Kommunismi kristlikud juured


"Kristlik teoloogia on bolševismi vanaema."
- Oswald Spengler

“Kristlus ja kommunism on spirituaalselt ja ideoloogiliselt väga lähedased. See on suhteliselt tuntud üldistus mille on omaks võtnud erinevad mõtlejad, alates Lev Tolstoist kuni Thomar More-ni. Vähesed inimesed teavad, et maailma kõige esimene sotsialistlik riik rajati Paraguais ja see põhines katoliiklike jesuiitide ideedel juba enne seda kui Marx oma õpetused lõi.”

“Jesuiitide religioosne ordu “Jeesuse ühing” katoliku kirikus oli laias laastus võrdne Nõukogude Liidu KGB-ga.“
Ülaltoodud tsitaadid on võetud kommunistliku partei ja Nõukogude Liidu juhtivast ajalehest “Pravda”. 30. aprillil 2013 ilmunud artikli pealkiri oli: Kas kristlusel ja kommunismil on erinevusi?

"Ameerika ajalehed väidavad, et kristluse päästmine on Stalinile ettemääratud."
-Josef Goebbels 1

Erinevalt levinud arvamusest ei ole kommunism kristluse vastane:
Lisaks sellele on katoliku kirikul Hiinas üle 70 miljoni liikme ja see arv kasvab. Samuti on kommunistlikus Põhja-Koreas Changchungi katoliku katedraal - Pyongyangi katoliku piiskopi nimeline. Vene õigeusu kirik töötas NSV Liidus käsikäes kommunistliku parteiga. Revolutsiooni ajal vaimulikkonna vastu suunatud vägivald oli lihtsalt selleks, et tõrjuda tsaaririigi elemente oma ridadest välja, mitte millekski muuks. Stalin tegi avalikult koostööd õigeusu kirikuga, et toetada kommunistide Punaarmee sõjapingutusi teise maailmasõja ajal. Tänapäeval pooldavad Venemaal Vene Õigeusu Kiriku kõrged vaimulikud avalikult kristlikku kommunistlikku liikumist oma riigis. Katoliku kirikul on olnud ka tugev käsi kommunistlikus vabastamise teoloogias Lõuna-Ameerikas. Ei ole ime, et katoliku vaimulikud võisid külma sõja ajal kergekäeliselt läbida "raudse eesriide".
80 miljonit Hiinas trükitud piiblit - ja see on alles algus Link artiklile ajakirjast "Christianity Today".

"Ernst Bloch (1885-1977) oli saksa marksistlik filosoof ja ateistlik teoloog. Kuigi ta ise ei olnud kristlane, öeldakse, et ta "sildas lõhe" kristliku kommunismi ja marksismi leninistliku haru vahel. Üks Blochi peateoseid, "Lootuse põhimõte", sisaldab selliseid avaldusi nagu: "Ubi Lenin, ibi Jerusalem" [Kus on Lenin, seal on Jeruusalemm] ja "kommunismi bolševistlik täitumine [on osa] iidsest võitlusest Jumala eest". 2

Tegelikult valmistab kristlus rahvast ette, et oldaks avatud kommunismile ja võetaks see vastu. Kristlikes õpetustes või naatsaretlase õpetustes ei ole midagi, mis oleks kuidagi vastuolus kommunismiga. Kristlus ON kommunism.

 • Mõlemad programmid töötavad orjastamise eesmärgil, kasutades selleks terrorit, jõhkrust, massimõrvu ja sundimist. Katoliku kirik oli keskaja KGB, mis valitses terrori, jõu kasutamise ja massimõrvade abil. Inkvisitsioon on ilmne näide.

 • Mõlemad programmid keelavad eraomandi omamise. Kristlus valmistab järgijad alateadlikult ette kommunismiks. Kristlasi indoktrineeritakse uskuma, et vaesus on voorus. Kui see kontseptsioon on kord alateadvuses kinnistunud, on üsna sageli tulemuseks tõsine rahapuudus ja see kestab mõnikord isegi tulevastes eludes, spirituaalsest vaatenurgast võttes. See tekitab ühtlasi iseenesliku programmi, mis omakorda tekitab vaeste põlvkondi. Kristlikud kirikud esinevad siis vaeste abistajatena ja heategijatena, kuigi kogu aeg olid kristlikud õpetused need, mis probleemi tekitasid ja tugevdasid. Juut loob probleemid ja annab siis juudi versiooni hukatuslikust lahendusest mitte-juutide jaoks. Kristliku mõttekontrolli kohta lugege siit.

