Jesuiidid
(Jeesuse selts)


Raamatust: “The Secret History of the Jesuits” Edmond Paris; tõlgitud prantsuse keelest, 1975:


Autori kohta, “Edmond Paris”:
“Sellise vandenõu paljastamisega pani ta oma elu ohtu.” “Edmond Paris ei tundnud mind kuid mina teadsin teda ilma isiklikult kohtumata kui mulle koos teiste jesuiitidega anti ülima vande all infot asutuste ja isikute kohta Euroopas, kes olid ohtlikud Rooma katoliku kiriku eesmärkidele. Tema nimi anti meile.” “Edmond Parise tööd rooma katoliikluse kohta tõid kaasa jesuiitide tõotuse 1) hävitada ta, 2) hävitada tema reputatsioon ja tema perekond ja 3) hävitada tema töö.”
    -Dr. Alberto Rivera
    [endine jesuiidi preester]

Nimed ja näod muutuvad kuid sisult on see programm siiski juudi kommunism. Kristlus on kommunismi ettevalmistav faas. Kui üks neist läbi kukkub, on teine kohe valmis regiooni või riiki enda kontrolli alla võtma. Kohe kui endine Nõukogude Liit koos teiste raudse eesriide riikidega 1991. aastal langes, lendasid kristlased uuesti peale nagu kirbud koera selga. Toimus lõputu ja jõuline usukuulutamine ja töö rahva usku pööramise nimel. See on õel tsükkel.

“Jesuiidid töötavad salaja ja järeleandmatult kahe rooma katoliku kiriku eesmärgil nimel: 1) “Universaalne poliitiline jõud” ja 2) “Universaalne kirik Johannese ilmutusraamatu 6, 13, 17 ja 18 ettekuulutuste täideviimiseks” ¹.

Jesuiidid (jeesuse selts) on katoliku kiriku spioonid ja mõrvarid. Inimesed kes usuvad, et see asutus on “religioosne” või “spirituaalne”, on kurva enesepettuse ohvrid. See on ja on alati olnud poliitiline igas mõttes. See on poliitiline front mille töö on kontrollida inimesi kasutades selleks paljusid fiktiivseid religioosseid tegelasi ja tseremooniaid mis on varastatud kokku oluliselt vanematest religioonidest kogu maailmast. Riigi ja kiriku lahusus ei tähenda katoliku kirikule mitte midagi, nemad töötavad järeleandmatult ja halastamatult maailma domineerimise üle vahendeid valimata. See institutsioon on ehitatud massimõrvade, piinamiste, väljapressimiste, organiseeritud kuritegevuse, valede ja inimkonna tõelisest spirituaalsusest ilmajätmise peale. See on kontrollinud kuningaid, kuningannasid, kõrgemat klassi, presidente, valitsusi ja peaaegu igat võimul olijat.

Väidetavalt eksisteerib “must paavst”. See on vaid müüt mille eesmärk on juhtida vastutus katoliku paavstilt ja tema kurjategijate organisatsioonilt kõrvale. Tegelikkuses kasutavad nad hegeliaansuse põhimõtet mängides mõlemat poolt keskosa vastu kontrolli saavutamise eesmärgil. Analoogia oleks see kui keegi räägib avalikult narkootikumide kasutamise kahjulikkusest, töötab avalikult politsei narkoüksuses teeseldes võitlust narkomaania vastu kuid salaja juhib narkootikumide salakaubaveo ja levitamise organisatsiooni. Kuigi katoliku kirik avalikult väidab end olevat religioosne ja heategelik asutus, käitab ja kontrollib see salaja organiseeritud kuritegevust, töötades käsikäes juudi kommunismiga.

Protestandid olid ülimalt õnnelikud kui said katoliiklasi hukka mõista ja nende musta pesu üles otsida, sest süü teise kaela veeretamine võtab ära vajaduse selgitada seda, miks taoline degenereerumine ja jälgad teod said kristlikes kirikutes korduvalt aset leida. Loomulikult me teame, et Saatan on olnud kogu aeg nende kurjategijate patuoinas. Nad on liiga sügavalt programmeeritud ja illusioonide kütkes selleks, et märgata, et tegemist on nende endi “jumalaga” kes on neid alati petnud.

