OLULINE INFORMANTSIOON MITTESARANISTIDELE, ATEISTIDELE JA NEILE KES ON SPIRITUAALSUSES UUED 


2018. aasta uuendus:
Vanad paganlikud religioonid, mis eelnesid kristlusele, islamile ja nende juurele judaismile sadade ja tuhandete aastatega, on tõeline satanism vaimne alkeemia. Judaism, kristlus ja islam varastasid ohtralt algsetest vanadest paganlikest religioonidest, eemaldades kogu vaimsuse ja asendades selle valede ja kõlvatustega. Katoliku kiriku Vatikan [algne kristlik kirik], on tegutsenud politseijõuduna, et taga kiusata, piinata ja mõrvata kõiki, kellel oli mingeid paganlikke vaimseid võimeid või teadmisi. [Vaata "Invisitsioon"]. 
Juudi/kristliku/islami nn "religioonide" ainus eesmärk on inimesi vaimselt eksitada ja eitada neile vaimseid tõdesid. Need programmid põhinevad kõlvatuse kummardamisel ja keskendumisel surmale.


Tõeline satanism põhineb teadmistel. Tõe tundmaõppimiseks tuleb õppida. Tõde ei pea seletama mingil kindlal viisil ega seda tugevdama, erinevalt valedest. Lihtne tõde on midagi, mida saate ise näha. Satanismis ei ole vahendajaid. 

Neile, kes on satanismi suhtes täiesti uued, tuleb meeles pidada, et on olemas ka teisi satanistide sekte või inimesi, kes nimetavad end satanistideks, kuid kes järgivad kristlikke valesid, mida nad usuvad, et satanism on. Tõeline satanism ei vasta mingil moel juudi/kristlikele/islami väidetele, mis kõik on valed. Mõned neist inimestest on eksitatud, teised on infiltraatorid ja teised on vaenlase hinged. Olge neist alati teadlik, kui olete uus. Joy of Satan on juba aastaid olnud tõsiste rünnakute all vaenlase paljastamise eest. Vaenlane on korduvalt sulgenud meie veebilehed, grupid ja foorumid ning on rünnanud meie liikmeid internetis, laimanud meid tigedalt [neil ei ole argumente ja nad saavad ainult laimata, valetada ja segadust külvata] ning on aastaid infiltreerunud ja trollinud meie foorumites ja e-rühmades.

Joy of Satan on tohutu veebileht, mis koosneb sõna otseses mõttes tuhandetest jutlustest ja artiklitest. Meie personal on väike ja me ei ole suutnud pidada sammu selle intensiivse infokooremaga, mis on tulnud teadusuuringute, õppimise, isiklike kogemuste ja meie tohutu liikmeskonnaga, mis ulatub kümnetesse tuhandetesse. Siin on artikleid, mis uute teadmiste valguses on vananenud. Me anname endast parima, et hoida end kursis, kuid enamik neist uutest teadmistest on avaldatud e-rühmades ja meie Ancient-Forums-is.

Siin on meie grupi ja foorumi leht. 

Me oleme aastatepikkuste uurimuste kaudu teada saanud, et judaism, kristlus ja islam on katastroofilise ulatusega vandenõud ja pettus. Piibel EI ole "Jumala" sõna, vaid see on loodud ja tugevdatud inimeste poolt, kes on anastanud iidseid vaimseid teadmisi [sellepärast on Piiblis numbrid] ja on kasutanud neid teadmisi selleks, et saada ise jumalaks ja orjastada inimkonda. Enamiku inimeste teadmata on rahvas olnud sajandeid intensiivse enese-lausutud loitsu all. Saatan on TÕDE ja Tõde vabastab teid.

"[Saatanism on] inimkonna algupärane religioon"
- Saatan

Joy of Satan Ministries on pühendunud tõelise satanismi taastamisele. Me vaatame selle religiooni, mida praegu tuntakse "satanismi" nime all, Tõelise Looja poole ja see Looja on Saatan ise. Liiga kaua on vaenlased ja kõrvalseisjad saanud vabalt defineerida Saatanat ja satanismi omaenda eesmärkide järgi. Saatanal on harva lubatud rääkida iseenda eest ja avaldada, kes ta tegelikult on ja mida ta tegelikult endast kujutab. Saatan on tõeline olend. Ta on viimase mitme tuhande aasta jooksul suhelnud paljude inimestega ja ta on jätnud meile oma õpetused Al Jilwah-i, Qu'ret Al Yezid-i ja muud käsikirjad.

