Jehoova: “mõrvar ja valetaja algusest peale”


Teine Moosese raamat
15:3 Issand on sõjamees, Issand on ta nimi.

Tegelik tõde ilmneb “pühas piiblis” kus kuriteod laste vastu on metsikud. Kõige märkimisväärsem on kurja “jumala” jehoova elav vereohver oma poja näol: lapse mõrv mis on kristliku missa kogu teema; simuleeritud elav vereohver. See tõestab hästi mis see jumal tegelikult on.
Detailsem info: Kristlik missa ja kuidas see on seotud juudi rituaalse mõrvaga

Viies Moosese raamat
2:33 Aga Issand, meie Jumal, andis tema meie kätte ja me lõime teda ja ta poegi ja kogu ta rahvast.
2:34 Ja me vallutasime siis kõik ta linnad ja hävitasime sootuks kõik linna mehed, naised ja lapsed; me ei jätnud alles ühtegi põgenikku.

Viies Moosese raamat
7:23 Issand, su Jumal, annab nad su kätte ja viib nad suurde segadusse, kuni nad hävitatakse.
7:24 Ta annab nende kuningad su kätte ja sa pead kaotama nende nimed taeva alt; ükski ei saa seista sinu vastu, kuni sa nad hävitad.

Teine Moosese raamat
23:18 Sa ei tohi ohverdada mu tapaohvri verd haput leiba süües, ja mu pühade ohvrirasv ei tohi seista üle öö hommikuni!

"MÕRVAR JA VALETAJA ALGUSEST PEALE "

Neljas Moosese raamat
25:16 Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes:
25:17 „Tungige kallale midjanlastele ja lööge nad maha!

Neljas Moosese raamat
31:17 Seepärast tapke nüüd kõik poeglapsed, samuti tapke iga naine, kes on meest tunda saanud mehega magades!
18 Aga kõik tütarlapsed, kes ei ole õppinud tundma mehega magamist, jätke endile elama!

Psalmid 137:9 Õnnis on see, kes võtab su väikesed lapsed ja rabab nad vastu kaljut.

Esimene Saamueli raamat
15:3 Mine nüüd ja löö Amalekki ja kaota sootuks ära kõik, mis tal on, ja ära anna temale armu, vaid surma niihästi mehed kui naised, lapsed ja imikud, härjad ja lambad, kaamelid ja eeslid!”

POLE MINGI IME, ET KRISTLUSE INIMVIHKAJALIKU, MÕRVARLIKU ENERGIAGA ÜHENDUSSE ASTUJAD NEID KURITEGUSID TEEVAD.

SINA EI TOHI TAPPA????
Luuka evangeelium
19:27 Aga need mu vaenlased, kes ei tahtnud, et ma nende üle kuningas oleksin, tooge siia ja lööge nad maha minu ees!””
- jeesus naatsaretlane, käsutab teisi mõrvale.

AUSTA OMA ISA JA OMA EMA????
Matteuse
10:34 Ärge arvake, et ma olen tulnud rahu tooma maa peale! Ma ei ole tulnud tooma rahu, vaid mõõka,
35 sest ma olen tulnud lahutama meest tema isast ja tütart tema emast ja miniat tema ämmast,
36 ja inimese vaenlasteks saavad tema kodakondsed.

- jeesus naatsaretlane

KEDA SAATAN ÜLDSE MÕRVAS?

Piiblis ega kristluses pole mitte midagi spirituaalset. Piibel on lõputult täis vasturääkivaid salme. Nende eesmärk on tagada piibli kohandatavus igal ajal ja igas olukorras, kristluse programmi käigushoidmise nimel. Mõned lisandused kirjutati mitmete iidsete kirjutajate poolt salaja sisse kui appikarjed; sarnaselt UFO-de kujutamisele iidses kunstis (otsi internetist). Loe lisaks peidetud sõnumite kohta siit.