Ignatius de Loyola oli jesuiitide asutaja. Tema areenile saabumise ajaks oli protestantlik reformatsioon teinud tõsist kahju katoliku kiriku vaieldamatule kontrollile. Ta jõudis järeldusele, et ainus moodus katoliku kiriku kaotatud võimu taastamiseks oli kehtestada kaanonid ja doktriinid paavsti ilmalikule võimule ning mitte lihtsalt hävitada elusid inkvisitsiooni abil nagu dominikaani preestrid ja nunnad seda tegid, vaid salaja imbuda igasse elu valdkonda.

“Jeesuse seltsi põhikiri pandi lõpuks kirja ja kiideti heaks Roomas Paul III poolt 1540. aastal. Jesuiidid paigutasid end paavsti alluvusse, lubades talle tingimusteta kuuletumist.” ²

Ignatius oli teadlikum kui ükski varasem katoliiklik juht sellest, et parim viis inimese kontrollimiseks on muutuda tema mõistuse isandaks. “Me küllastame ta spirituaalsete jõududega mida on tal hiljem väga raske elimineerida.” “… jõud mis on kestvamad kui kõige paremad põhimõtted ja doktriinid; need jõud võivad uuesti pinnale tulla aastate möödudes mil neist ei räägita, ja muutuda sedavõrd käskivaks, et tahe on võimetu vastu seisma mis tahes takistusele ning peab järgima nende vastupandamatut impulssi.” ³

Alati peab meeles pidama seda, et katoliku kirik omab väga palju esoteerilisi teadmisi mis on inimestelt sajandite jooksul konfiskeeritud, röövitud ja süstemaatiliselt eemaldatud. Jesuiidid on neid teadmisi kasutanud inimkonna vastu. Paljudele teadmata on jesuiidid sisse imbunud igasse riiki maa peal. Paljud riigid on nad välja saatnud. Katoliikliku pihtimise sakramendi kaudu said jesuiidid enda kontrolli alla kuningad, kuningannad, valitsejad ja kõrgklassi. Neile pakuti avalikult isegi tähtsaid poliitilisi ametikohti. Poleks üldse üllatav eeldada, et tihti kasutati ka väljapressimist.

“Alati kui jesuiidid mingi riigi vallutasid, õnnestus neil saada kontroll enda kätte. Seda tehti sisseimbumise kaudu. Õige pea hakkasid võimud nendega tähtsaid teemasid arutama, hakkasid saabuma suured annetused ning mõne aja pärast “okupeerisid nad kõik koolid, enamike kirikute kantslid ja kõigi tähtsate inimeste pihitoolid.” 4

“Avalikkus on praktiliselt teadmatuses vatikani ja selle jesuiitide tohutust vastutusest kahe maailmasõja vallapäästmises – olukord mida võib osalt selgitada vatikani käsutuses olnud tohutute finantsidega ja jesuiitidega, mis andis neile võimu nii paljudes valdkondades, eriti pärast viimast konflikti.” 5

“Ükski riik ei kannatanud jesuiitide valitsemise all rohkem kui Poola.” “Kui Portugal välja arvata, ei olnud üheski teises riigis ühiskond nii tugev.” “Samal ajal kui Poola liikus kiiresti lagunemise suunal, kasvas jesuiitide asutuste ja koolide arv nii kiiresti, et kindral tegi Poolast eraldi kongregatsiooni 1751. aastal.” 6

Jesuiitide saabumise ja vallutamisega rikuti Kaug-Ida õpetused ära. Jesuiit Robert de Nobile jäi Indiasse, et pöörata massid katoliku usku. Tõelise jesuiidina imbus ta sisse brahmaanide preestrite kasti (alati meeldiv valitsejatele). “Ta arendas välja brahmaanide riided, kombed ja eluviisi, segas nende riituste hulka kristlikke, seda kõike paavst Gregory XV heakskiidul.” Ta pöörast usku enam kui 250 000 hindut. 7

On enam kui tõenäoline, et siit on pärit paljud naeruväärsed new age õpetused, naatsaretlase promomine, “karma” õpetused ja inglid – kristlik sisseimbumine.

