Kristlus, kommunism, juudid ja piibel


Paljastades püha piiblit kui juudi nõiakunsti raamatut peaksid alati meeles pidama, et juudid on äärmiselt targad ja kontrollivad mõlemat poolt; kaks teineteisega võitlemist teesklevat poolt töötavad kõige selle varjus oma agenda täideviimise nimel: selleks on maailma orjastamine. Nii nagu paljud kirikud, eriti Vatikan, teesklevad kommunismi vastu olemist ja sellega võitlemist, töötavad nad tegelikkuses avalikkuse teadmata kommunismi HEAKS. Naatsaretlase õpetused pole midagi muud kui puhas kommunism. Tema jutlused ja isegi tema väidetav elu – üsnagi sarnane Karl Marxi enda eluga – laisk, elas teiste heategevusest nagu parasiit. Nõukogude Liit korraldas etenduse, kiusates taga hulka juute (nemad kisavad kõige kõvemini). Samal ajal piinati miljoneid süütuid mittejuute surnuks. Juutide tagakiusamine oli ainult etendus – juute väga ei huvita see, kui tuleb ohverdada mõned endi hulgast, et saavutada maailma orjastamise ja domineerimise eesmärk. Näiteks, Jossif Stalin (tegelik nimi Ioseb Džugašvili – perekonnanimi tähendab gruusia keeles “juudi poeg”) väitis end olevat antisemiit. Arvestades, et ka tema teine naine oli juut (nagu olid ka tema lapsed), tema kangelane Lenin oli juut, kõik tema “kaastöötajad” olid juudid – iga idioot näeb neist valedest läbi, mis on mõeldud ainult masside lollitamiseks. Praktiliselt kogu kommunistlik juhtkond ja KGB koosnes juutidest ja/või juudiga abielus inimestest. Nad elasid väga hästi ajal, mil töölisklassi kallal jõhkrutseti uskumatul määral. Selliseid asju ei toimunud ainult N. Liidus, vaid ka kõigis teistes kommunistlikes riikides. Enne “raudse eesriide” langemist toetas N. Liit avalikult kõiki iisraeli vastaselt meelestatud riike. Teeseldi, et ollakse iisraeli vaenlased. Pealispinna all oli asi vastupidi: mõlemad töötasid ühe ja sama agenda nimel. PEA SEDA MEELES JA JÄLGI NENDE TAKTIKAT – ÄRA LASE END IIAL LOLLITADA!

Nagu ma varem juba öelnud olen kuid ikka ja jälle kordan: kuidas saab kristlus olla juutide suhtes vastakal arvamusel kui selle nõmeda piibli igal leheküljel on sõna “juut”, “juudid”, “iisrael” ja muu koššer kõnts. Lisaks kõigele, see fiktiivne naatsaretlane oli juut sünnist kuni surmani. Võttes arvesse sajandite jooksul ignorantsete järgijate poolt kristlusse panustatud spirituaalse energia hulka, on juutidel lõputu energiavaru selleks, et teha nii nagu neile meeldib. See on nende kaitsevall ja juur. Seetõttu on piibel täis numbreid, spetsiifilisi salme (mis heebrea keeles leelotatuna on nende mantrad). Arvestades, et piibel on riiulil peaaegu igas kodus ja kristlust surutakse ning sunnitakse inimestele järeleandmatult peale (armasta jewsust või põle igavesti), toimib piibel alateadliku vahendajana, juutide nõiakunsti vastuvõtjana. Paljud kristlased õpivad piibli salme pähe. See loob paljude meeltes väga võimsa sideme. Selle sideme kaudu kasutavad juudid oma needusi ja loitse tohutul hulgal rikkuste ligitõmbamiseks. Isegi piibel ütleb juutide kohta “teie saate õitsema”. SELLE EEST MAKSAD JA OHVERDAD SINA!

Nagu ma ülal mainisin, juutide alateadlikes ettevõtmistes on “pühal piiblil” ühenduse looja roll. See loob alateadliku sideme. Pärast oma artikli “Püha piibel – juudi nõiakunsti raamat” kirjutamist olin ma selle mõjust vägagi teadlik. Arvestades, et see artikkel paljastab nende kõige tundlikumad saladused, nende juure ja kaitsevalli, on nad Saatana abil paljastatud.