Ülal on toodud vaid mõned näited lõpututest mõrvadest, piinamistest, laste tapmisest ja muudest jälkidest kuritegudest mida pandi toime jehoova ning, JAH, naatsaretlase käsul. Need teod koos lõputute enesetapjalike nõuannetega ongi piibli läbiv teema. Ärge laske kristlastel end lollitada ega segadusse ajada.

"SAATAN" tähendab Sanskriti keeles "TÕDE". Saatan ei räägi iseendale vastu. Isegi advokaat kohtus tõendab süüd kostja vastuväidete abil. TÕELINE VALETAJA JA PETJA RÄÄGIB ISEENDALE VASTU!

"Meie hävitame jumala" – siioni tarkade protokollid.

"Saatan" tähendab heebrea keeles "vaenlane".


Rabi Yaacov Perrin ütles: "Üks miljon araablast pole väärt isegi juudi sõrmeküünt." (NY Daily News, 28. veebruar 1994, lk. 6).


PAGANATE MASSIMÕRV:
Teine Moosese raamat
15:3 Issand on sõjamees, Issand on ta nimi.

Teine Moosese raamat
17:13 Ja Joosua võitis mõõgateraga Amaleki ning tema rahva.
17:14 Ja Issand ütles Moosesele: „Kirjuta see meenutuseks raamatusse ja pane Joosuale kõrva taha, et ma pühin Amaleki mälestuse taeva alt sootuks!”
17:15 Siis Mooses ehitas altari ning pani sellele nimeks „Minu lipp Issand”.
17:16 Ja ta ütles: „Et käsi on olnud Issanda trooni poole, on Issandal sõda Amaleki vastu põlvest põlve!”

"JEHOOVA MÕRVAB VEELGI:
Teine Moosese raamat
23:27 Ma läkitan sinu eele hirmu ja viin segadusse kõik rahvad, kelle juurde sa tuled, ja teen, et kõik su vaenlased näitavad sulle selga.

Rabi Yitzhak Ginsburg teatas: "Me peame omaks võtma, et juudi veri ja gooi veri ei ole sama asi." (NY Times, 6. juuni, 1989, lk. 5).
("Gooi" või mitmuses "gooid" on juudikeelne solvav sõna Pagana kohta. “Goeti” on juur sõnast “Kurat”. Saatan on Paganate Jumal ja meie Õige Looja Jumal. “Saatan” tähendab heebrea keeles “vaenlast”.

"JEHOOVA" ANNAB KÄSU TUHANDETE PAGANATE MASSIMÕRVAKS:
Teine Moosese raamat
32:27 Ja ta ütles neile: „Nõnda ütleb Issand, Iisraeli Jumal: Igaüks pangu oma mõõk vööle! Käige edasi ja tagasi leeri väravast väravani ja tapke igaüks, olgu see ka oma vend, sõber või sugulane!”
32:28 Ja Leevi pojad tegid, nagu Mooses käskis; ja sel päeval langes rahva seast ligi kolm tuhat meest.

"JEHOOVA" KÄSIB OMA INIMESTEL TAPPA VEELGI PAGANAID:
Moosese kolmas raamat
26:7 Te ajate taga oma vaenlasi ja need langevad teie ees mõõga läbi.
26:8 Viis teie seast ajavad taga sadat ja sada teie seast ajavad taga kümmet tuhandet, ja teie vaenlased langevad teie ees mõõga läbi.

Jeruusalemma ülikooli professor Ehud Sprinzak kirjeldas Kahane ja Goldsteini filosoofiat: “Nad usuvad, et see on jumala tahe, et nad saadavad korda vägivalda ‘gooide’ vastu, heebrea mõiste mittejuutide vastu.” (NY Daily News, 26. veebruar 1994, lk. 5).

PAGANATEST KAANANLASTE MASSIMÕRV:
Neljas Moosese raamat
21:3 Ja Issand kuulis Iisraeli häält ja loovutas kaananlased ning nad hävitasid need ja nende linnad sootuks. Ja sellele paigale pandi nimeks Horma.
(Horma meenutab heebrea sõna, mis tähendab 'kuulutada täisohvriks Jumalale'.)

