Juudid võtavad jumala positsiooni


"Meie hävitame jumala" – tsitaat siioni tarkade protokollidest.

Talmudist võib lugeda: “Jumal õpib toorat.” “Jumal peab hingamispäeva.” “Jumal kannab tallitit ja tefillini.” “Jumal on peidetud.” jne.

On ilmselge, et juudi rahvas ongi nn. jumal. Uurides intensiivselt raamatuid mis on kirjutatud juutide POOLT juutide JAOKS, oleme leidnud, et yhvh (jumal) on tegelikkuses juudi rahvas. Talmudi õppimisel juhendavad rabid (eriti ortodokssed) juute vaatama KÕIKE, sest seal on väga palju peidetud informatsiooni mis on ülimalt salajane. Talmudi õpilastel on tavaliselt rabist instruktor kes asju selgitab. Äärmiselt salajasi teadmisi antakse ainult valitud vähestele, et vältida nende avalikuks tulemist. Viimatimainitu koos infoga selle kohta, mida nad sajandeid teinud on, tooks kaasa katastroofilise vägivalla juutide vastu.

Tsitaadid Talmudist:
Libbre David 37: “Gooile info andmine meie religioossete tõekspidamiste kohta oleks võrdne kõigi juutide tapmisega, sest kui gooid teaksid, mida me nende kohta õpetame, tapaksid nad meid avalikult.”

Libbre David 37: “Kui juut peaks kutsutama selgitusi andma rabide raamatute mis tahes osa kohta, peab ta andma ainult valeselgitusi. Kes iganes seda käsku eirab, saab surmatud.”

Szaaloth-Utszabot, Jore Dia raamat 17: “Juut peab vanduma valet kui gooid temalt küsivad kas meie raamatud midagi nendevastast sisaldavad.”

Heebrea sõna “gooi” on halvustab sõna Pagana (mittejuudi) kohta mis tähendab karilooma. Juudid loomulikult valetavad ja väidavad, et see sõna tähendab “võõrast”. Kui aga lugeda ja uurida raamatuid mis on kirjutatud juutide POOLT juutide JAOKS, saab tegelik tähendus vägagi selgeks. Juudid on olemuselt valetajad ja petturid. See on osa nende võõrast hingest.

Rabid jätavad taolisi vihjeid omade jaoks, nad avaldavad infot omadele suulise toora, talmudi jne. kaudu.

Nende “elupuu” Adam Kadmoniga, kether, malkhut jne. on lihtsalt vahend energia kanaldamiseks juudi tegevusplaani.
"Malkhut ehk Shekhinah ja Knesset Yisrael, hingejuure iisrael (mis manifesteerub juudi isikute kujul)."1

Soovitan tugevalt hoida eemale nende Elupuust ja muust taolisest. Nende hing EI OLE meie hing. Juutide hing ei ole sama mis on Pagana hing. Neil on maaväline hing. Meil, Paganatel, on hinges teatud aspektid mis juutidel puuduvad.

Juudi hing on tundetu. Enamus teist on kursis juudi kommunismiga, mille käigus on massimõrvade ja muude jõledustega tapetud kokku julgelt üle 100 miljoni inimese. Juudid on võimelised olema uskumatult julmad ja brutaalsed. Üks juudi kommunismi peamisi eesmärke on täielikult eemaldada spirituaalsed teadmised elanikkonnalt. Ateismi soodustatakse ja surutakse peale. Selgituseks pean ütlema, et see siin ei ole rünnak ateistide vastu, sest juutide leiutatud “jumalale” ja naatsaretlasele suunatud orjaliku pühendumise ja kummardamise kontsept loodi juutide poolt pärast spirituaalsete teadmiste ja väe konfiskeerimist. Orjalik kummardamine (mis neid programme käigus hoiab) on juutide leiutis ja kontsept. Ülimat olendit EI OLE olemas. Tegelikkuses eksisteerib mikrokosmos ja makrokosmos – lõpmatus. Mida rohkem psüühilist ja spirituaalset energiat mingile asjale suunata, eriti massiteadvusega, seda võimsamaks ja reaalsemaks see asi muutub.

Kõigi spirituaalsete teadmiste eemaldamise järel on inimkond täielikult neid teadmisi ja võimeid omavate olendite meelevallas. Väga vähe inimesi on teadlikud sellest, kui palju on juudid oma vaenlasi läbi sajandite neednud (spirituaalselt mõrvanud). Neid teadmisi omavad tippjuudid muutuvad “jumalaks”. Seda on näha sellest kuidas nad piiblit kasutavad, sest see on olemas peaaegu igas kodus, haiglas, hotellis ja lõputult paljudes kohtades; see loob alateadliku ühenduse (mis on nõiakunsti ettevõtmistes vajalik). Sel põhjusel on kirikus käimine osades maades kohustuslik, salmide päheõppimine kristlastel ja moslemitel (koraan) jne – et sisestada alateadlikud sõnumid alateadvusse, meeltesse ja hinge. Juudid määravad end ise võimupositsioonile Paganate üle ja dikteerivad vastavalt. Nad alati käsutavad ja õpetavad Paganatele kuidas elada, kuidas mõelda ja mida ma saame või ei saa teha. Juutide täitmatu ahnuse tõttu on okultsed/spirituaalsed teadmised nende kätte kokku kogutud ja sellega kogu maailmale kahju tehtud.

Juutide hingest puudub ka loovuse aspekt. Neil pole mitte midagi enda oma nagu ka kristluse ja islami programmid on leiutatud Paganismist varastatud ja rikutud kontseptidest. Kogu spirituaalsus on tahtlikult eemaldatud.

Iga sensitiivne inimene suudab tajuda juudi lamedat aurat. Nad imevad energiat nagu parasiidid verd. Meie hingedes on aspekte mis juutidel täielikult puuduvad.

Juutide oma on ka see “kõik on üks” rämps ja armastusega pommitamine mida New Age silmini täis on. See pärineb nende shema palvest mis on üks olulisemaid judaismis:

“Kuula, oo iisrael: jumal on meie issand, jumal on üks.”
See "kõik on üks" rämps käib kaasas monoteismiga.

Lõpetuseks. Olen sellest varem kirjutanud. Sellele järgnenu põhjal võib öelda, et see läheb juutidele tõeliselt korda. Kõikjal kommunismis esinev mõiste “rahvaste”, näiteks “Korea Rahvademokraatlik Vabariik” jne. – sealt on algusest “valitud” ära jäetud. Rabid tunnistavad seda nüüd. Paganate rahvastele ei kuulu mitte midagi.

Tsitaadid Talmudist:
Schulchan Aruch, Choszen Hamiszpat 348: “Teiste rahvuste kogu vara kuulub juudi rahvusele, mis järelikult on õigustatud seda üle võtma ilma ainsagi kõhkluseta.”

Seph. Jp., 92, 1: "Jumal on andnud juutidele võimu teiste rahvuste omandi ja vere üle."


_________________

Viited:

1 Tree of Souls, Howard Schwartz

Viide: The Encyclopedia of Jewish Myth, Magic and Mysticism, rabi Geoffrey W. Dennis


TAGASI KRISTLUSE PALJASTAMISE LEHELE