YHVH: Tõde "jahve" "jehoova" kohta
Maski eemaldamine kristluselt


Judeokristlik piibel on alati kasutanud äärmuslikku hirmu vahendina, et hoida inimesi eemal okultismist, loitsumisest, "nõidusest" ja meelte tööst. Alljärgnevas artiklis on ära toodud selle ilmselged põhjused. Selleks, et loitsimine õnnestuks, peavad ohvril puuduma vajalikud teadmised, ta peab olema hea lammas ja lihtsalt "uskuma".

Teine Moosese raamat 22:17 Sa ei tohi nõida ellu jätta!

"YHVH" alias "Yahve" "Jehova" ei ole midagi muud kui juudi maagia süsteem. "YHVH", mida tuntakse "tetragrammina", esindab nelja nurka ja elementi, nagu ka "INRI" koos nelja evangeeliumiga; need esindavad maagia nelja nurka ja nelja elementi, mis on igas maagilises töös niivõrd olulised. "YHVH" on (juudi) maagias laialdaselt kasutusel. Juudid varastasid kabala egiptlastelt ja rikkusid seda. Peamiselt lauldakse- "Yod Heh Vau Heh" erinevates kombinatsioonides.

Mittejuudi inimestele on kristlus jõuga sisse söödetud, et võtta meilt kõik teadmised ja vägi. Need, kes on tipus, manipuleerivad mõlemat poolt keskosa vastu. See tähendab, et vaenlane töötab mõlema poole sisemuses – kumbki pool peksab teist, samal ajal kui mõlemad liiguvad edasi. See on analoogne politseinikuga, kes tõsiselt osaleb avatud ja avalikus uimastivastases sõjas kuid salaja müüb uimasteid oma pere ja kogukonna teadmata.

Pärast Saalomoni templi rüüstamist Roomlaste poolt 70. aastal pKr leiutasid juudid kristluse, mille tuntuim autor on Paulus (alias "Saul Tarsusest”), et nad saaksid iidseid teadaolevaid meele ja hinge vägesid kasutades maailma kontrollida. Juudid ise teavad, et jeesus on väljamõeldud tegelane, mis põhineb umbes 20 ristilöödud kangelasel paganlikust panteonist. Tänu sajanditepikkusele pühendunud usule sellesse olendisse ja palve kaudu temasse valatud psüühilisele energiale on ta saanud oma elu. Loe: Mõttevormid. Näiteks Odin rippus puu küljes, Set oli risti löödud furka külge, Buddha istus valgustumiseks Bo (Boa- jällegi madu) puu all; loetelu jätkub. Suurem osa naatsaretlase iseloomust on varastatud Pärsia jumalalt "Mithra". Loitsude töötamisel on alati oluline, et oleks olemas seos.

Kristluse puhul teostati kõigile endistele mittejuudi (paganlikele) Jumalatele sidumise rituaal. Need Jumalad asendati väljamõeldud juudi jumalustega. Astaroth asendati heebrea neitsi Maarjaga, Sargonil põhines heebrea legend Moosesest (mõlemad sündisid salaja, jäeti pillirookorvis jõele ulpima ja võeti kuninga poolt omaks), heebrea Aabraham varastati hinduistlikust Brahmast. "Brahma" tähendab sanskriti keeles "palju". Lõputu nimekiri jätkub ja jätkub. Loe: Kristluse paljastamine. Kristlikus religioonis ei ole midagi, mis ei oleks varastatud sellele sadu kuni tuhandeid aastaid eelnenud paganlikest religioonidest. Mittejuudi Jumalad, olles võimas rassiline mälestus mittejuutide meeltes, asendati heebrea tähtedega, mida orjalikult järgida ja kummardada. See pani aluse tohutule võimule ja kontrollile.

Kristlus ei ole iial olnud midagi muud kui vahend, et eemaldada vaimsed teadmised ja võim mittejuudi elanikkonnast ning hoida meid eemal meie Jumalatest, nimelt meie Tõelisest Loojast Jumalast, kellele on antud nimi Saatan, mis tähendab heebrea keeles "vastane/vaenlane". Piinati ja tapeti need mittejuudid kes olid preestrid ja liidrid. Teised, kes kristlust ei järginud, kannatasid sama saatust. Iga mittejuut, kelle puhul kasvõi kahtlustati sidemeid vanade religioonidega, sildistati "ketseriks" ja tapeti. Muidugi, juudid räuskavad kristliku kiriku poolt nende väikeste kogukondade tagakiusamise kohta keskajal, kuid see on iidne kahe poole mängimine keskosa vastu. Neid tipus olevaid juute ei koti see kui palju nende endi omadest nad peavad ohvriks tooma. Tomás de Torquemada, Hispaania esimene suurinkvisiitor, oli juut.