Saatan ei sobi kuidagi juudi/kristlikesse või moslemi kirjeldustesse, mis on teda nii kaua valesti määratlenud, ega ka Anton LaVey "Saatanlikus Piiblis" kirjeldatud iseloomu. Selleks, et Saatanat tõeliselt tundma õppida, tuleb minna tema juurde isiklikult, ilma eelarvamuste ja ootusteta. Saab teada, et ta ei vasta selle või teise konfessiooni arusaamadele "kurjusest", mida talle sajandeid rumalalt ja mõtlematult on peale kuhjatud.

Tõeline satanism on juudi/kristluse eelne paganlus. Fakt on see, et judaism, kristlus ja islam on hilised tulijad ja on reaktsioon antiikpaganlusele, mis eelnes kõigile kolmele neist programmidest sadade ja tuhandete aastate kaupa.

Kahjuks on vastuste otsimine välistest allikatest olnud satanismile tavaline teema, sest nii palju teadmisi on kristlik kirik süstemaatiliselt eemaldanud ja hävitanud. Kristlik kirik leiutas võltsajaloo, et see vastaks nende agendale, mis hoiab vaimseid teadmisi ja võimu väheste käes inimkonna kahjuks.

Joy of Satan Ministries ei tunnusta ega määratle judaismi, kristlust ega islamit legitiimsete religioonidena. Need on tegelikult programmid, mille eesmärk on asendada vaimsed teadmised valede ja kõlvatustega, samal ajal väljapressides triljoneid ja triljoneid dollareid ning psüühilist energiat, kasutades ära inimeste viletsust ja kannatusi, et hoida mõõtmatut rikkust ning vaimseid teadmisi ja võimu väheste "väljavalitute" käes.
Judaism ja kristlus on samuti äärmiselt uued, kuigi nad püüavad väita vastupidist, kusjuures viimane suur "religioon" on islam, mis ilmnes vähem kui 1000 aastat tagasi.

Me leiame, et nende programmide alus on rahatud vanemate religioonide varastatudja rikutud õpetustele ning tavadele ja neil pole midagi omapärast.  

Me võtame sama seisukoha ka "Wicca" ja "neopaganismi" suhtes. Mõlemad neist on hilisemad (mõlemad ilmusid 20. sajandil) ja on algsete religioonide rikutud versioonid, mis vastavad juudi/kristlikule agendale, mille eesmärk on maailma orjastamine tõelise vaimsuse eemaldamise kaudu.

Meie eesmärk on valgustada inimesi tõe suhtes ja paljastada kõik valed, mida need hiljutised nn "religioonid" on loonud seoses saatanaga, satanismiga ja satanistidega.

Me ei tunnista ega tunnusta rühmi, kes iseloomustavad Saatanat või satanismi juudi/kristlike mõistete järgi, ega neid, kes, nagu näiteks hiljaaegse Anton LaVey Saatanakiriku liikmed, ei tunnista tema olemasolu reaalse olendina.

Me ei tunnusta ühtegi organisatsiooni, kirikut jne, mis väidavad end olevat satanistid, kuid võtavad oma nn "satanismi" otse juudi/kristlikust Piiblist, järgivad juudi/kristlike arusaamu Saatanast, deemonitest [iidsetest paganlikest jumalatest] või satanismist. Tõeline satanism eksisteeris ammu enne igasugust juudi/kristlikku Piiblit või õpetusi. Need inimesed ei ole satanistid, nad on  pöördkristlased või juudid.


Sellel saidil olev teave on paljude uurimuste ja paljude õpilaste isikliku suhtluse tulemus Saatana ja tema Deemonitega, kes on meid juhatanud ja õpetanud tõde tõelise satanismi päritolu kohta. Me julgustame teid lugema ja uurima vabalt ja avatud meelega. Ainult siis, kui inimese mõistus on täiesti vaba ja deprogrammeeritud, saab tõeline valgustatus ja õppimine toimuda.
Tõelise Satanismi juured ja päritolu

Kristkuse paljastamine

 

© Copyright 2003, 2004, 2005, 2006, [Updated 2018] Joy of Satan Ministries;
Library of Congress
Number: 12-16457