“Lõuna-Ameerikas allutasid nad põliselanikud kes seejärel pidid elama range katoliikluse vaimus. “Jesuiidid valvasid neid…” “… nad karistavad väiksemaidki vigu… Piits, paastumine, vangla, häbipost keskväljakul, avalik patu lunastus kirikus – selliseid korralekutsumisi nad kasutasid.”
“Patukahetseja riietes süüdlane eskorditi kirikusse kus ta tunnistas oma viga. Seejärel piitsutati teda keskväljakul vastavalt karistusseadusele… Süüdlased said alati selle karistuse ilma ühegi pominata, hoopis tänusõnu lausudes… Karistatud ja lepitatud süüdlane pidi pärast suudlema tema lööja kätt, öeldes: “Tasugu jumal sulle minu vabastamise eest selle kerge karistuse abil, igavesest kurbusest mis mind ähvardas.” 8

“Me koostame poeeme kuid olgu meie poeedid kristlased, mitte paganate järgijad kes kutsuvad sisse Muusasid, Mäenümfe, Merenümfe, Calliopet, Apollot jne. või muid Jumalaid ja Jumalannasid. Kui neid mainitakse, olgu see nende naeruvääristamise eesmärgil, sest nad on vaid Deemonid.” 9

“Rooma katoliku kirik oli üks rikkamaid maaomanikke Põhja-Aafrikas; Mehhikos kuulusid neile hõbedakaevandused ja suhkru rafineerimistehased; Paraguais tee ja kakaoistandused, vaibatehased ning kontroll ka toiduvaru üle, sest neile kuulus kogu kari ja nad “eksportisid 80 tuhat muula aastas.” Selleks, et saada veelgi suurem kasum, ei kohkunud pühad isad tagasi riigi varakambri röövimise ees nagu on teada tuntud loost kullapuruga täidetud nn. šokolaadikarpidest mida Cadixis maha laaditi.” 10

7. jaanuaril 1960 toimus Roomas tippkohtumine mille eesmärk oli tagada rahulik kooseksisteerimine sovjettide, idabloki ja lääne vahel. USA-s käis kardinal Spellman (kellest on palju fotosid ajakirjades ja -lehtedes koos tähtsate maailma juhtidega) katoliiklastele peale, et need väljendaks avalikku vaenulikkust Hruštšovi suhtes kui see Ameerika Ühendriike külastas ja seal külaline oli. Kardinal Ottaviani, püha ameti sekretär, esitas kõige jõulisema kõne Sainte-Marie-Majeure basiilikas sovjettide ja lääne jõudude vastu kes rahuprojektis osalesid. 11

Võib tekkida küsimus, et millist rolli täidab sõda olukorras kus üks asutus nagu katoliku kirik püüdleb maailma valitsemise poole. Mitte miski inimkonnale teadaolev ei muuda elusid, tekita meeleheidet ega ava inimesi valitsemiseks sellisel määral nagu teeb seda sõda. Konflikti mõlemaid pooli aitavad ja rahastavad need, kelle eesmärk on sisse seada ülemvõim maailmas ja luua orjariik. Sõja lõpus on kõik osalenud riigid rahvusvaheliste pankurite võlglased. Paljusid neist pankadest omab ja käitab Vatikan. Eirata ei saa ka teisi, kes sama eesmärgil nimel töötavad. Kõik asjassepuutuvad osapooled kasutavad teisi eesmärgi saavutamiseks, kõik pooled vihkavad ahnusest tulenevalt teisi ja soovivad teiste hävitamist. Kui eesmärk on saavutatud, saab võitja kõik endale. Nende kõigi ühine nimetaja on sama “jumala” kummardamine.
Viited:

¹ Vatican Assassins: Wounded in the House of My Friends, The Diabolical History of the Society of Jesus Including: Its Second Thirty Years' War [1914-1945], its Cold War [1945-1990], and Its Assassination of America's First Roman Catholic President, John Fitzgerald Kennedy [1963] Eric Jon Phelps, © 2001
² Ibid, pp. 23
³ Ibid, pp. 21
4 Ibid, pp. 38
5 Ibid, pp. 9
6 Ibid, pp. 41
7 Ibid, pp. 50-51
8 Ibid, pp. 56-57
9 Ibid, pp. 62
10 Ibid, pp. 68
11 Ibid, pp 184

Muud viited:

The Secret History of the Jesuits, Edmond Paris; tõlgitud prantsuse keelest, © 1975


TAGASI KRISTLUSE PALJASTAMISE LEHELE