 • Kristluses ei ole mitte midagi spirituaalset. Kristlus on vahend vaimsete teadmiste ja väe eemaldamiseks ning nende asendamiseks mõttetute robotlike "palvetega", mis on rikutud ja mida korratakse samamoodi nagu Kaug-Ida mantraid; ning lõputu indoktrineerimine valeõpetustega, mille eesmärk on kinnistada kristlaste teadvusse juudi rahva väljamõeldud staatus ja ajalugu, milles pole mitte midagi spirituaalset. Näiteks ei suuda enamik kristlikke jutlustajaid joonistada inimhinge diagrammi. Vaimsete teadmiste eemaldamine ja rikkumine valmistab rahvast ette ateistliku kommunistliku riigi vastuvõtmiseks.

 • Nii kristlus kui ka kommunism esitlevad end vennastumise programmidena, mis edendavad võrdsust, heaolu, head tahet ja paremat eluviisi, kuid nende tegelikke doktriine ja ajalugu lähemalt uurides ei ole see midagi muud kui pelgalt pealispind ning pinna all on mõlema programmi tugipunktiks terror, massimõrvad, piinamine, sunniviisiline indoktrineerimine ja elanikkonna teadmatuses hoidmine. Iga loll, kes judeokristlikku Piiblit loeb, võib selgelt näha lõputuid kirjeldusi massimõrvadest, rüüstamistest, vägistamistest, ähvardamisest orjastamise, igavese piinamise ja hukkamõistmisega kui õpetusi ei võeta tõsiselt või ei järgita; ja eelkõige seda, kuidas juudid olid mõrvarlikud koletised, kes kisklesid mitte-juutide kallal. See ei erine kommunistlikest programmidest. Selle tõestuseks loe "Jehoova - Mõrvar ja valetaja algusest peale".

  "Aga need mu vaenlased, kes ei tahtnud, et ma nende üle kuningas oleksin, tooge siia ja lööge nad maha minu ees!”
  Luuka 19: 27
  [Otsene tsitaat Jeesuselt, mis pooldab mõrva]

 • Mässumeelsus" on kindlalt KEELATUD ja on "Kuradist".

Kristlus valmistab järgijad ette ka kommunismiks, sest inimesi õpetatakse kannatama ebaõiglust. Peaaegu kõik on kuulnud piiblilugusid teise põse pööramisest, täiendava miili käimisest, oma vaenlaste armastamisest ja nii edasi. Need õpetused töötavad koos kommunismiga õigussüsteemi ja isiklike õiguste hävitamise nimel. Kuritegevusel lastakse nii kontrolli alt väljuda [nagu see on juba juhtunud], et rahvast mitte ainult ei heidutata vastuhakkamisest, vaid kui keegi peaks end kaitsma, siis sageli karistatakse teda selle eest. Mida need juudi programmid teevad, on see, et nad seavad lõksu. Enamik inimesi on lõpuks rohkem kui valmis loobuma oma õigustest ülimalt rangete seaduste kasuks, et kontrollida kuritegevust. Mõlemad programmid keelavad igasuguse isikliku tegevuse õigluse jõustamiseks ja panevad selle vastutuse kommunismi puhul riigi kätte ja kristluse puhul selle niinimetatud "jumala" kätte. Igasugune mässamine või vastuhakkamine on raske süütegu. Väärkohtlemise ja ebaõigluse aktsepteerimine on väga vajalikud orjariigi loomiseks. Ori ei tohi kunagi üritada vastu hakata või kuidagi mässata. Vihkamine on veel üks tabu mõlemas programmis.

Pilk kommunismi sünnile:
Kommunism loodi organisatsioonist "Õiglaste Liit". Õiglaste Liidu ("Bund der Gerechten" või "Bund der Gerechtigkeit") moto oli "Kõik inimesed on vennad" ja selle eesmärkideks oli "Jumala Kuningriigi rajamine maa peal, mis põhineb ligimesearmastuse, võrdsuse ja õigluse ideaalidel".
"1847. aasta juunis Londonis peetud kongressil ühines Õigluse Liit Karl Marxi ja Friedrich Engelsi juhitud Kommunistliku korrespondentkomitee liikmetega, võttis vastu uue organisatsioonilise põhikirja ja programmi ning moodustas end ümber Kommunistlikuks Liiduks." [3]
See on kristliku doktriini alus.

Kommunismi juured ulatuvad tagasi radikaalse liberaalse ideoloogia juurde Euroopas, mis ise on varjatud kristlus. Nietzsche väitis Prantsuse revolutsiooni ja selle liberaalse ideoloogia kohta: "kristluse tütar ja jätk".

