Uus maailmakord ja kristlikud kirikudTihti kuuleme kristlaste hüsteerilist kisa sellest, et “Saatan” kehtestab “uue maailmakorra” kus inimesed varustatakse ribakoodiga nagu kariloomad ja kaotavad kõik oma vabadused ja õigused. Väidetakse, et see uus maailmakord on “üleilmne kommunistlik riik”. Kristlus on ajaloos alati süüdistanud Saatanat kõiges selles millega nad ei nõustu või siis omaenda reaalsetes kuritegudes inimkonna vastu. Selle artikli eesmärk on teha asjad selgeks pettuses ja segaduses inimeste jaoks. Piisavalt uurimust tehes ja tervet mõistust kasutades saab selgeks, et Saatanal pole selle kõigega mitte mingisugust pistmist. See on inspireeritud judeokristlusest, tööd teevad katoliku kirik, rahvuslik ja maailma kirikute nõukogu (enamus protestantlikke kirikuid kuulub sinna ja toetab seda). Lõviosa annetusi suunatakse juutide kommunismi programmi edendamiseks. Samade organisatsioonide tippjuhtkond väärkasutab okultset väge eesmärkide saavutamisel. Loomulikult, tänu lakkamatule süü teiste kaela veeretamisele võib kuulda rumalate kristlaste suust “Oh ei, see pole minu kirik!”. Protestandid mõistavad hukka katoliiklasi, ignoreerides täielikult fakti, et nende religioon on paljudes aspektides katoliiklusega paralleelne ja KÕIK kristluse sektid pärinevad algsest kristlikust kirikust – katoliku kirikust.

Kokkuvõttes peab ütlema, et Satanism ei sea inimestele piiranguid. Saatan kaitseb individuaalsust, vabadust ja inimrassi arengut. Saatan ei esinda kaost nagu mõned usuvad. Selle mõistmiseks peab teda tundma. Saatan on vägagi järjekindel. Saatan seisab vabaduse ja mässu eest aga mitte kommunistliku maailmakorra eest milles valitsevad juudid Paganate hordid orjastavad kellest saavad ainult numbrid ning nende sõnutsi “ühekordsed inimolendid”.

Tsitaadid juudi talmudist:
Baba Necia 114, 6: “Juudid on inimolendid kuid maailma rahvused ei ole inimolendid, nemad on elajad”.

Simeon Haddarsen, fol. 56-D: “Kui Messias tuleb, saab igal juudil olema 2800 orja”.

Nidrasch Talpioth, p. 225-L: “Jehoova lõi mittejuudid inimese kujul selleks, et juuti ei teenindaks lojused. Mittejuut on järelikult inimkujul lojus ja mõistetud teenima juuti päeval ja ööl.”

Luuludest vaevatud kristlased ja teised süüdistavad alati Saatanat ja “Sataniste” selles mis puudutab “ribakoodide” teemat. Kui sa hakatuseks oma silmad avaks ja vaataks, näeksid, et need ei ole Saatana õpetused. Need on judeokristliku piibli õpetused kus inimesi käsitletakse “lammastena”, su keha on “jumala” vara ning sinu suguelu, kired, ihad, kellega sa vahekorras oled ja paljud muudki asjad MIS ON SPIRITUAALSE ARENGU SEISUKOHAST VÕTTES TÄHTSUSETUD on muudetud judeokristliku piibli teemadeks. Judeokristlik piibel pole midagi muud kui vundament juudi kommunismi algatamiseks. See nõrgestab moraali ja inimeste iseloomu, levitab ebaõiglust nagu “pööra teine põsk”, “kõnni ekstra miil” ja muud enesetapjalikud nõuanded ning nõrgendab vastupanutahet. Kõik need on taktikad rahva ettevalmistamiseks kommunistlikuks revolutsiooniks. Neid õpetas Vladimir Lenin (juudi soost kommunistlik juht).

