Tõde piibli kohta


See näib olevat viimane samm kristluse paljastamisel. Järgnev loeng (inglise keeles) on eriti oluline kõigile kes tahavad teada tõde:
The Holy Bible: A Book of Jewish Witchcraft.mp3

Kui me midagi tõsist ette ei võta, näib tulevik väga sünge. Ma räägin kristluse järeleandmatust hävitamisest ja mõtlevate, intelligentsete inimeste hoiatamisest. Kirjutasin mõni aeg tagasi selle loengu mida kõik siinolijad peaksid lugema:
The Holy Bible: A Book of Jewish Witchcraft

Palju aastaid kestnud uuringute ja õpingute põhjal olen jõudnud veendumusele, et piibel ei ole nn. jumala sõna, vaid inimolendite poolt tehtud nõiakunsti raamat. Sellest tulenevad ka kõik need numbrid selles raamatus. Tipptasemel juudid kasutavad seda raamatut maailma orjastamiseks. Juudi rituaalmõrv on alateadlikult ühendatud kristliku missa/teenistusega, milles naatsaretlane on ohverdatav laps: “söö mind ja joo mind”, “see on kristuse ihu…” jewhoova poeg, ohverdatud oma isa poolt… ehk mõrvatud. Lisaks keskendub kogu missa/teenistus juutidele, iisraelile ja nende fiktiivsele ajaloole, luues edasise alateadliku ühenduse. Usklikud on väga võimsa loitsu mõju all.
2000 aastat juudi rituaalmõrvu

Piibel on peaaegu igas kodus üle kogu maailma. Mittekristlikes riikides on sama lugu selle kaksiku ehk koraaniga. See ei erine 20-dollarilisest rahatähest ja 911 intsidendist, sest 20-dollariline on kõige käibivam rahatäht USA-s. Piiblit surutakse kõikjal peale: see on hotellides, haiglates, hooldekodudes ja peaaegu igal pool. See loob võimsa alateadliku ühenduse juudi nõiakunsti ettevõtmistega. Paljud usklikud pole eales piiblit lugenud, nemad tuginevad oma korrumpeerunud jutlustajate tõlgendustele ja kahekohalise IQ-ga idiootide targutustele, kelle arvates on see “hea raamat”, kes usuvad, et kristlusest on abi vaestele ja hädalistele ning nende arvates on see kõigest heategelik, rahu ja armastust edendav liikumine. Tõde on sellest väga kaugel.

Sarnaselt kommunismi endaga on ka see üks järjekordne juudi vale; järgmine juudi “vennaskonna” programm mis usklikke valedega lõksu meelitab. Nagu juudi kommunismis, on ka kristluses intelligentsus ja iseseisev mõtlemine tugevalt maha laidetud. Vaimselt väärakad on kristluses pühad ja au sees. Kommunismiga läheb kristluse programm (juudi kommunism on kristluse kõrgem tase) sammukese kaugemale ning korraldab intellektuaalide massimõrva. Seda tuntakse kui “puhastust”. “Intelligents” on esimene hävitamisele kuuluv inimeste grupp kui juudi kommunism riigi või piirkonna jõuga üle võtab.

Nende juudi programmide edukus on sõltunud spirituaalsete teadmiste hävitamisest ja Paganate seast kõrvaldamisest. Juudi kommunism viib selle loomulikult veelgi kaugemale ning eemaldab süstemaatiliselt enamuse teadmisi; mitte ainult spirituaalseid teadmisi, vaid üleüldiseid teadmisi. Need asendatakse juudi kommunistliku propagandaga. Kus kristlus pooleli jäi, sealt jätkab kommunism. Kristlikul missal/teenistusel toimub koguduse sunnitud ajupesu (inimestel on igav, nende meeled on sisendusele valla või jäävad nad tukkuma ja on äärmiselt vastuvõtlikud sugestioonile ja programmeerimisele). Juudi kommunism kasutab sama taktikat. Iga loll kes usub, et kommunism on vabameelne, peab oma silmad avama. Reaalsuses tähendab juudi kommunism elamist vana testamendi seaduste ja nn. moraalide järgi selle kõige rangemas mõttes.