KANNIBALISM – SURNUD PAGANATE SÖÖMINE:
Neljas Moosese raamat
23-24: Vaata, rahvas tõuseb nagu emalõvi, ajab ennast püsti nagu lõvi. Ei ta heida maha enne, kui saak on söödud ja tapetute veri on joodud.

TSITAAT JUUDI TALMUDIST: Sanhedrin 59a: "Gooide mõrvamine on nagu metsloomade tapmine."

PAGANATEST MIDJANLASTE GENOTSIID:
Neljas Moosese raamat
25:16 Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes:
25:17 „Tungige kallale midjanlastele ja lööge nad maha!

Neljas Moosese raamat
31:7 Ja nad sõdisid Midjani vastu, nagu Issand oli Moosest käskinud, ja nad tapsid ära kõik meesterahvad.

TSITAAT JUUDI TALMUDIST:
18. Tosefta. Aboda Zara B, 5: "Kui gooi tapab gooi või juudi, on ta süüdi; kui juut tapab gooi, EI OLE ta süüdi."
Neljas Moosese raamat
31:8 Hukatute hulgas nad tapsid Midjani kuningad Evi, Rekemi, Suuri, Huuri ja Reba, viis Midjani kuningat; ka Bileami, Beori poja, nad tapsid mõõgaga.

TSTAADID JUUDI TALMUDIST: Yebhamoth 11b: "Suguline vahekord väikese tüdrukuga on lubatud kui ta on kolm aastat vana."
Nidrasch Talpioth, p. 225-L: “Jehoova lõi mittejuudid inimese kujul selleks, et juuti ei teenindaks lojused. Mittejuut on järelikult inimkujul lojus ja mõistetud teenima juuti päeval ja ööl.”

PAGANATE NAISTE JA LASTE ORJASTAMINE:
Neljas Moosese raamat
31:9 Ja Iisraeli lapsed võtsid vangi Midjani naised ja nende lapsed, nad riisusid ära kõik nende veoloomad ja kõik nende karjad ja kogu nende varanduse.
31:10 Ja kõik linnad nende asupaikades ja kõik nende telklaagrid nad põletasid tulega.
31:11 Ja nad võtsid kogu saagi ja kõik võetava inimestest ja loomadest

TSITAAT JUUDI TALMUDIST:
Schulchan Aruch, Choszen Hamiszpat 348: “Teiste rahvuste kogu vara kuulub juudi rahvusele, mis järelikult on õigustatud seda üle võtma ilma ainsagi kõhkluseta.”

VEEL PAGANATE MASSIMÕRVA JA GENOTSIIDI. Paganate kogu vara võtmine on selge näide sellest, mida iisraeli bandiidiriik tegi tänapäeva Palestiinas (palestiinlased on vilistide järeltulijad)

Viies Moosese raamat
2:20 Ka seda peetakse refalaste maaks; seal elasid muiste refalased, aga ammonlased hüüdsid neid samsummideks:
21 suur, arvurikas ja pikakasvuline rahvas nagu anaklased. Aga Issand hävitas nad ammonlaste eest, kes ajasid nad ära ja asusid nende asemele,
22 nõnda nagu ta oli teinud Eesavi järglaste heaks, kes elasid Seiris, kelle eest ta hävitas horiidid, nõnda et nad ajasid need ära ja asuvad nende asemel kuni tänapäevani.
23 Ja aviidid, kes elasid külades kuni Assani, hävitati kaftoorlaste poolt, kes tulid Kaftoorist ja asusid nende asemele.

TSITAAT JUUDI TALMUDIST: Hilkkoth Akum X1: "Ära ole armuline gooide vastu."