Juutidel on algusest peale olnud täielik kontroll katoliku kiriku (algse kristliku kiriku) üle. Enamik katoliku paavstidest olid juudi päritolu, nagu näiteks hilisem Johannes Paulus II, kes sündis juudi emast (Katz) ja keda juudi õigeusklikud tunnistasid juudiks. Katoliikliku pihisakramendi kaudu olid kõik mittejuutidest liidrid ja kõrgem klass katoliku vaimulikkonna kontrolli all. Nad teadsid nende kõige sügavamaid ja tumedamaid saladusi.

Katoliku kirik on kristluse kaitsevall. Alates protestantlikust reformatsioonist on juudid saanud kontrolli ka nende sektide üle. "Kirikute Maailma Nõukogu" on teine näide.

Juutidel on olnud varuks tohutu psüühilise energia tagavara. Juudid määrasid end "jumala väljavalituks", kristluse staartegelaseks, naatsaretlane on juut (ja võimas mõttevorm), neitsi Maarja ja tema abikaasa Joosep on juudid, naatsaretlase 12 apostlit (13 moodustab koja - jällegi varastatud vanadest paganlikest religioonidest) - kõik juudid. Lisaks on kõik vana ja uue testamendi tegelased varastatud paganlikest tegelastest ja asendatud "väljavalitud" juutidega.

Keskmine kristlasest mittejuut, kes juutide salajasest tegevusest ja okultismist midagi ei tea, valab üha rohkem ja rohkem psüühilist energiat läbi pühendumise ja palve selle juudi energia keerisesse ja inimesed imestavad, kuidas sellel vähemusel on suurem osa maailma rikkusest ja võimust. Mittejuudid, nimelt kristlased, on sajandeid olnud väga võimsa loitsu all.

Nad lõikasid meid ära meie jumalatest, meie traditsioonidest, meie vaimsest ja religioossest pärandist, asendades meie ajaloo vaid valedega, kasutades selleks massimõrvu ja hirmu tundmatu ees, sest kõik paganlikud teadmised kõrvaldati ringlusest.

Nende ingellik saast – enamikul on nimed klassikalise seitsme tähega: Gabriel, Raphael jne. Need seitse esindavad seitset tšakrat ja neid kasutati selleks, et siduda paganlikke Jumalaid ja teha neist "Goetia" abil orjad. Goetia mustad raamatud või "grimoire" pärinevad kõik juutidelt, nagu "Saalomoni võti" ja "Maag Abramelini püha maagia" ja paljud teised, (neid võib kergesti leida internetis, kui sisestada nende pealkirjad otsingumootorisse), mis kõik on algselt kirjutatud heebrea keeles, kuna enamik mittejuute ei oska heebrea keelt lugeda. Kõik kasutavad heebrea sümboleid ja laule ning suunavad intensiivset jumalateotamist paganlike Jumalate vastu, kes on muudetud kuraditeks, deemoniteks ja koledateks koletisteks, keda tuleb alandada. Nüüd ei ole Paganlikud Jumalad enam seotud ja mõned neist enesega rahulolevatest ennustustest on läbi kukkunud, nagu "Azazel on seotud kuni aegade lõpuni". Ma võin teile kinnitada, et ta on nüüd täiesti vaba.

Kristlus läheb samm-sammult. Kuna see on väljamõeldis, on see vaimselt ebausaldusväärne. Teatud kristlased on aeg-ajalt sellesse energiavoogu ühendunud ja saavutanud tulemusi. Palverühmad ja sellised tekitavad psüühilist energiat. Eksinud kristlastele öeldakse, et "uskuge". Usaldamine on vajalik selleks, et mis tahes loits või suunatud vaimne töö oleks edukas. Kristluse puhul pole edu kunagi garanteeritud. Vähesed ja harvad tulemused hoiavad eksitatud inimesi usklikuna. Nad ei tea seda, et tegemist pole mingi "imega", vaid ainult meelte väega. Lõppeesmärk on ateism. Ateist ei usu millessegi ja eitab "üleloomulikku" või okultset. Selline inimeseloom on lihtne saak neile, kes temaga okultseid teadmisi ja väge kasutades manipuleerivad.

 

Lisalugemine:

Tegelik Tetragrammaton: kristluse täiendav paljastamine

"Saatana" nime päritolu

Kõikjalviibiv naatsaretlane

 

TAGASI KRISTLUSE PALJASTAMISE LEHELE