Vaenlase valed deemonite kohta: "Qlippoth"


Kogu laimamine deemonite ja paganlike jumalate vastu tuleb ainult juutide ja Aabrahami programmidest. Kõik allikad, mis väidavad, et Deemonid on kurjad, pärinevad juudi allikatest ja mitte kusagilt mujalt. Deemonid on olnud juutide vastu alates sellest ajast, kui juudid ründasid deemonlikku kultuuri ja meie Jumalate plaani teha inimkond Jumalateks.

Eespool öeldu tulemusena on kogu teave, mis oli enne olemas Deeminite kohta ja on täpne, sihipäraselt varjatud. Kuigi tänaseni on säilinud lõputuid tõendeid selle kohta, kui head on meie Vana-Jumalad [neid nimetati Deemoniteks], on vaenlase ülekaalukas kontroll ajakirjanduse, meedia ja akadeemiliste ringkondade, aga ka okultistliku kirjanduse üle sihipäraselt peitnud need teadmised avalikkuse eest.

Need valed, mida pidevalt levitatakse, on põimitud paljudesse okultistlikesse tekstidesse, mille allikas ja päritolu on juudi pärimus, müstika ja kirjandus. Kõik jumalateotuse tekstid ja ebakorrektsed meetodid deemonitele väljakutsumiseks on juutide poolt koostatud või põhinevad juudi allikatel, mis pärinevad peamistest deemonivastaste kuritarvituste programmidest, nagu islam, kristlus ja judaism.

Sõna "Qlippoth" tähendab heebrea keeles "Huski". Need, kes on tuttavad "Vasakukäe tee" rikutud teadmistega, on tuttavad nende rikutud juudi leiutistega, mis alati kujutavad Demeoneid kui pimeduse, surma ja hävingu allikaid. See on ainult juudi arvamus sel teemal ja kõik see on puhas laim.  Thomas Hobbes, kurikuulus juudi rabi, selgitab seda elavalt allikas, mida saab lugeda lehe allosas. Ta tunnistab, et juutide kuritegu oli paganate jumalate [mittejuutide] laimamine. Ta selgitab, kuidas juudid laimasid deemoneid nende piibli- ja juudipärimustega, muutes neist koletised ning mattes nad needmise ja kultuurilise rüvetamise alla.

Lisaks on suurem osa vasakukäelise tee "deemonite teadmiste" tuum selles, mida me nimetame "Qlippothiks" või "negatiivse eksistentsi looriks", mis on petuõpetus, mida põlistas teine rabi nimega Isaac Luria. Nendest valedest kasvas välja üldine vale konsensus rikutud tavade ja jumalateotavate meditatsioonide, näiteks "Qlippothic Tree" ja muude juutide trikkide kohta. See rabi jätkas ainult juudi traditsiooni tuuma, mis pole midagi muud kui deemonli vastane traditsioon. Nagu ühel  teisel lehel, öeldud, on sõna "Deemon" ainult väga positiivne sõna.

Kogu Piibli lugu on lihtsalt juudi rahva suur vihane kultuuriline reaktsioon paganate jumalate ja nende kultuuride, aga ka rahvaste vastu. Piiblis rünnatakse lakkamatult kõiki maailma parimaid ja targemaid kultuure koos nende jumalatega, kelleks on paganlikud jumalad. Piibel pole tõepoolest midagi muud kui raamat, mis väljendab paganarahva ja nende jumalate vastu suunatud vihkamist. Muidugi sisaldab kõik nendes deemoneid ründavates käsikirjades rikutud kujul teadmisi ja tarkust, mis on varastatud nendelt rahvastelt, keda need raamatud nii avalikult ründavad.

Rabi Luria lõi kõik deemonite kohta käiva vale ja laimu, mis väidab et nad on "tühjad kestad" või "elavad kurjuse sfääris" ja lõputud muud valed. Meie jumalate halvustamise 'qlippothi's, mõtles välja rabi Isaac Luria 16. sajandil pärast juutide Hispaaniast väljasaatmist. See väljasaatmine oli juudi kogukonnale suur löök. Nii suur, et Luria kirjutas "qlippothis", otsides vastuseid juudi küsimusele: "Kui Jumal on hea, siis miks on olemas kurjust?".