Viies Moosese raamat
2:30 Aga Siihon, Hesboni kuningas, ei tahtnud meid läbi lasta, sest Issand, su Jumal, paadutas ta vaimu ja tegi ta südame kõvaks, et anda teda su kätte, nagu see nüüd ongi sündinud.
31 Ja Issand ütles mulle: „Vaata, ma hakkan su kätte andma Siihonit ja tema maad. Hakka seda vallutama, ta maad omandama!”
32 Ja Siihon tuli välja meie vastu, tema ja kogu ta rahvas, taplusesse Jahsasse.
33 Aga Issand, meie Jumal, andis tema meie kätte ja me lõime teda ja ta poegi ja kogu ta rahvast.
34 Ja me vallutasime siis kõik ta linnad ja hävitasime sootuks kõik linna mehed, naised ja lapsed; me ei jätnud alles ühtegi põgenikku.

TSITAAT JUUDI TALMUDIST:
Seph. Jp., 92, 1: "Jumal on andnud juutidele võimu teiste rahvuste omandi ja vere üle."
Viies Moosese raamat
2:35 Me riisusime endile ainult karjad, samuti saagi vallutatud linnadest.

TSITAAT JUUDI TALMUDIST:
Sanhedrin 57a. "Kui juut mõrvab Pagana ("Cuthealase"), siis surmanuhtlust pole. Mida juut Paganalt varastab, selle võib ta endale jätta."
Baba Kamma 37b. Paganad on seaduse kaitse alt väljas ja Jumal on “avanud nende raha Iisraelile.”

Viies Moosese raamat
2:36 Aroerist, mis on Arnoni jõe kaldal, ja jõeorus olevast linnast kuni Gileadini ei olnud linna, mis oleks olnud meile kõrge. Selle kõik andis Issand, meie Jumal, meie kätte.
2:37 Üksnes ammonlaste maad sa ei puudutanud, kogu Jabboki jõe äärt, ja mäestikulinnu ega muud, mida Issand, meie Jumal, oli keelanud.

HETID, GIRGAASLASED, EMORLASED, KAANANLASED, PERISLASED, HIIVLASED JA JEBUUSLASED OLID KÕIK PAGANATE RAHVAD.
Viies Moosese raamat
7:1 Kui Issand, su Jumal, viib sind sellele maale, mida sa lähed pärima, ja ta ajab sinu eest ära paljud rahvad: hetid, girgaaslased, emorlased, kaananlased, perislased, hiivlased ja jebuuslased, seitse rahvast, suuremad ja vägevamad sinust,
2 ja kui Issand, su Jumal, annab nad sinu kätte ja sa lööd neid, siis hävita nad sootuks: ära tee nendega lepingut ja ära anna neile armu!
3 Ja ära saa nendega langudeks; oma tütart ära anna tema pojale ja tema tütart ära võta oma pojale,
4 sest ta ahvatleb su poja loobuma minu järelt ja teenima teisi jumalaid. Siis süttib Issanda viha põlema teie vastu ja ta hävitab sind kiiresti.

SIIN NÄITAVAD JUUDID SILMNÄHTAVALT EESMÄRKI HÄVITADA PAGANATE JUMALAD:
7:5 Aga talitage nendega nõnda: kiskuge maha nende altarid, purustage nende ebaususambad, raiuge katki nende viljakustulbad+ ja põletage tules nende jumalakujud!
7:6 Sest sa oled Issandale, oma Jumalale, pühitsetud rahvas; Issand, su Jumal, on sind valinud olema temale omandrahvaks kõigist rahvaist, kes maa peal on.

Viies Moosese raamat
7:21 Ära kohku nende ees, sest Issand, sinu Jumal, on su keskel, suur ja kardetav Jumal!
7:22 Issand, su Jumal, ajab need rahvad su eest ära vähehaaval; sa ei tohi neid kiiresti hävitada, et sulle ei sigineks palju metsloomi.
7:23 Issand, su Jumal, annab nad su kätte ja viib nad suurde segadusse, kuni nad hävitatakse.
7:24 Ta annab nende kuningad su kätte ja sa pead kaotama nende nimed taeva alt; ükski ei saa seista sinu vastu, kuni sa nad hävitad.


