Inkvisitsioon:
Kristliku piinamise, massimõrvade
ja inimelude hävitamise ajalugu

"Kristlik otsusekindlus pidada maailma kurjaks ja inetuks on muutnud maailma kurjaks ja inetuks."
- Friedrich Nietzsche


Tänasel päeval ei oma kristlik kirik enam seda jõudu mida varem. Ometigi oleme tunnistajaks laste väärkohtlemisele, laste vägistamisele, ahistamisele ja muudele ilgetele tegudele mis paljastavad paljude kristlaste tõelise iseloomu ja nende “jumala” mõjud oma järgijatele. Pedofiilia skandaalid on vaid väike näide sellest milleks kristlased võimelised on. See tuleneb kurjast energiast millega nad end sidunud on. “Kurat” ja “jumal” on tagurpidi pööratud mõisted. Seda on selgelt näha vanas testamendis kus kristlaste “jumal” oli “mõrvar ja valetaja algusest peale”.

Aastaid tagasi oli kristlikul kirikul veel täielik kontroll valitsuse, inimese elu ja vaimu üle. Inkvisitsioonist on näha kui haiged on need inimesed, milleks nad võimelised olid, et sundida keegi “jeesust” vastu võtma. Tänapäeval panevad kristlased arvukalt toime laste väärkohtlemist kuid aastaid tagasi piinati inkvisitsiooni käigus nõiakunsti praktiseerimise süüdistuse alusel tüdrukuid alates üheksandast eluaastast ja poisse alates kümnendast eluaastast. Oluliselt nooremaid lapsi piinati selleks, et nad oma vanemate vastu tunnistaks. ¹ Seejärel lapsi piitsutati, sunnites neid samal ajal vaatama vanemate põlemist tuleriidal.

Inkvisitsioon oli varajane kommunism. Katoliku kirik oli keskaja NKVD ja KGB. Detailsemat infot leiate  Aleksander Solženitsõni raamatust “Gulagi arhipelaag”. Inkvisitsioon ja kommunism on juudi programmidena praktiliselt identsed massimõrva, piinamise ja masside orjastamise süsteemid.
“Kristlus ja kommunism on spirituaalselt ja ideoloogiliselt väga lähedased. See on suhteliselt tuntud üldistus mille on omaks võtnud erinevad mõtlejad, alates Lev Tolstoist kuni Thomar More-ni. Vähesed inimesed teavad, et maailma kõige esimene sotsialistlik riik rajati Paraguais ja see põhines katoliiklike jesuiitide ideedel juba enne seda kui Marx oma õpetused lõi.”
“Jesuiitide religioosne ordu “Jeesuse ühing” katoliku kirikus oli laias laastus võrdne Nõukogude Liidu KGB-ga.“
Ülaltoodud tsitaadid on võetud kommunistliku partei ja Nõukogude Liidu juhtivast ajalehest “Pravda”. 30. aprillil 2013 ilmunud artikli pealkiri oli: Kas kristlusel ja kommunismil on erinevusi? 

Tegelikult olid peaaegu kõik inkvisiitorid ja kõrgetel kohtadel katoliku vaimulikud juudid.

Dokumenteeritud juhtum Sileesiast Neisse linnast kirjeldab kuidas ehitati tohutu ahi milles “hukkamõistetud nõiad, mõned koguni kaheaastased” põletati elusalt. ² Paljud ohvrid olid ka väga vanad, mõned neist üle 80. Kiriku jaoks polnud vahet.

