Mõttekontrolli programmeerimine ja piibel

Allolev artikkel on kohati uuendatud. Täiendava info saamiseks lugege palun allolevat osa “Jutlus teemal 666”.

Nõukogude Liidu langemisega hakkasid juudid ateistliku kristluse programmi põrumise järel kristlikku religiooni uuesti üles ehitama. See võimaldab neil rahvastiku üle ranget kontrolli hoida. Selle abil saavad nad aja jooksul tagasi selle kontrolli mis neil kunagi oli.

Lingilt on näha kuidas juudid kasutavad alateadlikku programmeerimist Ameerikas mis loob ühenduse nende loitsuraamatu ehk piibliga:
1960ndate ALATEADLIKUD SÕNUMID (aegluubis) [Youtube video]

Pauluse teine kiri korintlastele
12:16 Aga olgu pealegi, mina ei ole teid koormanud, kuid „olles kelm, olen teid kavalusega kätte saanud”.

Ülaltoodud videos kasutavad juudid korduvalt jumala mõistet:
"God is real, God is watching" = 22 tähemärki
"Believe in government God" =22 tähemärki
"Obey Consume Obey Consume" = 22 tähemärki

Kristliku ja juudi müstitsismi kohaselt on 22 heebrea tähestiku number, Peamise Ehitaja number, lõpmatuse ja lõpetatuse number, kvintessents (vaim mis on jumal hermeetiliste õpetuste universaalses mõttes), jumala vaim ja jumal. Naatsaretlane pomiseb 7 lõplikku sõna ristil, mis on piibli Laulude raamatu 22 algus. See on võrdne 12 tähemärgi ja 10 planeediga Tarot kaardipakis, millest selline tähestik on määratud. Piibli viimane osa, Johannesse ilmutusraamat, sisaldab samuti 22 peatükki.

Number 22 vastab Tarot pakis World (maailm) trumpkaardile, mis tähistab lõpuleviimist. See näitab, et vaenlane viib lõpule oma plaani maailma allutamiseks ja domineerimiseks kommunismi kaudu.

Rohkem juttu sellest tähtsast teemast leiate järgmisest artiklist:
Püha piibel: juudi nõiakunsti raamat

Laulud 66:7
Tema (jumal) valitseb oma vägevuses igavesti, ta silmad on valvel paganarahvaste üle; kangekaelsed ärgu tõstku endid kõrgeks! Sela.

Laulude raamat on piibli 19. raamat. Salmi number 66:7 moodustab samuti 19 [6 + 6 + 7 = 19]. 19 + 19 = 38 ja 3 + 8 = 11, mis on langemise number. Ülaltoodud salmid ei hoiata mitte ainult mässu vastu, numbreid arvestades viitavad need alateadlikult sellele, et mässu tulemuseks on langemine.

Esimene Saamueli raamat 12:15
Aga kui te ei kuula Issanda häält ja tõrgute Issanda käsu vastu, siis on Issanda käsi teie vastu, nõnda nagu ta oli teie vanemate vastu.

1. Saamuel on piibli 9. raamat. 9 + 12 + 15 = 36; 3 + 6 = 9.
9 on lõplikkuse ja kohtumõistmise number, jumala enda võim.

Pauluse kiri koloslastele 3:22
Orjad, olge oma maistele isandatele kuulekad kõiges, mitte silmapetteks nagu inimeste ees lipitsemiseks, vaid siira südamega, kartes Issandat.

Kiri koloslastele on piibli 51. raamat. [5 + 1 = 6]. Juudid kasutavad numbrit 6 väga laialt, nagu nende “kuus miljonit” võlts holokau$t. Piiblis tähistab 6 spirituaalse väeta inimest. Number 7 käsitleb 7 tšakrat, neist tõusvat spirituaalset väge ja spirituaalset täiuslikkust. 6 on selle kõrval puudulik. 6 on ka raske töö number. Tööd tehti 6 päeva ja 7. päev oli puhkamiseks.

“Number 6 on peal kõigel mis on seotud inimtööjõuga. Me näeme seda tema abinõudel mida ta töös kasutab ja ajas mil ta töötab. Me näeme seda algusest peale.”

