“Seestumise” selgitus

Kristluse, islami ja nende juudi juure pettuse ulatus kogu maailmas on peadpööritav.

Kõige kurvem on see, kuidas Paganad on ilma jäetud teadmistest, spirituaalsest väest ning süstemaatiliselt läbi sajandite kristluse, islami ja teiste juudi programmidega nagu kristlik budism, järjest rumalamaks tehtud.

Juudid, eriti nende rabid, on sajandeid olnud okultismist nii läbi imbunud, et see üllataks paljusid. Pehmelt öeldes on see šokeeriv.

Sajandeid on juudid mittejuute lakkamatult neednud. Paganad samal ajal kummardavad ja järgivad orjalikult juutide debiilset spirituaalset kõntsa.

Juut loob probleemi
Juut provotseerib reaktsiooni
Juut kas sunnib või pakub lahendust.

“The Encyclopedia of Jewish Myth, Magic and Mysticism” rabi Geoffrey W. Dennise sulest on kõige informatiivsem, suurepärane lugemine… äärmiselt paljastav, kuigi selle mõistmiseks peaks sul olema piisavalt teadmisi okultsest, kogemused spirituaalmaailmaga ning formaalsed teadmised judaismist ja nende kabalast.

Seestumise teemal toon teile ära mõned väga paljastavad väljavõtted:

“Varajase kristluse patristilised isad, Justin Martyr ja Origen, tunnustavad juute erilise ande eest deemonite väljaajamisel.”

“Simon bar Yochai ajab välja kurja deemoni. See on demonstratsioon, mis aitab tal saavutada Caesari koostöö juute rõhuva määruse eemaldamiseks.”

Need on juutide poolt loodud mõttevormid.

Mäletan, et olin umbes 20-aastasena ülikoolis. Üks juuditar rääkis, kuidas üks “väike geiser” nagu ta seda nimetas, rikkus täielikult ühe naise elu. Mõni teine juuditar ilmselt lõi selle mõttevormi ja sokutas selle tema sisse.

Olin tollal täielik ateist ega osanud sellest midagi arvata kuid sedasorti asja kuulmine on miski mida sa iial ei unusta.

Kuna Paganatel pole teadmisi ja nad on okultsest ära lõigatud, astub taas sisse juut ja dikteerib. Nemad loovad oma pahatahtlikke mõttevorme, SÜÜDISTAVAD MEIE PAGANLIKKE JUMALAID seestumises ja sildistavad neid “kurjadeks”.

Neil mõttevormidel on nimed, nagu nende inglitelgi.

Lõpetuseks toon ära veel paar paljastavat tsitaati samast raamatust:

"... et maailm on jagatud Valguse Laste ja Tumeduse Laste vahel kes on igaveses sõjas, õpetus sellest, et jumal on ettekavatsetult juhatanud maailma paganad eksiteele…”

“Eleazar Ben Judah of Worms:
Ta nägi visioone ja suutis läbi viia suuri teurgiaid (heade vaimude väljakutsumist). Näiteks kasutas ta oma teadmisi jumalikest nimedest, et tappa õel paganast prints kes juutide kogukonda ähvardas.”

Paganad peavad tõsiselt üles ärkama!

___________________________

Sajandeid kestnud spirituaalsete teadmiste allasurumise tõttu pole paljudel inimestel aimugi mida üks mõttevorm endast kujutab. Mõttevorm on astraalne olemus mille on loonud üks või mitu treenitud hinge ja meelega inimest. Selle paremaks mõistmiseks klikkige siin.


TAGASI KRISTLUSE PALJASTAMISE LEHELE