See radikaalne, universalistlik, egalitaarne doktriin on kristluse ja liberalismi keskmes, siit samm edasi on kommunism. Liberalism moondus avalikult kommunismiks:

"1840ndate aastate kümnendil tuli sõna "kommunist" üldisse kasutusse nende kirjeldamiseks, kes tervitasid Prantsuse revolutsiooni vasakpoolset jakobiinide klubi kui oma ideoloogilisi esiisasid. See poliitiline suund nägi end 1795. aasta Gracchus Babeufi juhitud võrdsete vandenõu egalitaarsete pärijatena. Pariisi sans-culottes'i, mis aastakümneid varem oli olnud Babeufi toetusbaasiks - käsitöölised, rätsepad ja linna töötud -, nähti potentsiaalse alusena uuele sotsiaalsüsteemile, mis põhines tolleaegsel kaasaegsel masinatootmisel."

Prantsuse mõtleja Étienne Cabet innustas kujutlusvõimet romaaniga "Voyage en Icarie" [1839], mis käsitles utoopilist, ühisel masintootmisel põhinevat ühiskonda. Revolutsionäär Louis Auguste Blanqui pooldas seda, et eliit organiseeriks elanikkonna valdava enamuse "rikaste" vastu, haaraks riigipöördega valitsuse ja kehtestaks uue võrdse majanduskorra." 4

Ülevaade kujunevatest suundumustest kristlusest liberaalsuse ja kommunismi suunas:
Liberalism on kristlus ilma kristuseta
William Gayley Simpson "Millist teed mööda, lääne mees?"

Revilo Oliver:
Tsitaat:
"Teised minu poolt mainitud usust taganenud ja paljud teised, kes on nüüdseks unustatud, koos peaaegu kõigi viimaste sajandite antikristlastega, on näited selle toimimisest, mida võib nimetada kultuurijääkide seaduseks. Kui kõigis tsiviliseeritud ühiskondades leitakse, et mingi ammu väljakujunenud ja üldtunnustatud uskumus on uskumatu, loobuvad head mõistused sellest, kuid nad säilitavad tavaliselt tuletatud uskumused, mis algselt tuletati usutunnistusest mille nad on tagasi lükanud ja mis loogiliselt peavad sellest sõltuma. Nii juhtuski, et tänapäeva kristluse vaenlased lükkasid mütoloogia tagasi kuid säilitasid kriitikavabalt usu sellest tuletatud sotsiaalsesse ja eetilisse ebausku - usu, mida nad kummalisel kombel nimetavad ratsionaalseks, kuid hoiavad usulise innuga."

"Nad naeravad rumala loo üle Aadamast ja tema küljeluust, kuid nad usuvad jätkuvalt "inimsugu", mis põlvneb ühest esivanemate paarist ja seega "inimkonna vennaskonda". Nad räägivad "kogu inimkonnast", andes sellele mõistele õõnsa ja müstilise tähenduse, mida nad ei pane võrreldavatele mõistetele, nagu "kõik närilised" või "kõik kabjaloomad". Nad uhkeldavad "inimese õiguste" teemal, kuigi hetkest peaks piisama, et näidata, et üleloomuliku monarhi käsu puudumisel ei saa olla muid õigusi kui need, mida stabiilse ja homogeense ühiskonna kodanikud on lepinguga või väljakujunenud tavaga endale andnud; ja et kuigi kodanikud võivad näidata headust välismaalaste, orjade ja koerte vastu, ei saa sellistel olenditel ilmselgelt olla mingeid õigusi."

"Nad ei usu, et üks kolmandik jumalast kehastus maailma kõige räpasemas piirkonnas, et suhelda kirjaoskamatute talupoegadega, kõnetada barbarliku rassi rahvast ja ülendada teadmatuid ja kõlvatuid, et "teha rumalust selle maailma tarkusest", nii, et "viimased on esimesed" - seda nad ei usu, vaid nad klammerduvad haiglasliku üleolekuviha külge, mis paneb kristlasi jumaldama kõike, mis on madal, alaväärne, irratsionaalne, deformeerunud ja degeneratsiooniline. "

"Nad lobisevad "inimelu pühadusest" - eriti selle kõige õelamatest vormidest - mõtlemata sellele, et millegi pühaks muutmiseks on vaja jumalat kui loojat. Ja nad agiteerivad meeletult universaalse "võrdsuse" nimel, mida saab saavutada ainult kõigi inimeste alandamise teel madalaimale tasemele, ilmselt teadmata, et nad lihtsalt kordavad kristlaste sageli väljendatud igatsust saada lammasteks (kõige rumalamateks imetajateks), keda karjatab hea karjane, mis sisaldub kaudselt kõigis Uue Testamendi lugudes, kuigi kõige otsesemalt on seda väljendatud teises evangeeliumis, milles Jeesus lubab, et pärast seda, kui ta on piinanud ja tapnud maa tsiviliseeritumad elanikud, toimub ülestõusmine ja tema lambaloomad hüppavad hauast välja, kõik ühes vanuses, kõik sama soost, kõik sama kasvu ja kõik eristamatute tunnustega, nii et nad on sama kui mesilased parves. "