Paganad on juudi valedega programmeeritud. Meid on oma Jumalatest ja kultuurist ära lõigatud. Need on asendatud fiktiivsete juudi tegelaskujudega, et Paganad neid orjalikult kummardaks. See loob võimsa alateadliku ühenduse. Sedasorti asjade pärast peavadki Paganad alati juutide sõdu; nad isegi ei mõtle, mida nad tegelikult teevad. Iraagis juhtunu on ideaalne näide.

Viies Moosese raamat
7:25 Nende jumalakujud põletage tules; ära himusta hõbedat ja kulda nende pealt ja ära võta seda enesele, et sind sellega ei võrgutataks, sest see on jäledus Issandale, su Jumalale!
7:26 Ära vii niisugust jäledust oma kotta, et sinagi ei saaks neetuks nagu see; sa pead seda ülimalt põlgama ja jälestama, sest see on neetud asi!

Viies Moosese raamat
12:27 ja ohverda oma põletusohvrid, liha ja veri, Issanda, oma Jumala altaril; su tapaohvrite veri valatagu Issanda, su Jumala altarile, liha aga võid sa süüa.
12:28 Pane tähele ja kuule kõiki neid käsusõnu, mis ma sulle annan, et sinu ja su laste käsi pärast sind igavesti hästi käiks, kui sa teed, mis hea ja õige on Issanda, su Jumala silmis!
12:29 Kui Issand, su Jumal, hävitab su eest rahvad sealt, kuhu sa lähed neid ära ajama, ja kui oled need tõrjunud ning elad nende maal,
12:30 siis hoia, et sind ei võrgutataks käima nende järel, pärast seda kui nad su eest on hävitatud, ja et sa ei otsi üles nende jumalaid ega ütle: „Kuidas need rahvad teenisid oma jumalaid? Mina tahan ka nõnda teha!”

Inimeste energiast ei piisanud, vaja oli teha ka loomade vereohvreid:
Teine Moosese raamat
20:24 Tee mulle mullast altar ja ohverda selle peal oma põletus- ja tänuohvreid, oma lambaid, kitsi ja veiseid! Kõigis paigus, kus ma käsin oma nime kuulutada, tulen ma sinu juurde ja õnnistan sind.

Teine Moosese raamat
24:4 Ja Mooses kirjutas üles kõik Issanda sõnad. Ja ta tõusis hommikul vara ning püstitas mäe alla altari ja kaksteist sammast vastavalt Iisraeli kaheteistkümnele suguharule.
5 Ja ta läkitas Iisraeli laste noori mehi ohverdama põletusohvreid ja tapma härjavärsse tänuohvriks Issandale.
6 Ja Mooses võttis poole verest ning pani kausikestesse, aga teise poole verest ta piserdas altarile.
7 Siis ta võttis seaduseraamatu ja luges rahva kuuldes. Ja nad ütlesid: „Kõik, mida Issand on käskinud, me teeme ja võtame kuulda!”
8 Ja Mooses võttis verd ning piserdas rahva peale, öeldes: „Vaata, see on selle lepingu veri, mille Issand teiega on teinud kõigi nende sõnade põhjal!”

Veel käske jehoovalt vereohverduseks:
Teine Moosese raamat
23:18 Sa ei tohi ohverdada mu tapaohvri verd haput leiba süües, ja mu pühade ohvrirasv ei tohi seista üle öö hommikuni!