Mida aga öelda kaose kohta? See on teine kommunistide taktika ning eriti silmatorkav siin, USA-s. Kommunismi kehtestamise nimel töötavad juudid kasutavad kõikvõimalikke vahendeid nii kohtusaalis kui ka väljaspool seda, et murda maha kohtusüsteem ning kehtestada rahva hulgas segadus. “Püha piibel” on üks kõige segadusseajavamaid tekste mis eales kokku on keedetud. Enamus inimesi ei viitsi seda isegi lugeda, küll aga nimetavad end “kristlasteks”. Tasub korraks vaadata neid lõputuid vasturääkivusi ja muidugi ka naatsaretlase õpetusi:


Need on vaid üksikud näited käskudest mille murdmisega ta mitte ainult ei näidanud halba eeskuju vaid käskis seda ka teistel teha. Taolised vasturääkivused religioossetes õpetustes soodustavad segadust ja kaost.

Iseenda eest räägib ka kristlike sektide hulk mis omavahel raevukalt eriarvamusel on ning üksteist hukka mõistavad. Lisaks tuleb mainida kõiki lõputuid ja mittevajalikke veriseid sõdasid mis on uue maailmakorra jaoks üliolulised. Peaaegu kõik need on üles õhutatud juutide poolt nende tööriistade (kristlus ja islam) abil. Naatsaretlase õpetuse järgi naabrile lõputu “seitsekümmend korda” andestamine ja teise põse pööramine ei soodusta midagi muud kui kaost ja kuritegevust. Inimesed on programmeeritud olema ideaalsed orjad ja ohvrid. Nende endi kehad kuuluvad mingile tulnukast olendile mis otsustab inimese kõige isiklikumate mõtete, kirgede ja seksuaalsuse üle. Mis puudutab inimeste ribakoodidega varustamise ideed, ÄRGE SÜÜDISTAGE SAATANAT! SAATAN ON ALATI SEISNUD VABADUSE JA MÄSSU EEST!

Kristlased ja teised on alati nobedad süüd teiste kaela veeretama. “Katoliiklased tegid seda.” “Oh ei, need on protestandid!” Neile ei jõua kohale, et sedasorti asjad toimuvad ja on sajandeid toimunud nende endi kirikutes ja see on nende endi piibli läbiv temaatika. Nad on toetanud seda finantsiliselt, psüühiliselt ja spirituaalselt. OLE ORI! Palju lihtsam on neil süüdistada Saatanat kui jõuda arusaamisele, et neid on petnud nende endi “jumal” ja vaimulikkond. Kristlikud kirikud on Saatanat sajandeid mugavalt kasutanud nii tähelepanu kõrvalejuhtimiseks kui ka patuoinana. Lihtsalt aja kõik Saatana süüks, jutlusta maailmale kuidas kristlus ja naatsaretlane on “head” “humanitaarsed” ja üle kõige “jumal”. Piisava sagedusega korratud ja pealesunnitud valet hakatakse lõpuks uskuma sõltumata sellest kui napakas see on. Triljonid dollarid on suunatud selle vale avalikku levitamisse ning nende religioossed tippjuhid töötavad salaja maailma orjastamise nimel nagu seda on tehtud minevikus nende juure ehk katoliku kiriku kaudu. Protestandid ei erine sellest oma Salemi nõiakohtu ja kirikuskäimise kohustusega Koloniaalses Ameerikas. VABADUS EI OLE ÜHELGI MOEL JUDEOKRISTLUSEGA KOKKUSOBIV.

Kristlus pole ühelgi moel spirituaalne. Tegelikult on tegemist poliitilise asutusega mis kasutab religioosset/spirituaalset fassaadi. Järgijad on petetud elama oma surma nimel, olles täielikult okultsetest/spirituaalsetest teadmistest ja väest loobununa kaitsetud ja ohutud neile kes neid teadmisi omavad ja kasutada oskavad. Neid on petetud mõtlema, et “jumal” karistab neid inimesi kui tegelikkuses on neid läbi põlvkondade valmistatud ette olema arutud orjad ja nende hingede spirituaalne vägi on põlvkondi väldanud tõese spirituaalsuse hülgamise tõttu atrofeerunud. Kui need idioodid üles ei ärka, on eesmärk peaaegu täidetud ja plaan õnnestunud.