"Kuigi "liberaalsetel" ja marksistlikel sektidel on õpetuslikud erinevused sama suured kui need, mis eraldavad luterlasi baptistidest, on nad põhimõtteliselt sama ebausk, ja kas me peaksime neid religioonideks nimetama või mitte, sõltub sellest, kas me piirdume selle sõnaga uskumisega üleloomulikesse isikutesse või laiendame seda nii, et see hõlmaks kõiki pimeda usu vorme, mis põhinevad emotsionaalsel erutusel, mitte vaadeldud faktidel ja mõistusel. Kui need "ateistlikud" kultused karjuvad oma vihkamist "fašistide" ja "natside" vastu, siis peavad nad ilmselt uskuma, et need kurjad isikud on kuradi valduses ja neid tuleks seetõttu ümber pöörata või hävitada, et edendada pühadust ja armastust. Ja kui nad näevad "rassiste", kes asendavad ebameeldivalt faktid ja mõistuse mõtlematu usu heakskiidetud muinasjuttudega, siis on nende himu kurjuse väljajuurimiseks sama suur kui selle kristliku rahvamassi oma, kes tiris ilusa ja liiga intelligentse Hypatia oma vankrist välja ja kraapis armastavalt austrikoorega liha tema luudelt, kui ta veel elus oli."

"Väga väheste eranditega säilitasid antikristlased kahtlemata tahtmatult suure osa kristlikust õpetusest, ja nad isegi taaselustasid antiikajast pärit primitiivse bolševismi kõige mürgisemaid elemente, mida väljakujunenud kirikud olid kristluse suurtel päevadel nõrgestanud või peatanud. Ja tänapäeval ei pea tunnistatud ateistid imelikuks, et kõigis sotsiaalküsimustes on nad sisuliselt ühel meelel uluvate derviššidega ja evangeelsete šamaanidega, keda organiseerib juutlus, kes kontrollivad kommunikatsioonivahendeid, toetavad seda ohtralt reklaamiga, osalevad ahnelt praeguses püüdluses viia ameeriklased igasuguste irratsionaalsete petuskeemidega täielikku imbetsillsusesse."

"Kristlik teoloogia on bolševismi vanaema."

- Oswald Spengler

Selles avalduses on avalik kristliku kommunismi loosung:
"Kristlikud kommunistid püüavad aga saavutada ulatuslikke sotsiaalseid muutusi. Mõned usuvad, et selle asemel, et püüda muuta terve riigi poliitikat ja majandust, peaksid kristlased selle asemel kehtestama kommunismi ainult kohalikul või piirkondlikul tasandil."

Teoloogide nagu Leonardo Boff arvates on Ladina-Ameerika kristliku kommunistliku vabanemise teoloogia haru juurdunud kontseptsioonis, et "mõistlikkus on radikaalsete kriisiolukordade mõistmine". Kristlike kommunistide seas kasutatakse ajaloolist materialismi kui analüüsimeetodit, et määratleda kõnealuse kriisi olemust kui poliitilis-majandusliku dünaamika ja modaalsuse toodet, mis tuleneb nn "hiliskapitalistliku/imperialistliku tootmisviisi" toimimisest. Selle vabanemise teoloogia alaliigi kohaselt seisneb kristliku kommunisti väljakutse selles, et määratleda, mida tähendab ("konkreetse sotsiaalse tegelikkuse konkreetse analüüsi" kontekstis) kinnitada "eelisvalikut vaeste ja rõhutute jaoks" kui praktikat (aktiivset teooriat) ja kui seda käsib väidetavalt "Jeesuse taevalikes õpetustes juurdunud" eetika.