Juutide rõhk numbril 6 ja selle kasutamine loob astraalis nende tegevusplaani (kommunistlik riik ja maailmakord) edasiviimise vibratsiooni. Kommunism tähendab orjatööd. Kommunistliku riigiga muutuvad juudid “jumalaks” ja kõik spirituaalsed teadmised asendatakse materiaalse ateismiga.

Piibli ülaltoodud salm 51. raamatust [1 + 5 = 6] propageerib orjatööd. Edasi minnes, salm 3:22 muutub 3 × 22 = 66; piibli raamatute koguarv, näidates juudi kommunistliku orjariigi ja nende uue maailmakorra kehtestamist.

Pauluse kiri Roomlastele 13: 1-7

1 Iga hing alistugu valitsemas olevaile võimudele, sest ei ole võimu, mis ei oleks Jumala käest, olemasolevad on aga Jumala seatud.
2 Nõnda siis, kes paneb vastu võimule, paneb vastu Jumala antud korraldusele, vastupanijad aga tõmbavad enese peale nuhtluse.
3 Ülemused ei ole ju hirmuks headele tegudele, vaid kurjadele. Kui sa aga ei taha tunda hirmu võimu ees, siis tee head, ja sa saad tema käest kiitust,
4 sest ta on Jumala teener sinu heaks. Kui sa aga teed kurja, siis tunne hirmu, sest ta ei kanna mõõka asjata, ta on ju Jumala teener, kättemaksja nuhtluseks sellele, kes teeb kurja.
5 Niisiis on alistumine vajalik, seda mitte ainult nuhtluse, vaid ka südametunnistuse pärast.
6 Seepärast te maksate ka makse. Nemad on ju Jumala ametnikud, kes just sellega pidevalt tegelevad.
7 Täitke kõigi vastu oma kohustused: maksu, kellele maksu; tolliraha, kellele tolliraha; kartust, kellele kartust; au, kellele au!

Ameerika Ühendriikide asutajad tahtsid dollarile trükkida Suure Vapi hea põhjusega, nemad ei pannud sinna iial midagi mis puudutas juutide “jumalat”. Viite juutide “jumalale” lasi Ameerika rahale panna juudi president Dwight David Eisenhower.
“30. juuli 1956, kaks aastat pärast jõupingutusi fraasi “under God” lisamiseks truudusvandesse, allkirjastas president Dwight D. Eisenhower seaduse mille kohaselt deklareeriti "In God We Trust" rahvuse ametlikuks motoks. Seadus P.L. 84-140 kohustas lisaks trükkima selle fraasi ka Ameerika paberrahale.” 1
Eisenhower ise tunnistas, et on juut; nimi Eisenhower pärines juudi perekonnanimest Eisenhauer.

“1915. aastal avaldatud West Point Military Academy lõpuklassi aastaraamatus kirjeldati Eisenhowerit kui “kohutavat rootsi juuti”.

Pole mingi ime, et koššerile kuuluva Valge Maja isikkoosseis koos president Franklin Delano Rooseveltiga (kes ise oli hollandi-juudi päritolu) sarnanes sünagoogi nimekirjaga.

“1943 lasi Washington viia Col. Eisenhoweri üle Euroopasse kuid lisaks sellele edutas teda enam kui 30 palju kogenuma vanemohvitseri seast viie tähega kindraliks ning pani ta juhtima kõiki USA vägesid Euroopas.”

See suur “kindral” puges peitu ja lasi end täis kui räägiti, et pisike relvastamata saksa komandoüksus teda sõja ajal jälitas. Ta andis isiklikult käsu tappa sõjavangide surmalaagrites enam kui 1,7 miljonit Saksa sõdurit kui sõda läbi oli. Nende ainus kuritegu oli oma rahvuse ja inimeste kaitsmine. Paljud sõdurid polnud vanemad kui 15 aastat. See on järjekordne jultunud märk puhtast talmudilikust vihkamisest.
Loe: täielik artikkel “Eisenhoweri surmalaagrites”: USA vangivalvuri mälestused

"In God We Trust" on 12 tähemärki: 12 on täiuslik number, tähistades valitsuse täiuslikkust. Piiblis on 66 raamatut: 6 + 6 = 12.