Loen siin, et Billy Grahami kirikutel on nüüd DVD ja luksuslikud stereosüsteemid. Mis on sellel spirituaalsusega pistmist? Nende kristliku heategevuse fassaad on naljanumber. Enamus annetusi (miljardid dollarid) liiguvad maailma kirikute nõukokku kus seda raha kasutatakse poliitiliselt kommunismi, sõdade ja muude terroristlike tegevuste finantseerimiseks. Kõige rohkem teevad puudust kannatavate inimeste heaks ära ilmalikud organisatsioonid nagu näiteks kohalik maakonna sotsiaalhoolekanne. See raha tuleb maksumaksjate taskust, MITTE kristlikust kirikust.

Nii kristluse kui ka totalitaarsete valitsuste juhid ise on uskumatult materialistlikud.
Kui vaatleme katoliku kirikut läbi sajandite, siis näeme, et ajal mil nad korjasid kokku viimased rahad vaesuses perekondadelt, leskedelt ja inkvisitsiooni poolt ahistatud peredelt põlvkondade vältel, kogus kirik kokku uskumatutes kogustes kulda, hõbedat, väärtuslikke teadmisi, esemeid ja vääriskive.

Lisaks kogu kulla, hõbeda ja muude väärisesemete konfiskeerimisele omandas katoliku kirik ka suurel hulgal kinnisvara. Enamus sellest saadi
inkvisitsiooni käigus teostatud massimõrvade ja väljapressimiste teel. Katoliku kirik on tänapäeval kahtlemata kõige rikkam asutus maailmas. Raske on ette kujutada kõike seda raha, maad, varandusi, väärisesemeid ja muid materiaalseid väärtusi mida see kirik omab.

Isegi pimedast keskajast, kui vaesus oli levinud peamiselt kristluse enda tõttu, leiame tohutuid ja uskumatult rikkaid katedraale mis ehitati keset rahva äärmuslikku vaesust. Altarid ja apsiidid on valmistatud kullast, külluslikult kaunistatud võlvkambrid, sambad ja seinad. Ehitati võrratud basiilikad, katedraalid, kloostrid, ristimisvannid, nunnakloostrid ja kirikud. Tolle aja kasinate tingimustega võrreldes olid need kõik nii priiskavad ja nii tohutud, et torkasid toretsevalt silma kui materiaalse rikkuse – kuld, hõbe ja arhitektuuriline pillavus - peamised hoidlad nii omal ajastul kui ka vastavas geograafilises asukohas.

Pimedal keskajal kehtestas katoliku kirik end kui tingimusteta valitsejat kogu Euroopas. Katoliku kirik omas täielikku võimu sõjaväe, kuningate ja kuningannade üle ning valitses terrori abil. Mitte keegi polnud ühelgi moel vaba. Teadmised hävitati ja/või eemaldati rahvalt, sest ideaalse orjariigi loomiseks peavad orjad olema kirjaoskamatud ja ilma väeta.

“Kristlus ja kommunism on spirituaalselt ja ideoloogiliselt väga lähedased. See on suhteliselt tuntud üldistus mille on omaks võtnud erinevad mõtlejad, alates Lev Tolstoist kuni Thomar More-ni. Vähesed inimesed teavad, et maailma kõige esimene sotsialistlik riik rajati Paraguais ja see põhines katoliiklike jesuiitide ideedel juba enne seda kui Marx oma õpetused lõi.”

