Kristluse programm ja selle eesmärk


Tsitaat talmudist:
Libbre David 37: “Gooile info andmine meie religioossete tõekspidamiste kohta oleks võrdne kõigi juutide tapmisega, sest kui gooid teaksid, mida me nende kohta õpetame, tapaksid nad meid avalikult.”

Piisava uuringuga saab kristluse ja selle seltsilised kokku võtta, paljastades selle tõelise eesmärgi. Jehoova tunnistajad teavad kõigi pühade, nagu jõulud ja lihavõttepühad, paganlikust päritolust. Nad on illusioonides naatsaretlase osas, sest ka naatsaretlane on varastatud IDEE, põhinedes enam kui 18 Paganlikul Jumalal kes poodi puu otsa nagu Odin. Kõik kristluse programmis olev on VALE, VARASTATUD, RIKUTUD JA VÕLTSITUD!

Kristluse kogu eesmärk on VALMISTADA paganad ETTE orjalikuks sõnakuulekuseks ja oma juudi isandate kummardamiseks uue maailmakorra raames, kus juutidel on täielik ülemvõim ja kontroll. Kui just inimesed üles ei ärka ja seda ei peata.

Nagu sellel veebilehel olevatest artiklitest näha võib, asendati kristlikus programmis Paganlike Jumalate panteon (alateadlik kummardamine) fiktiivsete juudi arhetüüpidega. Selle käigus omistasid juudid endile spetsiaalse staatuse mida nad ei väärinud – “jumala poolt valitud rahvas”. See kõik on alateadlik selles osas, et loob oma ohvrites orjaliku, ennastohverdava, teenijaliku mentaliteedi millega täiesti vabalt aktsepteeritakse juuti kui valitsejat. Fiktiivsed juudi arhetüübid nagu naatsaretlane loovad võimsa alateadliku ühenduse “Jumala osaga ajus” ja muudavad kummardamise objektiks juudid kes maailma valitseda kavatsevad. Kristluses pole MITTE MIDAGI spirituaalset. Piibel pole midagi muud kui juutide fiktiivne ajalugu ja intensiivne Paganlike Jumalate ja meie Tõelise Looja Saatana teotamine. Saatan tähendab heebrea keeles “vaenlast”. Kõik see on sellel veebilehel ära tõestatud.

Juudi talmudi tsitaat:
Simeon Haddarsen, fol. 56-D: "Kui Messias tuleb, saab iga juut omama 2800 orja.”

Lisaks alateadlikele sisestustele ähvardatakse Paganaid tõsiselt “okultsesse” süvenemise eest. Selle eesmärk on eemaldada täielikult mõtte- ja hingejõud ning hoida need jõud valitsevate juudi isandate siseringis Paganate täieliku väärkohtlemise ja kurnamise eesmärgil. Kuna seksuaalne orgasm on hinge väe ja arengu võti, on kristlikud doktriinid seda alati järeleandmatult alla surunud. Kristlus tambib oma ohvritele pähe, et need pole midagi muud kui omand. Nende meeled, hinged ja kehad kuuluvad “jehoovale”, mille all mõeldakse juutide tippvalitsejaid kes on okultse väe meistrid.

Talmudi tsitaadid:
Quotes from the Talmud:
Nidrasch Talpioth, p. 225-L: “Jehoova lõi mittejuudid inimese kujul selleks, et juuti ei teenindaks lojused. Mittejuut on järelikult inimkujul lojus ja mõistetud teenima juuti päeval ja ööl.”

Seph. Jp., 92, 1: “Jumal on andnud juutidele võimu kõigi rahvaste omandi ja vere üle.”

Neis programmides toimuv naiste mustamine on haige, väärastunud ja perversne katse (taaskord alateadlik nagu ka inimliku seksuaalsuse allasurumine) jätta Paganad okultsest väest ilma. See pärineb Kaug-Ida õpetustest “Shakti” kohta, mis esindab inimhinge naiselikku (alateadvus ja kundalini vägi) aspekti. Mehelik aspekt on aju vasak loogiline pool. Oluliste tulemuste saamiseks peavad mõlemad koos töötama, see on jooga eesmärk. Surudes alla aju naiseliku poole, on inimese meelte ja hinge vägi täielikult latentne ja ligipääsmatu.

Ouija tahvlid, astroloogia ja muud ennustamise vormid on samuti olnud range hukkamõistu all eesmärgiga vältida Paganate suhtlust meie endi TÕELISTE Jumalatega keda on häbiväärselt ja võikalt teotatud ning “kurjadeks” sildistatud. Meie Jumalad on olnud juudi Hollywoodi õudusfilmide ja muude mustavate ja solvavate teoste ohvrid. Nendega pannakse Paganad oma Jumalaid mõnitama, needma ja kartma. Seda tehes töötavad Paganad omaenda hukatuse nimel ja maksavad lisaks triljonitele dollaritele ka oma psüühilise energiaga. Juudid on ammu kavaldanud Paganaid maksma iseenda hukatuse ja hävingu eest, see ajalugu on neil pikk. Sõda Iraagis on silmatorkav näide. Selle käigus on surnud või jäädavalt invaliidistunud tuhandeid noori Ameerika mehi ja naisi – seda kõike Iisraeli nimel.

PAGANAD PEAVAD ÜLES ÄRKAMA!!


TAGASI KRISTLUSE PALJASTAMISE LEHELE