Sarnaselt oma juudi juurega, loob kristlus ise probleemi ning siis käib välja oma lahenduse. Inimesed on programmeeritud uskuma, et vaesus on voorus ning materiaalse vara omamist laidetakse maha. See omakorda loob vaesust alateadvuse tasandil mis siis reaalsuses manifesteerub. Meeled ja hing on vaesusse programmeeritud. Siis… tuleb kristlus olukorda päästma, näides madala intelligentsiga inimeste jaoks kangelase ja inimkonna päästjana. Lisaks sellele on piibel pilgeni täis destruktiivseid, enesetapjalikke õpetusi ja nõuandeid eluks. Kristlus loob probleemi ja seejärel pakub välja lahenduse mis meid kõiki lõpuks hukutab. Nad lähenevad sellega iga nurga alt, tõsiusklikud loovad selle energiaga ühenduse ning aitavad seda ebainimlikku programmi mitmel moel käigus hoida. Sündimuskontroll jne, eriti seal kus seda vaja on nagu kolmanda maailma riikides, on jõuliselt ära hoitud. See tagab vaesuse pidurdamatu leviku. Olukorda “päästma” tulevad kristlikud misjonärid ja muud spirituaalsed kurjategijad. Sedasorti asi lollitab elanikkonna alati ära. Enamus on piibli lugemiseks või vajaliku uurimustöö tegemiseks liiga laisad. Nii nad usuvadki seda mida neile öeldakse, et piibel on “jumala raamat” ja kristlus on rahu edendav, heategelik religioon. Valdav enamus pole teadlikud faktist, et praktiliselt iga sõda on otseselt või kaudselt kristluse poolt üles õhutatud. Nad pole teadlikud ka sellest faktist, et kristlus koos oma kaksikvenna islamiga põhinevad kõige jälgimal massimõrval ja piinamisel mida inimkond teadnud on. Juudi kommunism võimaldab inkvisitsioonil täiel jõul alustada.

Lähme nüüd tagasi nõiakunsti aspekti juurde. Piibli tõelise pale paljastamiseks tuleb inimesel liikuda tundmatusse, “okultsesse”, mille kohta on piiblis arvukalt ähvardusi ja hoiatusi. Selle vastu on paika pandud ka needused. Sisenedes hirmuvad aramad inimesed kergelt ning taganevad. Need meist, kes on okultsesse, spirituaalsesse, meelte ja hinge väesse, numbritesse, planeetidesse jne. väga sügavale sisenenud, neil on piisavalt teadmisi nägemaks piiblit tõelises valguses. Sul peavad olema kogemused ja teadmised.

Kõik piibli “ettekuulutused” on samuti väljamõeldised. Jah, see on tõsi. Jällegi petetakse madala intelligentsusega kristlikud usklikud ja nende jutlustajad uskuma, et tegemist on “jumala” tegudega. Tõele au andes saavad sedasorti asju täide saata ka õpetatud targad inimesed; inimesed, kes on hästi kursis teadmistega okultse väe kasutamisest. Piibel ei ole “jumala raamat”. Paljude jaoks peaks häirekella helistama asjaolu, et see on täis numbreid. Kurb tõde on see, et enamus ei pane seda tähelegi. Nõiakunst kasutab numbreid.

Lilith juhtis mind ühe raamatuni kasutatud raamatute poes: Eye to Eye: Facing the Consequences of Dividing Israel, William R. Koenig. Idioodist autor, USA senaator, pole piisavalt intelligentne, et näha läbi omaenda kirjutisi selles raamatus. Fraasid nagu “sest piibel ütleb nii” jms paljastavad selle petetud uskliku tohutu rumaluse. On ilmselge, et ta ei suuda oma peaga mõelda KUID tema uurimus annab suurepärase kokkuvõtte sündmustest mis langevad kokku piibli salmidega.

Iga kord kui on olnud mingi küsimus seoses juutidega enne selle kriminaalse bandiidiriigi tekkimist või iisraeliga, järgnevad sellele peagi katastroofid. See ei ole “jumala tegu”. Need on juutide poolt sajandite jooksul juudi rituaalmõrva jms. kaudu paika pandud needused. Need needused saavad võimsat väge kõigi usklike energiast ja asjaolust, et piibel on absoluutselt kõikjal olemas.

Kui te pole tuttavad vaarao Tutanhamoni väljakaevamistega, palun võtke aega ja lugege selle kohta. Hauakambri avamine 1922. aastal Egiptuses vallandas võimsad needused. Ka need needused olid inimeste tehtud. Iidne Egiptus oli ülimalt spirituaalne. Need needused panid käiku Paganad kuid ka siin kehtivad samad printsiibid… nõiakunsti kasutamine. Kui rahvalt eemaldatakse spirituaalsed teadmised ja asendatakse sundsisendatud valedega, muutuvad jumalateks need, kes neid teadmisi OMAVAD.

Iga kord kui iisraeliga on mingid tüliteemad, maksab USA või mõni teine riik selle eest looduslike või muude katastroofidega, surma ja hävinguga miljardite dollarite ulatuses. See ei ole “jumala tegu”, see on sajanditevanuste needuste tagajärg. Need needused on käiku lastud tippjuutide poolt juudi rituaalmõrva kaudu mida alateadlikult toetab kristlik, ohverdatud naatsaretlase kaudu juutidele keskenduv missa. See on lapse ohverdamine arvestades, et tegemist on oletatava “jumala pojaga”.

