“Jeesus” ja juutide messias


Kui õppida natuke judaismi, on juutide, eriti ortodokssete, sundmõte nende “messiasest” kergesti näha.

Läbi sajandite on paljud rabid ja kabalistid teinud spirituaalseid rituaale (sageli end kahjustades) nende messia tuleku kiirendamiseks.

Juudid on iseloomult obsessiiv–kompulsiivsed ja usklikud on eriti obsessiiv–kompulsiivsed oma messia suhtes.

Võttes arvesse nende liigkasuvõtjalikku iseloomu, on ülimalt selge mida “jeesus kristus” tähendab. Kollektiivne teadlikkus. Juudid on kaaperdanud ja kokku kogunud teadmised meelte ja hinge väest, eriti kanaldatud usu ja uskumuste teemal (kollektiivset teadlikkust juhib usklike arvukuse jõud). Olles loonud fiktiivse jeesus kristuse tegelaskuju ja tema “teise tulemise” väljamõeldise, suunavad juudid need energiad oma kauaoodatud messia tulemisse. Miljardid Paganatest usklikud on läbi aegade jeesus kristusse uskudes võimendanud juudi messia tulemisse suunatavat energiat. Masside usus on väga palju jõudu. Juudid, eriti ortodokssed, teavad seda väga hästi.
Detailsemat infot selle alateadlike sidemete kohta leiate järgmisest artiklist: Jeesus: juudi arhetüüp

Kõik meie Paganlikud pühad ja pidustused on kaaperdatud ja naatsaretlasega ära reostatud, et orjalikku kummardamist oleks rohkem ning juutidele ja nende messiale suunataks veelgi rohkem psüühilist energiat. Seda lisaks sellele, kuidas juudid kirikus käimise kaudselt kohustuslikuks muutnud on. (Vatikan on ALATI koosnenud juutidest ja olnud juutide kontrolli all.) Juudid on alati hõivanud võimupositsioone millelt nad Paganaid käsutavad.

Noa seadused Paganatele keelasid selgesõnaliselt “ebajumalate kummardamise”; see tähendab, me ei tohi tunnistada omaenda Paganlikke Jumalaid. Juudid kasutavad Paganaid oma sõdade sõdimiseks. Hitler oma Mein Kampf raamatus isegi kirjutas sellest, kuidas Paganad võitlevad rindel aga sõjaväes olevad juudid on ohutul kontoritööl. Rahvas peab päriselt üles ärkama, silmad avama ja nägema, mida see väärtusetu parasiit naatsaretlane tegelikult tähendab.

Tsitaat juudi talmudist:
Simeon Haddarsen, fol. 56-D: "Kui messias tuleb, saab igal juudil olema 2800 orja.”


TAGASI KRISTLUSE PALJASTAMISE LEHELE