Sõna “jumal” on piiblis 4473 korda, andes summaks 9. See on lõplikkuse ja kohtumõistmise number, jumala enda väe number mis võetakse kokku sellega:

“Jumala” kohtumõistmised Haggai 1:11 on jaotatud üheksas osaks:
“Ma olen kutsunud põua maale ja mägedele, viljale, veinile ja õlile ja kõigele, mida maa toodab, ning inimestele ja loomadele, ja kogu nende kätetööle.”

Haggai on piibli 37. raamat. 3 + 7 = 10; seega Haggai 1 oleks 11; siin on meil jälle 11 11.

“Seaduse allkirjastas president Eisenhower 30. juulil 1956 ning moto lisati paberrahale vahemikus 1957 kuni 1966. (Public Law 84-851) [18] Ameerika Ühendriikide koodeks 36 U.S.C. § 302 ütleb nüüd: "'In God we trust on rahvuslik moto."2

Võib näha, et raha on võimas moodus avalikkuse alateadvusse info sisestamiseks:
9/11 Trikk $20 rahatähega [Youtube video]

Siin on veel infot meedia alateadlike sõnumite kohta enne 9/11:
MIDA? ...Hollywood ennustas 9:11??? [Youtube video]

Ilustamata info:
9/11 ettekuulutus Super Mario Bros. filmis [Youtube video]

Võime tunnistada kuidas juudi võimud sisestavad oma “jumalat” taas kord masside meeltesse:
“Eisenhower allkirjastas eelnõu lipupäeval, 14. juunil 1954. a. Eisenhower ütles: “Alates sellest päevast teadustavad miljonid meie koolilapsed igapäevaselt igas linnas ja külas, meie rahvuse ja meie inimeste pühendumist Kõikvõimsale… Sel moel me taaskinnitame religioosse usu sõltumatust Ameerika pärandis ja tulevikus; sel moel tugevdame pidevalt neid spirituaalseid relvi mis saavad igavesti olema meie maa kõige võimsam ressurss nii rahus kui sõjas.”

Fraas “jumala all” lisati truudusvandesse 14. juunil 1954. a. vastavalt Kongressi ühisavaldusele muuta Lipu seaduse §4 mis jõustus 1942."3

Lõpetuseks. Paljud inimesed JoS foorumites on maininud, et näevad teatud numbreid korduvalt. See võib olla number mis kordub auto numbrimärgil, digitaalsel kellal, mõnes kuulutuses ja paljudes teistes kohtades. Mõnikord võib see kesta päevi. Eraldi ja iseseisvalt võetuna on see kahjutu nähtus. Kui oleme teatud numbritest teadlikud, loob see alateadliku vibratsiooni ja enesele teadmata hakkad nägema sama numbrit sageli oma igapäevases elus. See aspekt on üpris süütu ja tihti tähenduseta kuid ülaltoodud artiklis on kurjategijad täielikult teadlikud numbrite väest ja nad jõustavad seda oma maagiliste rituaalide manifesteerimisel judeokristliku piibli kaudu. Sel põhjusel sunnitakse paljusid kristlasi piibli salme pähe õppima, sest see tekitab alateadliku ühenduse. Täiendavat infot sel teemal:

Püha piibel: juudi nõiakunsti raamat

Kristlus, kommunism, juudid ja piibel

Kristlik missa ja kuidas see seondub juudi rituaalmõrvaga


Allikad:

1 See päev ajaloos [www.history.com]

2 Wikipedia artikkel: "In God We Trust"
3 IbidJUTLUS TEEMAL 666


Kuna olen juba kirjutanud kaks jutlust piibli numeroloogia teemal ja sellest, kuidas piibel on juudi nõiakunsti raamat, siis siin annan teile veel numbreid:

Piiblis on kokku 66 raamatut. Nagu enamus teist juba teab, rõhutavad juudi jõud alati numbrit 6 (nagu nende 6 miljonit väljamõeldud holokau$t ja maipüha, tähtis kommunistlik püha (1. Mai, 1/5, 1 + 5 = 6) ja paljut muudki). Olge sellest teadlik, eriti kui vaatate uudiseid ja loete ajalehti, ajakirju jne. Juudid alati rõhutavad numbrit 6. See vastab ka Saturni kabalistlikule ruudule, mille iga külje numbrite ja ka diagonaali summa on 15. Piiblis tähendab number 6 spirituaalse väeta inimkonda. Number 7 all mõeldakse 7 tšakrat, neist tõusvat spirituaalset väge ja spirituaalset täiuslikkust. 6 on väiksem kui 7. 6 on ka raske töö number. Töötati 6 päeva ja puhati 7ndal. “Number 6 on peal kõigel mis on seotud inimtööjõuga. Me näeme seda tema abinõudel mida ta töös kasutab ja ajas mil ta töötab. Me näeme seda algusest peale.” Number 6 on seotud ka orjusega:

Pauluse kiri koloslastele 3:22
Orjad, olge oma maistele isandatele kuulekad kõiges, mitte silmapetteks nagu inimeste ees lipitsemiseks, vaid siira südamega, kartes Issandat.

Kiri koloslastele on piibli 51. raamat. [5 + 1 = 6] räägib orjatööjõust. Edasi minnes saab salmi 3:22 korrutada 3 × 22 = 66. See on piibli raamatute arv, viidates juudi kommunistliku orjatööjõu riigi lõpetamist ja nende uut maailmakorda.

Tegelikult… Saatana number 666 on Päikese kabalistliku ruudu number, näidates spirituaalset väge ja edasiarengut. Praktiliselt kõik iidsed Paganate religioonid rõhutasid Päikese “kummardamist”. “Kummardamine” on koodnimetus intensiivsele keskendumisele nagu sügavas meditatsioonis. Lisaks, 6 × 6 × 6 = 216. See number on seotud teatud võimsate nadi kanalitega hinges. Päikesepõimiku tšakra on kõige võimsam ja tähtsam tšakra hinges, see on seotud Magnum Opus tööga. Päikesepõimiku tšakra on Graali tšakra; karikas mis sisaldab käbinäärme poolt eritatud elueliksiiri. Piibli number 66 on puudulik jumala staatuse saavutamisest ning selle eesmärk on hoida inimkond spirituaalselt ja psühholoogiliselt orjastatuna.

Vastavalt piiblile peaks number 12 olema täiuslik number ning 13 on Saatana number. Inimestena on meil 13 peamist tšakrat, mitte 12. 13 ON üks Saatana numbritest (1 + 3 = 4). Jällegi on number 12 puudulik. Iidsetel aegadel oli sodiaagis 13. tähtkuju. 12 suhestub ka meie Saturnile keskendunud ajaga; 60 sekundit minutis, 60 minutit tunnis ja 24 (2 + 4 = 6) tundi ööpäevas. Saturn, nagu ma eelnevalt kirjutasin, vibreerib numbrile 6. Saturn on pahatahtlik kannatuste, raske töö, viletsuse, ebaõnne ja kaotuse planeet. Kus Saturn sinu astroloogilises sünnikaardis on, see ala sinu elus kannatab. Juudi võimud määrasid 12 olema “täiusliku valitsuse” number; teisisõnu: inimkond on spirituaalselt abitu, neil puudub spirituaalne vägi ja saavutused, nad on orjastatud valitsuse ja täieliku domineerimise all ning seda kõike juhivad juudid. Alateadlikud vibratsioonid ja sõnumid piiblis valmistavad inimkonda selleks ette. Kontrastina, 13-kuune kuukalender põhineb maa loomulikul ajal. Mis puudutab meie kalendrit ja aega, siis elame me kõik maa loomuliku harmooniaga mittesünkroonselt.

"Aasta null"

Juutide sunnitud mikrokiibid PDF
Ülaltoodud artikkel on äärmiselt tõsine. Hallide tulnukate rass on mikrokiibistatud, kiip kontrollib nende emotsioone, mõtteid ja kõike muud. See artikkel sisaldab hulgaliselt viiteid koos väljavõtetega mis tõestavad, et see on maailmas juutidel plaanis LÄHIMAS tulevikus ning see juba juhtub.

Kristluse paljastamine


TAGASI TÕELISE HOLOKAUSTI LEHELE