Kahjuks oli vasakpoolsel teel juutide mõju tõttu vaid juutide loodud arvamused ja valed. Nendele valedele tuginedes hävitasid paljud inimesed oma elu või ei edenenud parimal juhul kuhugi vaimselt, jäädes samal ajal lahutatuks jumalatest ning seotuks ainult juutide valede ja valearvamustega.

Juudid on meid, paganaid, rünnanud sajandeid. Eriti meie paganlikke jumalad. Katolik kirik, kristlus, kommunism ja palju muud on juudi impeeriumi erinevad näod.

Lisaks kõigele sellele on juutidel olnud vabadus taas DIKTEERIDA ja RÄÄKIDA meile kõigile, mida satanism peaks endast kujutama, nn "kurjust" ja sellega seotud. Juudid võtavad alati võimupositsioonid seal, kus nad kontrollivad mittejuutide mõistust.

Minu mõte seda kirjutades on see, et paljud satanistid on selle juutide väljamõeldud jama ja meie jumalate äärmusliku jumalateotuse kaudu eksitatud. Paljud, kes uurivad seda prügi meditatsiooni ja muu sellise kaudu, saavad kohutavate kogemuste osaliseks.

Sellel juutide väljamõeldud jamal pole mingit pistmist ühegi meie jumalaga.

Jumalad armastavad mitte-juute ja nad kohtlevad neid positiivselt seni, kuni nad suhtuvad neisse positiivselt. Seevastu juute vihkavad deemonid nende arvukate rünnakute tõttu sajandite jooksul. Seda fakti väljendatakse avalikult kogu juudi pärimuses.

Kõik, kes on huvitatud jumalatest, ei tohi mitte mingil juhul läheneda neile juudi rahva valede kaudu. Need tehnikad mitte ainult ei tööta, vaid kujutavad endast täielikku jumalateotust ja valeteadmisi, mis võivad põhjustada tõsist kahju neile, kes on piisavalt rumalad, et seda teha.

Joy of Satan pakub õiget ja lugupidavat metoodikat deemonitele lähenemiseks.

_____________________

Näide õelast laimamisest, kus juudid tunnistavad, et on kogu maailma deemonite suhtes sihikindlalt eksitanud, on osa 1600. aastate rabiinliku "filosoofi" Thomas Hobbesi loomingust, kirjutab ta avalikult oma kurikuulsas teoses "Leviathan". [3]:


[4. raamat, CH 45-46]


" Demonoloogiast ja muudest paganate religiooni reliikviatest. [...] Ja seepärast kartsid nad neid (deemoneid) kui tundmatuid asju, see tähendab, et neil on piiramatu jõud neile kasu või kahju teha. Selleks et neid ohjata loodi demonoloogia, mille abil muudeti osad deemonid hakbadeks ja teised headeks ning hoiti neid seadusi rikkumast." [...]


"Kreeklased edastasid oma kolooniate ja vallutuste kaudu oma keele ja kirjutisi Aasiasse, Egiptusesse ja Itaaliasse ning seal, mille tulemuseks oli nende DEMONOLOOGIA või (nagu püha Paulus seda nimetab) KURADIÕPETUSED: ja selle kaudu levis nakkus ka juutidele, nii Juudamaale kui Aleksandriale ja mujale, kuhu nad hajutati. Kuid Deemoni nime nad (juudid) (nagu kreeklased) ei omistanud nii headele kui ka kurjadele Vaimudele, vaid ainult kurjale: ja headele deemonitele andsid nad neile nime Jumala Vaim; ja austasid neid, kes astusid oma prohvetite (juutide) kehadesse ."

_____________________

 

© Copyright 2019, 2021, Joy of Satan Ministries;
Library of Congress Number: 12-16457

Tagasi: Deemonid-alged eelkristlikud jumalade

Kristluse paljastamine