“Jesuiitide religioosne ordu “Jeesuse ühing” katoliku kirikus oli laias laastus võrdne Nõukogude Liidu KGB-ga.“
Ülaltoodud tsitaadid on võetud kommunistliku partei ja Nõukogude Liidu juhtivast ajalehest “Pravda”. 30. aprillil 2013 ilmunud artikli pealkiri oli: Kas kristlusel ja kommunismil on erinevusi?

Jossif Stalini (juut), Mao Zedongi ja teiste kommunistlike diktaatorite käsul toime pandud massimõrvad olid kristliku inkvisitsiooni kordused. Nimed ja näod muutuvad kuid tegevusplaan ja rahvas selle taga jäävad samaks. Mao marssis Tiibetisse, mõrvates ja piinates massiliselt põliseid Tiibetlasi. Sõltumata sellest mida ajalooraamatud väidavad, ronis hiina armee Zedongi käsul järskudes mägedes ja ohtlikul maastikul peamise eesmärgiga hävitada iidsed teadmised. Kuna Tiibeti kloostrid on ümbritsetud Himaalaja mägedega, on nad muust maailmast eraldatud ja suutsid seeläbi iidseid teadmisi kristlike lammutajate eest varjul hoida. Igaüks kellel on mingeid tõsiseid teadmisi või spirituaalset väge kujutab endast ohtu riigile. Orjadel ei tohi olla ei teadmisi ega ka ligipääsu okultsele väele. Teadmised ja vägi hoitakse väheste juhtide käes. Loomulikult lubati Billy Grahami “Idavärava ministeeriumil” ujutada Hiina piiblitega üle. See projekt maksis miljoneid dollareid - loomulikult maksuvabalt.

See kontsept, et maailma valitseb raudrusikaga, eesmärkide saavutamise nimel massimõrva ja terrorit kasutav valitud grupp, on kirjas kogu judeokristlikus piiblis.

Kontseptid: riik omab ja kontrollib kogu vara. All on toodud paralleelid ja õpetused judeokristlikust piiblist: sinu keha pole sinu oma, see on “jumala” vara.


Tõeliselt õel on aga kõigi pettuste ja val
ede isand; “ta pettis kogu maialma”. Omaenda hukatuse eest maksmine on siin ühine joon. TEMA NIMI ON JAHVE/JEHOOVA, MITTE SAATAN/LUTSIFER.

Kristlased on end täielikult vabastanud okultsest väest ja mõistmisest. Nad on sajandeid seda kõike finantseerinud, selle nimel töötanud. Nüüd siis süüdistavad nad kõiges Kuradit. Nad ei näe, et see on nende endi “jumal” ja naatsaretlane.

Okultseid teadmisi saab kasutada igaüks mis tahes eesmärgil. Iga loll saab aru, et ülaltoodu ei tulene Saatanast, sellel kõigel pole temaga mitte mingisugust pistmist. Need nn. okultsed grupid on ülalt alla läbi imbunud katoliiklest jesuiitidest ja teistest, kes soovivad eksiteele juhatada võimalikke Lutsiferlasi või Paganaid ja hoida neid oma kontrolli all. See on nähtav nende judeokristlikest okultsetest sümbolitest, jehoova/yhvh “jumala” nimedest ja inglitest.

Sellele kõigele lisaks on ilmselge, et katoliku kirik oli pedofiilia skandaalide ilmsiks tulekust raevunud. Need sammud olid tahtlikud ja planeeritud. Paavst ja kõrged vaimulikud näitasid välja nördimust ja kihvatust kui nende lasteahistamised avalikuks tulid. Nad olid kõike muud aga mitte kahetsevad. Me kõik teame, et vägistatud laps on täiskasvanuna ebastabiilne isiksus – luuludes inimene kes on spirituaalselt ja psühholoogiliselt eksinud. Kaosesse on vaja lisada ohvreid judeokristlike kommunistlike eesmärkide täitmiseks.Viited:

 

TAGASI KRISTLUSE PALJASTAMISE LEHELE