Saatan on mind kaitsnud. Kui ta poleks seda teinud, siis mina koos teiste kõvasti tööd teinud inimestega oleks juba surnud. Meie töötame kõrgema eesmärgi nimel: parem maailm Saatana kaudu. Oleme probleemid identifitseerinud ja paljastanud. Juudi jõustruktuur töötab järeleandmatult meie tsiviilõiguste ja vabaduste hävitamise nimel, et meid kõiki orjastada. Juutide ahnusel pole piire. Vähesed ameeriklased teavad seda, kui brutaalne võib elu olla teistes riikides praegu ja minevikus. Juudid Ameerikas töötavad väga kõvasti selle muutmise nimel. 1990ndate alguses pärast N. Liidu langemist emigreerusid paljud halastamatud juudi kommunistid USA-sse ning on sellest ajast peale töötanud meie riigi hävitamise nimel. Seda võib eksimatult näha meie konstitutsiooni paljudest avalikest rikkumistest ning meie õigusruumi kiirest mandumisest. USA on viimane paik sel maal kus mõned seadused veel kaitsevad sõnavabadust ja pressi. Samas on need väga ebakindlad, paljusid meist vaigistatakse ja kiusatakse. Sama juhtus praegu Joy of Satan e-gruppidega. Kui USA langeb, langevad ka kõik seni veel vabad olnud väiksemad riigid kommunistide kontrolli ikke alla. Paljud teist teavad, et juutide holokau$ti eitamine on paljudes riikides kuritegu, mida karistatakse automaatselt vangistusega. Kõike mida juut on ja teeb, aetakse süüdistustega mittejuutide kaela. See loob segadust ning toimib samas efektiivse diversiooni ja tähelepanu kõrvale juhtimisena. Sama lugu on ka Saatanaga: kõike mida kristlik jumal on ja teeb, see süü aetakse Saatana ja Põrgu Jõudude kaela. Samas on tõde “pühas piiblis” inimeste ees; sealt on näha, et jahve oli “mõrvar ja valetaja algusest peale”. Vaata läbi vana testament ning see, kuidas rõve naatsaretlane käsib oma järgijatel panna toime nii vargusi kui ka mõrvu:

Luuka 19:27; Luuka 6: 1-5; Luuka 19: 29-35; ja rikkuda muid käske: Matteuse 10: 34-36.

Kristlased ja teised ei näe seda, sest nad on luuludes ja võimsa loitsu mõju all. Saatan ise ütles mulle mõni aeg tagasi, et mittejuudid on juudi kommunismi all hirmsal moel kannatanud. Olen kirjutanud mitmeid artikleid orjatööst punases Hiinas. Sellises brutaalsuses juutide kommunism seisnebki. Palun laadige järgnevad PDF failid alla ja lugege läbi. Esimene neist on väga suur kuid teist PDF faili (mis paljastab nende võltsi holokau$ti) saab lihtsasti sõprade ja mõttekaaslastega jagada.

The Real Holocaust pdf

Tsitaat juudi talmudist:
Nidrasch Talpioth, p. 225-L: "jehoova lõi mittejuudid inimkujul, et juute ei peaks teenindama elajad. Mittejuut on järelikult inimkujul elajas ning mõistetud teenima juuti päeval ja ööl.”

Kui igaüks meist ei võitle oma vabaduste nimel, võetakse need meilt ära. Punases Hiinas ja teisteski riikides toimub täpselt sama nagu esimeses PDF failis kirjeldatud nõukogude orjatöö: ühekordsed inimolendid; süstemaatiliselt katki, töötatakse surnuks ning asendatakse uute mittejuutidega. Isegi kergem uurimine paljastab ilmselgelt asjaolu, et selle asja taga on ja on alati olnud juudid. Piibel oma õpetuste ja doktriinidega (nii vana kui ka uus testament) pole midagi muud kui juudi kommunismi projekt, sellele lisaks ka loitsud juutide tohutuks majanduslikuks õitsenguks. Saatan eemaldab eesriided meie meeltes, äratab meid üles ning näitab meile tõtt. Kristlased ja teised ignorantsed massid on väga võimsa loitsu mõju all. See loits tuleb murda.

Püha piibel: juudi nõiakunsti raamat

Kristlik missa ja selle seos juudi rituaalmõrvaga

Meeltekontrolli programmeerimine ja piibel

"Null-aasta "

Juutide sunnitud mikrokiibid PDF
Ülaltoodud artikkel on äärmiselt tõsine. Hallide tulnukate rass on mikrokiibistatud, kiip kontrollib nende emotsioone, mõtteid ja kõike muud. See artikkel sisaldab hulgaliselt viiteid koos väljavõtetega mis tõestavad, et see on maailmas juutidel plaanis LÄHIMAS tulevikus ning see juba juhtub. 

KRISTLUSE PALJASTAMINE