Teine Moosese raamat
29:10 Too härjavärss kogudusetelgi ette ning Aaron ja tema pojad pangu oma käed härjavärsi pea peale!
11 Tapa härjavärss Issanda ees kogudusetelgi ukse juures!
12 Võta härjavärsi verd ja määri sõrmega altari sarvedele; kogu veri aga vala altari jalale!
13 Ja võta kõik sisikonda kattev rasv, maksarasv, mõlemad neerud ja rasv, mis nende küljes on, ja süüta altaril põlema!
14 Aga härjavärsi liha, nahk ja sisikond põleta tulega väljaspool leeri; see on patuohver!
15 Võta üks jääradest ning Aaron ja tema pojad pangu oma käed jäära pea peale!
16 Tapa see jäär ja võta ta verd ning piserda altarile ümberringi!
17 Raiu jäär tükkideks, pese ta sisikond ja sääred ning pane need ta tükkide ja pea peale!
18 Siis süüta kogu see jäär altaril põlema; see on põletusohver Issandale, see on healõhnaline tuleohver Issandale!
19 Seejärel võta teine jäär ning Aaron ja tema pojad pangu oma käed jäära pea peale!
20 Tapa see jäär ja võta ta verd ning määri Aaroni parema kõrva lestale ja tema poegade parema kõrva lestale, ja nende parema käe pöidlale ja parema jala suurele varbale; muu veri aga piserda altarile ümberringi!
21 Võta altaril olevat verd ja võideõli ja piserda Aaroni ja tema riiete peale, nõndasamuti tema poegade ja poegade riiete peale; siis saavad pühaks tema ja ta riided, ja samuti tema pojad ja poegade riided!
22 Võta siis jäära rasv ja rasvane saba, sisikonna võrkkile rasv ja maksarasv, mõlemad neerud ja rasv, mis nende küljes on, ja parempoolne saps, sest see on pühitsusjäär,
23 üks päts leiba, üks õliga segatud leivakakk ja üks õhuke koogike hapnemata leibade korvist, mis on Issanda ees,
24 ja pane need kõik Aaroni käte peale ja tema poegade käte peale ning kõiguta neid kõigutusohvrina Issanda ees!
25 Siis võta need nende käte pealt ja põleta altaril põletusohvri peal meeldivaks lõhnaks Issanda ees; see on tuleohver Issandale!
26 Võta rinnaliha Aaroni pühitsusjäärast ja kõiguta seda kõigutusohvrina Issanda ees; ja see saagu siis sinule!
27 Pühitse kõigutusrinda ja tõstesapsu, mida on kõigutatud ja mida on tõstetud Aaroni ja tema poegade pühitsusohvri jäärast,
28 ja need saagu Iisraeli lastelt Aaronile ja tema poegadele igavese seaduse järgi, sest see on tõstelõiv; ja kui tõstelõiv on see Iisraeli lastelt nende tänu-tapaohvritest, tõstelõiv Issandale!
29 Aaroni pühad riided saagu pärast teda ta poegadele, et neidki nende sees võitaks ja nende käed täidetaks!
30 Seitse päeva kandku neid oma seljas see ta poegadest, kes saab preestriks, kes läheb kogudusetelki, et pühamus teenida!
31 Võta pühitsusjäär ja keeda selle liha pühas paigas!

Kolmas Moosese raamat
1:1 Ja Issand kutsus Moosese ning rääkis kogudusetelgist temaga, öeldes:
2 „Räägi Iisraeli lastega ja ütle neile: Kui keegi teist tahab tuua Issandale ohvrianni kariloomadest, siis ta toogu oma ohvriand veistest või lammastest ja kitsedest!
3 Kui tema ohvrianniks on põletusohver veistest, siis ta toogu üks veatu isaloom; ta toogu see kogudusetelgi ukse juurde, et ta leiaks armu Issanda ees!
4 Ja ta pangu oma käsi põletusohvri pea peale, et see leiaks armu tema heaks ja tooks temale lepituse!
5 Siis ta tapku mullikas Issanda ees ja Aaroni pojad, preestrid, toogu veri ning piserdagu verd ümberringi altarile, mis on kogudusetelgi ukse ees!
6 Ta nülgigu põletusohver ja raiugu see tükkideks!
7 Ja preester Aaroni pojad tehku altarile tuli ja pangu puid tulle!
8 Ja preestrid, Aaroni pojad, seadku tükid koos pea ja rasvaga puude peale, mis on altaril olevas tules!
9 Sisikond ja jalad pestagu veega, ja preester süüdaku see kõik altaril põlema: see on põletusohver, healõhnaline tuleohver Issandale!
10 Ja kui ta ohvriand põletusohvriks on lammastest või kitsedest, siis ta toogu selleks veatu isaloom
11 ja tapku see Issanda ees altari põhjapoolses küljes; ja preestrid, Aaroni pojad, piserdagu selle verd altarile ümberringi!
12 Ja ta raiugu see tükkideks koos pea ja rasvaga, ja preester seadku need puude peale, mis on altaril olevas tules!
13 Sisikond ja jalad pestagu veega, ja preester toogu kõik see ning süüdaku altaril põlema: see on põletusohver, healõhnaline tuleohver Issandale!
14 Ja kui tema ohvrianniks Issandale on põletusohver lindudest, siis ta toogu oma ohver turteltuvidest või muudest tuvidest!
15 Preester viigu see altari juurde ja näpistagu sellelt pea ning süüdaku see altaril põlema; ja selle veri pigistatagu altari seina peale!
16 Ta eemaldagu selle pugu koos sulestikuga ja visaku see altari kõrvale, idapoolsesse külge, tuhaasemele!
17 Siis ta lõigaku see lõhki tiibade juurest, ilma neid eraldamata, ja preester süüdaku see altaril põlema puude peal, mis on tules: see on põletusohver, healõhnaline tuleohver Issandale!

