“Pole teist jumalat peale Minu, teadku seda need kes julgevad kummardada Koraani ja Piibli ebajumalaid”
-Saatan [QU'RET AL-YEZID]

UUENDUSED - 18/July/2023

Värskeim postitus meie internetifoorumis - Pluto Entering Aquarius: First Signs Of Satan's Era

"Pimedus on pahupidi pööratud valgus" - - Peltsebul

SPIRITUAALNE SATANISM

TERETULEMAST
SAATAN
SPIRITUAALNE SATANISM
SATANISMI JUURED
PÜHENDA OMA HING SAATANALE
DEEMONID, ALGSED EELKRISTLIKUD PAGANLIKUD JUMALAD
MEDITATSIOONID
SAATANLIK NÕIAKUNST
SAATANLIKUD DOKTRIINID
SAATANLIKUD JUTLUSED
SAATANLIK EETIKA
KRISTLUSE PALJASTAMINE
SURM, & TEISPOOLSUS JA PÕRGU
SAATANLIKUD SÜMBOLID
SAATANLIKUD RIITUSED
JA TÄHTPÄEVAD
SAATANA RAAMATUKOGU
On erinevaid satanistide sekte, Saatana Rõõm on spirituaalne Satanism.

Satanism ei ole “kristlik leiutis”.

Satanism eksisteeris enne kristlust ja kõiki teisi religioone.

Satanism ei seisne vampiirides, koletistes ega Halloweeni kollides.

Satanism ei ole ”kuri”.

Satanism ei ole “reaktsioon kristlusele”.

Satanism ei ole surmakultus.

Tõeline satanism seisneb inimkonna arengus, mis oli meie tõelise looja (Saatana) kavatsus.

Me teame Saanatat/Luciferi kui reaalset olendit.

Me teame et Saatan on meie Tõeline Isa ja inimkonna looja.

Me oleme seadusekuulekad.

Me teame et Jehoova/Jahve on kirjanduslik väljamõeldud tegelane ja selle vale taga on inimesed, kes tahavad meid petta ja olla valede isandad. See ilmneb juudi/kristliku Piibli paljudes vastuoludes, paljastades selle teksti inimeste tööna, kes kasutavad seda teiste kontrolli all hoidmiseks ja hirmu õhutamiseks.

Me EI propageeri ega osale vere ja elusolendite ohverdamises. See on juudi/kristlik tegu nagu nad ütlevad oma Piibli Viiendas Moosese raamatus 12:27: ja ohverda oma põletusohvrid, liha ja veri, Issanda, oma Jumala altaril; su tapaohvrite veri valatagu Issanda, su Jumala altarile, liha aga võid sa süüa.

Satanism on inimkonna algne usund. Oleme seda uurinud. Satanism põhineb iidsetel religioonidel mis eelnesid judaismile ja kristlusele tuhandeid aastaid tagasi.

Kristlus oli reaktsioon algsetele paganlikele usunditele ja sõna Saatan tähendab heebrea keeles vaenlast või süüdistajat. Kui loete läbi sellel saidil oleva info, saate selle kohta tõestust.

Kristlus loodi selleks, et eemaldada vaimsed ja okultsed teadmised (mõistuse vägi) elanikkonnalt ja anda see vägi "valitute" kätte kogu inimkonna kahjustamiseks. Vaimu ja hinge jõud on väga reaalsed. Inimesed, kes pole neist võimetest teadlikud või neisse ei usu, on nende energiate kasutamise oskuste abil hõlpsasti kontrollitavad ja manipuleeritavad

Algsed jumalad [Deemonid] on ebaõiglaselt sildistatud koletisteks ja kurjadeks, et hoida inimkonda vaimsetest teadmistest eemal. Seetõttu on inimrass drastiliselt alla käinud nii vaimselt kui ka intellektuaalselt.

Vaimne satanism toetab kindlalt kogu õppimist, teadmisi, uurimist ja vaba mõtlemist.

Vaimne satanism toetab kiriku ja riigi eraldamist. Satanistid ei suru satanismi peale.

Vaimsed satanistid tunnustavad teadust ja usuvad, et üleloomulikud nähtused on reaalsed ja neil on teaduslik seletus. Me usume, et inimkond on sellest võõrdunud juudi/kristluse ahistamise ja selle poolt teaduse vastu korraldatud sajandeid kestnud järeleandmatu rünnaku tõttu.

Praktiseerime jõumeditatsioone, et vaimselt edasi liikuda ja end arendada. Jõumeditatsioonid on inimhingele sama olulised kui toit inimkehale. Madu, Saatana sümbol, tähistab selgroo põhja keerdunud tulist kundalini jõudu, mis ülestõusmisel tõstab inimese meele ja hinge palju kõrgemale mõistmise ja võimekuse tasemele. See on "Kuradi Tõusmise" tõeline tähendus. Saatana mao sümbol tähistab ka elu DNA spiraali.