“Kristlik kirik mõrvas, piinas, sandistas ja hävitas miljoneid elusid nii otseselt inkvisitsiooni kui ka kaudselt kõigi õhutatud sõdade abil. Selle ropu religiooni poolt inimkonna vastu läbi viidud hävitustöö on peaaegu hoomamatu. Paljud inimesed pole isegi faktidest teadlikud. Aastatel 1450 kuni 1600 oli kristlik kirik vastutav umbes 30 tuhande väidetava “nõia” piinamise ja põletamise eest." ³

Rooma imperaator Constantinus Suure valitsemise ajal aastatel 306 kuni 337 peeti kristliku kiriku doktriine seaduse aluseks.4 Ketserid (inimesed kes seisid kiriku õpetustele vastu või keda selles süüdistati) otsiti üles, piinati ja lõpuks mõrvati. Ketserlus oli kuritegu nii kiriku kui ka riigi vastu. Sadu aastaid üritasid tsiviilvalitsejad kogu ketserluse välja juurida.

Juba aastal 430 meie aja järgi kuulutasid kristliku kiriku juhid ketserluse surmaga karistatavaks teoks. Aastal 906 oli “Canon Episcopi” esimene kirikuseadus mis sõnaselgelt keelas nõiakunsti kasutamise.5 Enne inkvisitsiooni puhkemist aktsepteeris kirik ketsereid tagasi oma ridadesse, kiriku jaoks sobivatel tingimustel. Järgnev on üks näide:


Inkvisitsiooni alguse täpne kuupäev pole teada. Enamus allikaid väidavad, et see algas katoliku paavsti Gregorius IX esimese kuue valitsemisaasta jooksul ajavahemikul 1227 kuni 1233. Paavsti Gregorius IX, kes valitses 1227 kuni 1241, peetakse tihti “inkvisitsiooni isaks”.

Inkvisitisoon oli piinamise, sandistamise, massimõrva ja inimelu hävitamise kampaania mida viisid läbi kristlased ja kristluse juutidest juur. Kiriku võim kasvas kuni sellel oli täielik kontroll inimese nii maise kui ka religioosse elu üle.
Vatikan polnud rahul regionaalsete juhtide tulemustega ketserluse väljajuurimisel. Paavst Innocentius III volitas tööle omaenda otseses alluvuses olnud inkvisiitorid. Nende võim muudeti ametlikuks paavsti otsusega 25. märtsil 1199.7 Innocentius kuulutas järgmist: “Igaüks, kes üritab moodustada omaenda tõlgendust jumalast mis läheb vastuollu kiriku dogmaga, tuleb põletada elusalt ilma kahetsuseta.”
8

1254 andis paavst Innocentius IV inkvisiitorite töö lihtsustamiseks välja määruse selle kohta, et süüdistajad võivad jääda anonüümseks, hoides sellega ära ohvrite enesekaitse süüdistajate suunas. Paljudes kirikutes oli kirst millesse koputajad said pista kirjalikke süüdistusi oma naabrite kohta. Kolm aastat hiljem seadustas ta ametlikult piinamise kui ketserluse ülestunnistamise meetodi. 9

Ohvreid piinati ühes ruumis. Pärast ülestunnistust viidi nad piinakambrist teise ruumi inkvisiitorite ette üles tunnistama. Sel moel oli võimalik väita, et ülestunnistused saadi ilma jõudu kasutamata. Inkvisitsiooniline õigus asendas tavaõiguse. Süütuse presumptsiooni asemel kehtis nüüd “Süüdi, kuni pole tõendatud vastupidi”.

Inkvisiitorid said väga rikkaks, võttes altkäemakse ja trahve rikastelt kes sel moel kohtumõistmist vältida soovisid. Jõukad inimesed olid kiriku peamine sihtmärk, sest menetluses konfiskeeriti inimeste vara, maa ja kõik muu mis oli nende perekonnas mitmeid põlvkondi olnud. Süüdistamise korral võttis inkvisitsioon üle kõik ohvri maised varad. Oma süütust tõestada oli praktiliselt võimatu. See oli üks moodustest kuidas katoliku kirik sedavõrd jõukaks sai. Paavst Innocentius väitis, et kuna “jumal” karistab lapsi oma vanemate pattude eest, pole lastel õigust olla oma vanemate vara seaduslikud pärijad. Kui lapsed vabal tahtel oma vanematest lahti ei öelnud, jäeti nad purupaljaks. Inkvisiitorid süüdistasid ka surnuid ketserluses, mõnikord isegi 70 aastat pärast inimese surma. Ohvri jäänused kaevati välja ja põletati, pärijatelt konfiskeeriti kogu vara, jättes nad vaesusse. 10

