning Aaron ja tema pojad panid oma käed jäära pea peale.

(8:19) Siis see tapeti ja Mooses piserdas verd altarile ümberringi.

(8:22) Ja ta tõi esile teise jäära, pühitsusjäära, ja Aaron ja tema pojad panid oma käed jäära pea peale.
23 Ja see tapeti ning Mooses võttis verd ja määris Aaroni parema kõrva lestale ja tema parema käe pöidlale ja ta parema jala suurele varbale.
24 Ja ta laskis Aaroni pojad ette astuda ja Mooses määris neile verd parema kõrva lestale ja parema käe pöidlale ja parema jala suurele varbale; ja Mooses piserdas verd altarile ümberringi.

(9:12) Siis ta tappis põletusohvri ja Aaroni pojad ulatasid temale vere ning ta piserdas seda altarile ümberringi.

(9:18) Siis ta tappis härja ja jäära kui rahva tänuohvrid, ja Aaroni pojad ulatasid temale vere ning ta piserdas seda altarile ümberringi.

(16:14) Ja ta võtku härjavärsi verd ja piserdagu sõrmega lepituskaane esikülje peale; ja lepituskaane ette ta piserdagu sõrmega verd seitse korda!
15 Siis ta tapku rahva patuohvri sikk ja viigu selle veri sissepoole eesriiet ning talitagu selle verega, nõnda nagu ta talitas härjavärsi verega: ta piserdagu seda lepituskaane peale ja lepituskaane ette!

(16:18) " Siis ta mingu välja altari juurde, mis on Issanda ees, ja toimetagu lepitust selle eest; ta võtku härjavärsi verd ja siku verd ja määrigu seda altari sarvedele ümberringi!
19 Ja ta piserdagu sõrmega verd selle peale seitse korda ja puhastagu ning pühitsegu seda Iisraeli laste roojuste pärast!

(17:11) Sest liha hing on veres, ja selle ma olen teile andnud altari jaoks lepituse toimetamiseks teie hingede eest; sest veri lepitab temas oleva hinge tõttu.

(22:29) " Kui te ohverdate Issandale kiitusohvrit, siis ohverdage nõnda, et saaksite meelepäraseks!

(22:19) siis olete meelepärased, kui selleks on veatu isaloom veistest, lammastest või kitsedest;
(22:20) ühtegi, kellel on viga küljes, te ei tohi ohverdada, sest see ei tee teid meelepäraseks!
(22:21) Kui keegi ohverdab Issandale tänuohvri erilise tõotuse pärast või vabatahtlikult veistest või lammastest ja kitsedest, siis olgu selleks veatu loom, et see oleks meelepärane; tal ei tohi olla küljes ühtegi viga:
22 pimedat või murtud liikmega või vermetega või tatitõbist või kärnast ehk korbalist te ei tohi tuua Issandale ega panna altarile tuleohvriks Issandale.
23 Härja või lamba liigse või kasina liikmega võid küll ohverdada vabatahtlikuks ohvriks, kuid tõotusohvrina see ei ole meelepärane.
24 Pigistamise, tagumise, rebimise või lõikamise teel kohitsetud looma ärge ohverdage Issandale; oma maal te ei tohi seda teha!
25 Ka võõra käest te ei tohi oma Jumala leivana ohverdada mitte midagi niisugust, sest need on rikutud, neil on viga küljes, need ei tee teid meelepäraseks!”
26 Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes:
27 „Kui sünnib härgvasikas või lamba- või kitsetall, siis olgu ta oma ema all seitse päeva; aga kaheksandast päevast alates on ta Issandale meelepäraseks tuleohvrianniks.
28 Veist ja lammast ärge tapke samal päeval koos ta vasika või tallega!
29 Kui te ohverdate Issandale kiitusohvrit, siis ohverdage nõnda, et saaksite meelepäraseks!

(23:19) Ja ohverdage üks noor sikk patuohvriks ja kaks aastast oinastalle tänuohvriks!

(Neljas moosese raamat 7:41) a tänuohvriks kaks härga, viis jäära, viis sikku, viis aastast oinastalle. See oli Selumieli, Suurisaddai poja ohvriand.

(Viies moosese raamat 12:11) siis viige sinna paika, mille Issand, teie Jumal, valib eluasemeks oma nimele, kõik, mis ma teid käsin: oma põletus- ja tapaohvrid, kümnised ja käe tõstelõivud, ja kõik valitud tõotusohvrid, mis te Issandale tõotate,

___________________________________________________________________

Viited:

[1] https://en.wikipedia.org/wiki/Baal
[2] https://biblehub.com/hebrew/1167.htm
[3] https://biblehub.com/hebrew/4428.htm
[4] "Come and Hear, An Educational Forum For the Examination of Religious Truth and Religious Tolerance: Blood Ritual 3: Human Sacrifice, the Talmud, and the Moloch Problem" "LORD God Accepts Human Sacrifice"
[5] Ibid
[6] Ibid
[7] Ibid

Ülaltoodud toora (piiblitekstid) võeti eestikeelsest piiblist (1997).


___________________________________________________________________

Kristlik missa ja kuidas see seondub juudi rituaalmõrvaga

2000 aastat juudi rituaalmõrvu

Juudi rituaalmõrv

Püha piibel: juudi nõiakunsti raamat

Kristlus, kommunism, juudid ja piibel

Meeltekontrolli programmeerimine ja piibel

Tõde piibli kohta


TAGASI KRISTLUSE PALJASTAMISE LEHELE