Kristlik kommunistlik vabastusteoloogia ei ole iseenesest evangeliseerimine, vaid pigem ortopraksise (eetiline tegevus; Jumala tegude kaudu valguse juurde tulemise tingimus) arendamine, mille eesmärk on ühitada Jeesuse mäejutlustes väljendatud "pieteedieetika" ja olemasolevad sotsiaalsed võitlused selle vastu, mida nimetatakse "neokolonialismiks" või "hiliskapitalismiks". Nii kristlik kommunism kui ka vabastusteoloogia rõhutavad "ortopraksist" rohkem kui "ortodoksiat". Kaasaegsete sotsiaalsete võitluste olemuse narratiivi arendatakse "materialistliku analüüsi" kaudu, kasutades Karl Marxi poolt välja töötatud historiograafilisi kontseptsioone. Konkreetseks näiteks on Paraguay Sin Tierra (maata) liikumine, mis tegeleb otsese maa hõivamise ja sotsialiseeritud põllumajandusliku ühistulise tootmise loomisega asulates. Kaasaegne Paraguay Sin Tierra tegutseb väga sarnaselt reformatsiooniaegsete kaevurite omaga. Camilo Torresi (Kolumbia sissirühmituse E.L.N. asutaja) jaoks tähendas selle ortopraksise arendamine katoliku armulaua tähistamist ainult nende seas, kes osalevad relvastatud võitluses Kolumbia riigi armee vastu, võideldes samal ajal nende kõrval.

Kristlikud kommunistid peavad Piibli salme Apostlite tegude peatükkidest 2 ja 4 tõendiks, et esimesed kristlased elasid kommunistlikus ühiskonnas. Thomas Wharton Collens'i jutlus on hea kirjeldus piibliallikate kasutamisest ühisomandiühiskonna eesmärgil; prof. José P. Miranda, "Comunismo en la Biblia" (1981), tõlkes "Kommunism Piiblis" (Maryknoll, N.Y.: Orbis Books, 1982).

Kuid lisaks sellele tsiteerivad nad ka mitmeid teisi piiblilugusid, mis nende arvates toetavad ideed, et kommunism on kõige eetilisem ühiskondlik süsteem ja et see on vältimatult osa Jumala kuningriigist maa peal. Kõige sagedamini tsiteeritud piiblitsitaadid pärinevad kolmest sünoptilisest evangeeliumist, mis kirjeldavad Jeesuse elu ja teenistust.

Üks Jeesuse kuulsamaid märkusi rikaste kohta on kirjas Matteuse 19:16-24 (sama sündmust kirjeldatakse ka Markuse 10:17-25 ja Luuka 18:18-25, ning metafoor kaamelist, mis läheb läbi nõelasilma, on ühine nii Matteuse kui ka Luuka evangeeliumis).

Matteuse 19:21 Jeesus lausus talle: „Kui sa tahad olla täiuslik, siis mine müü oma varandus ja anna vaestele, ja siis on sul aare taevas, ning tule, järgne mulle!”
22 Aga kui noormees seda sõna kuulis, lahkus ta kurvastades, sest ta oli suure varanduse omanik.
23 Siis Jeesus ütles oma jüngritele: „Tõesti, ma ütlen teile, rikas läheb taevariiki ränga vaevaga.
24 Taas ma ütlen teile, et hõlpsam on kaamelil minna läbi nõelasilma kui rikkal minna Jumala riiki.”

Jeesus nimetas ka "rahavahetajaid" (st neid, kes tegelevad rahavahetusega) "varasteks" ja ajas nad Jeruusalemma templist välja. Seda on kirjeldatud Matteuse 21:12-14, Markuse 11:15 ja Johannese 2:14-16.

Lisaks võib kommunistlikke hoiakuid ja tagajärgi leida ka Kolmandas moosese raamatus 25:35-38: Kõige olulisem on, et see on osa Moosese seadusest ja on sellisena pigem käsk kui manitsus või arvamuse õhutamine. See asjaolu mõjutab tugevalt hilisemat arutelu rikkusest kohustusliku või vabatahtliku loobumise küsimuse üle, kas siis võimaliku kristliku armu sissepääsunõudena või vahendina jumalike kavatsuste saavutamiseks inimliku ühiskonnakorralduse osas. 5

"Kristlik teoloogia on bolševismi vanaema." - Oswald Spengler.

Kristlus ja kommunism: Juudi kaksikud


_____________________________________________________________________________


VIITED:
1 Lk 108 The Goebbels Diaries, toimetanud ja tõlkinud Louis P. Lochner © 1971 Universal-Award House, Inc.; 1948 Doubleday & Company; Garden City NY.

2 https://en.wikipedia.org/wiki/Christian_communism

3 https://en.wikipedia.org/wiki/League_of_the_Just

4 https://en.wikipedia.org/wiki/Communist_League

5 https://en.wikipedia.org/wiki/Christian_communism

William Gayley Simpson, Which Way Western Man?


TAGASI KRISTLUSE PALJASTAMISE LEHELE

 

Tagasi Kolmas Riik 666 lehele