Inkvisiitorite tegevus omas laastavat mõju majandusele, terved piirkonnad langesid täielikku vaesusse. Kirik suples samal ajal rikkuses. Lisaks halvati majandust sellega, et teatud ameteid peeti automaatselt kahtlusalustena. Inkvisiitorid uskusid, et trükisõna on oht kirikule ning sekkusid kommunikatsiooni mille tõi kaasa trükipressi leiutamine 15. sajandil. Kaardid, kartograafid, rändkaupmehed ja kauplejad olid kõik tugeva kahtluse all: oht kirikule.

Kuigi kirik oli alustanud ketseriks peetavate inimeste mõrvamist 4. sajandil ja uuesti 1022 Orléanis, nõudsid paavsti määrused 1231 aastal seda, et ketser kannataks surma tule läbi. Inimeste surnuks põletamine hoidis ära vere mahaajamise. Johannese evangeelium 15:6 “Kes ei jää minu külge, heidetakse välja nagu oks, ja ta kuivab. Ja nad kogutakse kokku ja visatakse tulle ja nad põlevad ära.”

Tänapäeval esinev pedofiilia on lihtsalt väike näide enamike kristlaste vaimuhaigusest, moonutatud meeltest ja sellest, milleni viib nende poolt omandatav mis tahes võim.

1450 kuni 1750 toimunud nõiajaht oli see mida R. H. Robbins [The Encyclopedia of Witchcraft and Demonology] nimetas “šokeerivaks õuduseks, lääne tsivilisatsiooni kõige räpasemaks kuritööks ja sügavaimaks häbiks”. Selle 300-aastase perioodi jooksul pani kirik süütute inimeste massimõrvale ja süstemaatilisele piinamisele hoogu juurde. Piinajatel lubati ohvreid piinata täpselt niipalju kui vaja. Enamik kohtuid nõudis, et enne piinamist tuleb ohvrid põhjalikult raseerida. Põhjendus oli see, et ohvri kehakarvadesse võis end märkamatult peita mõni Deemon kes siis sekkuks piinamisse vähendades valu või vastates ohvri eest. 11

Piinamise juures viibisid ka arstid kui tundus, et ohver võib piinamise tagajärjel surra. Ohvril lasti piinamisest veidi taastuda enne kui piinamist jätkati. Kui ohver piinamise käigus suri, väitsid inkvisiitorid, et Kurat sekkus eesmärgiga säästa ohvrit valust või takistada saladuste väljarääkimist. 12 Minestajatele kallati ninasõõrmetesse äädikat nende äratamiseks. Ohvrite pered pidid seaduse alusel tasuma kohtutele piinamise kulud. Kirik võttis enda valdusse terveid mõisaid. Preestrid õnnistasid piinariistu enne nende kasutamist. Teatud riistad olid mõeldud maksimaalse valu tekitamiseks, mis on vaieldamatu tõend kristliku meelelaadi haiguslikkusest:

Juuda häll

Ohver tõmmati köie või ketiga üles ja langetati seejärel teraviku otsa. Piinaja juhtis survet, kinnitades ohvri külge raskusi, kiigutades, tõstes ja lastes ohvril kukkuda erinevatelt kõrgustelt.

Brodequin [Saapad]
Brodequin saapaid kasutati jalalabade purustamiseks. Seadet pingutati käsitsi või löödi haamriga kiile luude purustamiseks kuni luuüdi välja pritsis. Minestajaid mõisteti täiendavalt hukka, sest minestamine oli väidetavalt Kuradi trikk inimese säästmiseks valust.