Igat needust saab otse saatjale tagastada. JoS on aastate jooksul korraldanud mitmeid grupirituaale. Saatana juhtimise all töötavate võimsate Saatanlike maagidega suudame selle kõik alistada. Kui seda ei tehta, on tulevik hukule määratud. Ka teadmised on siin väga tähtis võti: mida rohkem inimesi kristluse ja islami osas üles ärkab, seda kiiremini see loits katkeb. Need programmid on kõigest võimsad loitsud mis on maskeeritud “jumala sõnaks” ning hoiavad inimkonda ahelates. Jewhovale ja naatsaretlasele suunatud orjalik, ülevoolav ülistamine suunatakse energiana seejärel kõige hullematele kurjategijatele nagu Jossif Stalin, Kim Il Sung, Mao Zedong ja muule kommunistlikule kõntsale mis on süütuid inimesi kümnete miljonite kaupa mõrvanud ja piinanud. Seetõttu hoiatab Saatan Al-Jilwah tekstides ülistamise eest: “Ühelgi jumalal pole õigust sekkuda minu asjadesse ja ma olen teinud kohustusliku reegli, et kõik peavad hoiduma kõigi jumalata ülistamisest.”

Saatan ei nõua orjalikku kummardamist ja ka hoiatab sedasorti asja eest, sest see valmistab rahvastiku orjastamiseks ja hävitamiseks ette. Saatan esindab vastuhakku, individuaalsust, vabadust ja üle kõige: inimkonna arengut.

Luuludes kristlased ja moslemid ajavad kõik Saatana kaela. Neil pole piisavalt intelligentsust ega teadmisi nägemaks, et selle kõige taga on nende endi nn. jumal kes oli algusest peale mõrvar ja valetaja ning kes sõltub inimohverdustest. Tegelikkuses tähendab see juudi rahvast. Nagu olen varem mitmeid kordi öelnud: piiblis pole mitte midagi spirituaalset, samuti ei sisaldu seal midagi millega saaks inimkonda ühelgi moel edasi viia. Kõik selles olev hoiab inimesi vaid orjastatuna ja hukule määratuna. Genotsiidi, lapsetappu, massimõrvu, piinamist, röövimist ja rüüstamist, sõda ja Paganate orjastamist sisaldav vana testament on süsteem. Seda kasutab juudi kommunism alati pärast mõne rahvuse või ala enda kontrolli alla võtmist. Enne päris kommunismi tekkimist toimetas katoliku kirik ja selle inkvisitsioon täpselt samal meetodil. Sarnaselt juutide kommunismile eemaldati selle mõrvarliku institutsiooni ajal inimkonnalt kõik teadmised ja asendati kohustusliku kirikupropagandaga (kommunismi puhul ajupesuga). Siit ka mõiste pime keskaeg. Naatsaretlase kommunistlike õpetustega uus testament on pilgeni täis enesetapjalikke nõuandeid nagu: lõika oma käsi maha, torka oma silm välja, pööra teine põsk, kõnni üks miil lisaks, õnnista neid kes sind neavad, usu pimesi ja muud õelad õpetused inimkonna hävitamiseks. Need valmistavad teadmatuses inimkonda ette kommunismi vabaks aktsepteerimiseks. Mis puudutab õpetust “õnnista neid kes sind neavad”, on piibel väga otsene – mõeldakse ju iisraeli ja juudi rahva õnnistamist.

Mingi idioodist jutlustaja tegi youtube video uue 100-dollarilise rahatähe kohta teemal, et see on katastroofi kujutamise osas palju hullem kui 20-dollariline. Loomulikult süüdistab see sileda ajuga idioot oma äärmuslikust rumalusest tulenevalt Saatanat. Lolluse ja idiootsuse tase kristluses on pehmelt öeldes vapustav. Saatan on üritanud ühendust saada nendega, kellel on veel piisavalt mõistust selle kõige läbi nägemiseks. Saatan on inimkonna vabastaja. Saatan esindab vastuhakku. Kui islamit, kristlust ja selle kaksikvenda kommunismi täielikult ei hävitata, ei saa meil kellelgi tulevikku olema.

Kristlus ja kommunism: juudi kaksikud

Kristlus, kommunism, juudid ja piibel

Püha piibel: juudi nõiakunsti käsiraamat

Kristlik missa ja kuidas see seondub juudi rituaalmõrvaga

Meeltekontrolli programmeerimine ja piibel

"Aasta null"

Juutide sunnitud mikrokiibid PDF
Ülaltoodud artikkel on äärmiselt tõsine. Hallide tulnukate rass on mikrokiibistatud, kiip kontrollib nende emotsioone, mõtteid ja kõike muud. See artikkel sisaldab hulgaliselt viiteid koos väljavõtetega mis tõestavad, et see on maailmas juutidel plaanis LÄHIMAS tulevikus ning see juba juhtub.

Saatana Raamatukogu [Tasuta PDF failid, loengud helifailidena ja info]TAGASI KRISTLUSE PALJASTAMISE LEHELE