Kolmas Moosese raamat
7:1 Ja see on seadus süüohvri kohta, mis on väga püha:
2 paigas, kus tapetakse põletusohver, tapetagu ka süüohver, ja selle veri piserdatagu altarile ümberringi!
3 Ja ohverdatagu kõik selle rasv: rasvane saba ja sisikonda kattev rasv,
4 ja mõlemad neerud ja rasv, mis on nende küljes nimmetel, ja maksarasv, mis eraldatagu neerude juurest!
5 Preester süüdaku need altaril põlema tuleohvriks Issandale; see on süüohver.

Kolmas Moosese raamat
7:14 Ja ta ohverdagu sellest, igast annist üks kook, tõstelõiv Issandale; see saagu preestrile, kes piserdab tänuohvri verd!

“ISSAND” VAJAB IGAT TILKA VERD VEREOHVRIST:
Kolmas Moosese raamat
7:27 Igaüks, kes sööb mingisugust verd, hävitatagu oma rahva seast!”

Siin on vaja veel vereohvreid, et eemaldada jehoova poolt pealepandud pidalitõve needus:
Kolmas Moosese raamat
14:34 „Kui te tulete Kaananimaale, mille ma annan teie valdusesse, ja ma panen pidalitõve mõne teie pärandimaa koja külge,
14:49 Ta võtku koja puhastamiseks kaks lindu, seedripuud, helepunast lõnga ja iisopit
50 ning tapku üks lind värske veega saviastja kohal!
51 Ja ta võtku seedripuu, iisop, helepunane lõng ja elus lind ning kastku need tapetud linnu verre ja värskesse vette ja piserdagu koja peale seitse korda!
52 Nõnda ta peab koja puhastama linnu verega, värske veega, elusa linnuga, seedripuuga, iisopiga ja helepunase lõngaga.
53 Siis ta lasku elus lind lahti väljale väljaspool linna; kui ta nõnda on koja eest lepitust toimetanud, siis on see puhas!
54 See on seadus igasuguse pidalitõve ja lubikärna kohta,
55 riiete ja kodade pidalitõve kohta,
56 muhkude, löövete ja valgete laikude kohta,
57 õpetuseks, millal keegi on roojane ja millal ta on puhas. See on seadus pidalitõve kohta.”


Veel näiteid juutide vereohvritest jehoovale:
Kolmas Moosese raamat 8:14- 32
Kolmas Moosese raamat 9:1- 24
Kolmas Moosese raamat 14:1- 5
Kolmas Moosese raamat 14:12-28
Kolmas Moosese raamat 23:12-21
Neljas Moosese raamat 19:1- 7


TAGASI KRISTLUSE PALJASTAMISE LEHELE