Me töötame otse Saatanaga. Usume, et igal inimesel, kes on lugupidav, võib olla Saatanaga isiklik suhe. Vaimses satanismis pole vahendajaid; ministeerium on siin ainult juhendamiseks ja toetamiseks.

Võtame oma põhimõtted ja praktikad otse Saatanalt. Liiga kaua on saatana vaenlastel, näiteks kristlikel kirikutel, olnud vabadus dikteerida Saatanat ja satanismi puudutavaid valesid. Need valed on olnud okultistlike kuritegude ja muude kaudselt edendatavate õelate tegude aluseks. Tõelist satanismi on sajandeid aktiivselt ja innukalt maha surutud ning paljud usuvad teadmatusest Saatana kohta valet ja reageerivad sellele vastavalt.

Vaimne satanism on elu armastav religioon. Saatan aktsepteerib meid sellistena nagu me oleme, kuid juhatab meid edasi jõudma sinna, kus areneme kõrgemale tasandile. Vaimsed satanistid võivad vabalt oma elu elada, kui nad selle eest ise vastutavad. Me elame loomuliku korra järgi ja julgustame kõiki end täiel määral arendama.

Me teame, et "päästame" omaenda hinge ise erinevalt naatsaretlase väidetest. Satanism põhineb hinge tõelisel ümberkujundamisel jõumeditatsiooni kaudu. Naatsaretlane on fiktiivne tegelaskuju, kelle identiteet varastati umbes kaheksateistkümnest risti löödud Paganate Jumalast, näiteks Odinist kes rippus puu otsas. Naatsaretlane pole midagi muud kui vahend inimkonna hoidmiseks väheste valitud juhtimise all. Jeesust on kristlikes missades ja jumalateenistustel kasutatud inimese elava vereohverduse asendajana, mis näitab nende tegelikku eesmärki.

Juudi/kristlik religioon on inimkonna katastroofiliste mõõtmetega õel pettus. Selleks, et pettus õnnestuks, peab ohvrile olema teadmatus. Kristlik religioon ja selle kaaslased suruvad aktiivselt alla teadmisi ja vabat mõtet, julgustavad inimesi orjama, ei propageeri ega õpeta kunagi midagi inimkonna paremaks muutmise või arengu nimel. Vastupidiselt lugudele, kuidas jeesus inimesi tervendas, näitab Saatan meile, kuidas me saame ennast tervendada ja teha nn. imesid, kasutades oma meelt ja oma hingede jõudu.

Enda väestamise kaudu on meil enesekindlus, eneseväärikus ning me saavutame vaimse arengu ja sõltumatuse.

Vaimne satanism ei sea piiranguid meelejõudude arendamisele - seda tuntakse "nõiduse" või "maagia" nime all. Me usume õiglusesse ja nii nagu võitluskunstide meistrid on kursis Dim Mak'i ja muude füüsilise võitluse aspektide kasutamisega, on ka vaimsed satanistid kursis "maagia" mustade kunstidega, kui neid kunagi vaja peaks minema. Inimesed, kes ei ole neist võimetest teadlikud, on nende vastu kaitsetud ja võimud teavad seda liiga hästi. Saatan ei salli ebaõiglust.

Vaimne satanism ei luba mingil moel vaimude kuritarvitamist, nagu seda õpetatakse klassikalistes juudi loitsuraamatutes. Deemonid, kes olid seotud ja sunnitud täitma nõidade käske, on nüüd vabad ja igaüks, kes kasutab ringi (nine-foot circle) meetodeid ja "jehoova" nimesid, põhjustab endale isikliku katastroofi. Deemonid on meie sõbrad, austuse ja aukartusega Saatana kaudu kutsudes püüame luua nendega vastastikku kasulikke suhteid.

Vaimne satanism propageerib individuaalsust, vabadust ja sõltumatust.

- On ilmselge, et Saatan ei ole "inimkonna petja". Tema järgijaid on olnud vähe ja ta ei vaja ohtralt rikkust, võimu ja kontrolli, et oma järgijaid hoida.

Loe lähemalt Satanismi Kohta
NEILE KES ON
SATANISMIS UUED
LAPSED JA TEISMELISED SATANISMIS ÜHINE PÕRGU ARMEEGA JoS rituaalid EDASIJÕUDNUD SATANISM TUNNUSTUSED, ESSEED JA
ARTIKLID LIIKMETELT
KRISTLUSEGA TOIMETULEK:
TUNNE OMA ÕIGUSI
MINISTEERIUM RÜHMAD E-GRUPPIDE
LIIKMELISUS
LINGID Vana JoSi rituaalide lehekülg

Kristlikel kirikutel on miljardeid ja miljardeid dollareid. Satanismi arendamiseks on vaja raha. Joy of Satan Ministries suudab ressurssidega palju rohkem ära teha. Tehke annetus Satanismi propageerimiseks ja edendamiseks juba täna!

ANNETA SATANISMI PROPAGEERIMISEKS JA EDENDAMISEKS