Jalgade põletamine
Jalalabadele kanti õli, rasva ja määret ning seejärel küpsetati jalgu tule kohal. Valu kontrollimiseks kasutati võrku. Tuld rakendati võrgu abil mitmeid kordi maksimaalse kannatuse põhjustamiseks. Variatsioonina pidid osad ohvrid kandma suuri nahast või metallist saapaid, millesse valati keev vesi või sulatina.


Riputamine ja Strappado

Ohvri käed seoti selja taha kokku. Seejärel tõmmati käed piinakambri lakke rihmaratta ja köie abil üles. See põhjustas liigeste nihestuse. Kristlased eelistasid seda meetodit, sest see ei jätnud piinamisest nähtavaid märke. Piina ja kannatuste suurendamiseks seoti ohvri külge tihti suuri raskusi.
Üks Strappado vormidest, squassation, oli veelgi ekstreemsem piinamise vorm. Selle meetodi puhul seoti ohvri külge raskused kaaluga kuni sada kilo, tõmmates jäsemed liigesest välja. Seejärel lasi kristlik inkvisiitor köie kiiresti lahti, et ohver põranda suunas langeks. Viimasel hetkel haaras inkvisiitor uuesti köiest, pidurdades selle hoo. Sel moel tõmmati praktiliselt kõik luud ohvri kehas liigestest välja. Selle protseduuri neljakordne läbiviimine oli teadaolevalt piisav ka kõige tugevama ohvri tapmiseks.


Paljud riputati pea alaspidi üles kuni tekkis poomine. 

Ketseri kahvel


Seda riista kasutati tihti ohvri vaigistamiseks teel tuleriidale, et nad ei saaks rääkida piinakambris toimunust ega kaitsta end ühelgi moel.

Lihaste rebimine


Kristlikud vaimulikud nautisid lihaste rebimist. Katoliku kirik oli selgeks saanud, et inimolend võib nülgimisel elus püsida kuni selle hetkeni kui nahk ülevalt alla vöökohani ära nülitakse. Tihti aeti rebimise riistad tulikuumaks ning neid kasutati naiste rindade rebimiseks ja mõlema soo suguelundite purustamiseks. 

Rindade rebijad

Terasest piinatool oli kaetud oradega. Alasti ohver seoti kinni ja tooli alla tehti lõke. Kasutati ka raskeid esemeid, asetades need ohvri peale orade tekitatava valu suurendamiseks. Lisaks löödi ohvrit haamriga. Toolil istuja peal kasutati tihti ka muid piinariistu nagu liha rebivad tangid (vt. ülal) ja jalgade purustamise tangid. 

Pealuu purustaja
Nimetus räägib iseenda eest. Kristlikud vaimulikud eelistasid seda seadet, sest see ei jätnud nähtavaid märke kui just koljut täielikult ei purustatud. Ka seda tuli ette.

Riiul

Riiul ehk redel oli teine laialdast kasutust leidnud riist. Protseduuri kohaselt asetati alasti või poolpaljas ohver horisontaalselt redelile. Köitega seoti käed ja jalad kinni. Sõlme sai stabiilselt pöörata köite pingutamiseks ja ohvri venitamiseks kuni lihaste ja kõõluste rebenemise ning luude murdumiseni. Tihti asetati ohvrile valu suurendamiseks raskeid esemeid. See oli kiriku arvates “üks kergemaid piinamise vorme”.

Ratas
Alasti, kõhuli maas või tapalaual lebav ohver venitati sirgeks, käed ja jalad laiali. Jäsemed seoti terasest rõngaste või vaiade külge. Puidust risttalad asetati ohvri randmete, küünarnukkide, pahkluude, põlvede ja puusade alla. Inkvisiitor seejärel purustas ratta terasest servaga liigesed ja jäsemed, sealhulgas õlad ja puusad, vältides seejuures ohvri surma. Kõikjal oli purustatud luude kilde, veri pritsis ja ohvri kogu skelett oli purustatud. Seejärel “punuti” purustatud jäsemed suure ratta kodarate ümber. 
Ratas on ilmselt üks kõige võikamaid piinariistu. Eesmärk oli ohvri purustatud jäsemete punumine ratta kodarate vahele.

