Jeesus: Juudi arhetüüp


On hulk segaduses mittejuutidest ullikesi, kes püüavad väita, et naatsaretlane oli mittejuut. Järgmised piiblilõigud tõestavad ilma igasuguse kahtluseta, et jeesus oli juut ja tema suhtumist mittejuutidesse. Tema õpetuste juudi päritolu kohta loe "Kristlus ja kommunism: juudi kaksikud."

Naatsaretlane on mittejuutidele orjalikuks kummardamiseks leiutatud fiktiivne JUUTIDE ARHETÜÜP. See tegelane põhineb umbes 18+ ristilöödud paganlikul Jumalal, mis on VARASTATUD ja RIKUTUD MITTEJUUDI panteonidest! Lisainfo ja tõestuse saamiseks klikkige lehe allosas olevatel linkidel. Juudid ise teavad, et jeesus on vale!

Kes oli Aabraham?

Ümberlõikamine ei olnud mittejuutide seas populaarne tava:
Meeste ümberlõikamine renessansiajal:
Eurooplased, välja arvatud juudid, ei praktiseerinud meeste ümberlõikamist.¹
1753. aastal tehti Londonis ettepanek juudi emantsipatsiooni kohta. Sellele astusid raevukalt vastu tolleaegsed pamfletistid, kes levitasid hirmu, et juutide emantsipatsioon tähendab üldist ümberlõikamist.
Mehi kutsuti üles kaitsma:
"oma parimat vara" ja valvama oma ähvardatud eesnahka. ...silmatorkav märk sellest, kui keskseks oma seksuaalse identiteedi jaoks pidasid mehed tol ajal oma eesnahka. ²
Kuni XIX sajandini valitsesid samad tundmused. Richard Burton täheldas, et "kristlus peab ümberlõikamist praktiliselt õuduseks". Seda suhtumist kajastab ka Encyclopaedia Britannica üheksas väljaanne (1876), milles käsitletakse seda tava kui religioosset riitust juutide, moslemite, vanade egiptlaste ja maailma eri paikades elavate hõimurahvaste seas. Selle sissekande autor lükkas tagasi protseduuri sanitaarsed selgitused religioosse seletuse kasuks: "nagu teisedki keha moonutused ... [see on] esindusohvri iseloomuga". ³

Vastavalt rabide seadustele ja meesjuutide traditsioonile lõigati jeesus rabi poolt ümber ja ristiti kaheksandal päeval templis (juudi termin sünagoogi kohta):

Jeesuse ema Maarja järgis väga täpselt ka õigeusu juudi seadusi, mille kohaselt on naine pärast menstruatsiooni või sünnitust roojane:

Kaasaegsed õigeusklikud juudid järgivad endiselt neid seadusi.
Järgnevad salmid on üsna ilmekad seoses jeesuse juudi identiteediga ja tema suhtumisega mittejuutidesse(paganatesse):

Pange tähele ülaltoodud salmis 32 tehtud vahet paganate ja "Iisraeli" vahel.

Mõlemad Jeesuse vanemad olid seaduskuulekad juudid, kes käisid igal aastal paasapüha puhul palverännakul: Luuka 2: 41 Tema vanemad aga käisid igal aastal paasapühal Jeruusalemmas.

Jeesus väljendas väga selgelt oma suhtumist mittejuutidesse ning juutide ja mittejuutide eristamist:

Teda kutsuti "rabiks" tema enda rahva (juutide) poolt:

Teda kutsuti "juudiks" mittejuutide poolt:

Ta käis regulaarselt juudi sünagoogis ja õpetas seal ning pidas juudi hingamispäeva. Juudid armastasid ja ülistasid teda:

Templisse olid lubatud ainult juudid. Nii konservatiivsed kui ka õigeusklikud juudid pidasid ja peavad tänaseni mittejuute "ebapuhasteks":

Pange tähele, et ülaltoodud pühakirjakohad ei puuduta jeesust, vaid "Paulust". Jeesus oli pühakirja järgi sel ajal juba ammu kadunud. Kuigi Paulus oli juut, oli tema mission mittejuutide seas.ˇ

Nagu tema vanemad, pidas ta paasapüha:

Ta pidas ka Hanukat:

Ta tsiteeris heebrea pühakirju:

Pange tähele, et ülaltoodud stsenaariumis, kuigi see on väljamõeldud, lähenes Saatan jeesusele mitte võrdsena, vaid ülemuslikun. Võrdne ei kummarda võrdset.

Ta tunnistas vabalt oma juudi identiteeti:

Paljud luulude küüsis mittejuudid väidavad, et naatsaretlane mõrvati juutide poolt, seega peab ta olema mittejuut. See on täielik absurd, sest pühakirjad tõestavad vastupidist. Juudid karistavad juutide seaduse rikkumise eest ainult omi, sest ainult juudi emast sündinu võib olla juut ja vastutada juudi seaduse järgi:

Ta maeti nagu juut:


Viited:

¹ Wikipedia, vaba entsüklopeedia: artikkel "Meeste ümberlõikamise ajalugu"
²Ibid
³Ibid

Jeesus on juut

Piibel; King James'i versioon.Probleem on selles, et enamik inimesi usub seda mida neile räägitakse. Kristluse paljastamiseks tuleb siseneda sügavale "keelatud teadmistesse". Kui inimene alustab intensiivset uurimistööd "okultismi" alal, saavad talle aeg-ajalt osaks hirmutavad kogemused. Seda põhjustab meelte/vaimne jõud, mis on pandud sajandeid tagasi neid teadmisi kaitsma ja keelatuna hoidma. Kõrgemate tasemete ortodokssed juudid ja nende mittejuutidest kannupoisid, nagu näiteks katoliku kiriku ülimalt korrumpeerunud Vatikan (mis on ja on alati olnud nende tööriist mittejuutide kontrollimiseks), on teadnud ja kasutanud seda väge sajandeid. Tuleb järeleandmatult oma teel edasi liikuda ja saabub hetk, kus pääsed ligi tegelikule tõele ja vaenlase poolt kasutatud jõud ei oma enam mõju.
* Täpsustus: see ei ole minu isiklik kogemus. Mina sain seda kõike Saatana otsese kaitse all vabalt õppida.

TÕESTUS SELLEST, ET JEESUS ON VÄLJAMÕELDUD JUUDI LEIUTIS:

KRISTLUSE PALJASTAMINE