Pöidlakruvi
Selle riista sisse pisteti ohvri pöidlad mida seejärel süstemaatiliselt purustati. Sarnaseid riistu kasutati ka varvastel. Pöidlakruvisid kasutati tihti samaaegselt strappado ja teiste piinariistadega täiendava valu põhjustamiseks.

Veega piinamine
Ohver võeti paljaks ja seoti pingi või laua külge. Tema kurku suruti lehter. Ninasõõrmed vajutati kinni ja lehtrisse valati vett, sundides ohvrit neelama. Pärast selle protseduuri piisavat kordamist oli ohvri magu lõhkemiseni täis. Seejärel kallutati pinki või lauda nii, et ohvri jalad olid peast kõrgemal. Maos olev vesi tekitas valusa surve ohvri kopsudele ja südamele. Lisaks uskumatule valule kaasnes sellega ka lämbumise tunne. Inkvisiitorid tagusid ka haamritega vastu kõhtu, põhjustades maorebendi. Teises variatsioonis sunniti ohvrit neelama suurtes kogustes vett koos nööridega mis olid sõlmi täis. Seejärel tõmmati nöörid ohvri suust jõuliselt koos sisikonnaga välja.

Raudneitsi ehk “Neitsi Maarja”
Selle riista esiosa kattis Neitsi Maarja kujutis. Sisemuses olid piigid, teravad noad või naelad. Hoobadega liigutati kuju käsi, purustades ohvri vastu nuge ja naelu.

Teised seadmed ja meetodid:

Galileo Galilei, kuulus Itaalia astronoom ja füüsik oli üks inkvisitsiooni tähelepanuväärsemaid ohvreid. Kiri milles ta üritas demonstreerida Koperniku teooriat, et Maa ei ole universumi keskpunkt, edastati ühe tema vaenlase poolt Rooma inkvisiitoritele. Tema üle mõisteti 1633 kohut ja ta leiti ketserluses süüdi olevat. Ta sunniti avalikult oma väidet tagasi võtma ning karistuseks määrati eluaegne vangistus koduaresti näol.
1979 teatas paavst Johannes Paulus II, et rooma katoliku kirik “võis eksida tema hukkamõistmisel” ja ta kutsus kokku komisjoni seda juhtumit uurima. 13
1993 andis katoliku kirik “ametlikult” Galileole armu. Teisisõnu andsid nad talle andeks tema õpetuse sellest, et planeedid tiirlevad ümber Päikese, mitte Maa.

Inimelude kaotused:

Ülaltoodud juhtumid võeti raamatust: Cassel Dictionary of Witchcraft, David Pickering.

Pühapäeval 12. märtsil 2002 vabandas paavst Johannes Paulus II “oma kiriku vigade pärast viimase 2000 aasta jooksul.”


VIITED:

¹ The Dark Side of Christian History, Helen Ellerbe, lehekülg 124
² Cassel Dictionary of Witchcraft, David Pickering, artikkel "Germany", lehekülg 108
³ Cassel Dictionary of Witchcraft, David Pickering, artikkel "Inquisition", lehekülg 146
4 World Book Encyclopedia, artikkel "Inquisition." ©1989
5 Wizards and Sorcerers, Tom Ogden, artikkel "Inqusition."
6 The Dark Side of Christian History, Helen Ellerbe, lehekülg 77
7 Wizards and Sorcerers, Tom Ogden, artikkel "Inquisition."
8 The Dark Side of Christian History, Helen Ellerbe, lehekülg 77
9 Wizards and Sorcerers, Tom Ogden
10 The Dark Side of Christian History, Helen Ellerbe, lehekülg 80
11 Cassel Dictionary of Witchcraft, David Pickering artikkel "Torture."
12 Cassel Dictionary of Witchcraft, David Pickering artikkel "torture."
13 World Book Encyclopedia, artikkel "Galileo." ©1989


TAGASI KRISTLUSE PALJASTAMISE LEHELE