Koopia katoliikliku konfessiooni juhendist


See on küll haletsusväärne kuid siiski humoorikas. Kui huumor kõrvale jätta, saab katoliikliku konfessiooni juhendit lugedes enamgi kui selgeks, et need inimesed on tõsiselt HAIGED.

See on nii loomuvastane kuid samas täiuslik näide sellest kuidas tulnukast “jumal” vihkab inimkonda ja kõike inimlikku. See juhend katab kõik inimlikud jooned; kõik selle, mis teeb meist inimesed. Need uskumused on väga võõrad ja inimvihkavad. Hullem on see kuidas nad neid haigeid õpetusi süütutele lastele peale suruvad ja sel moel veelgi rohkem elusid hävitavad. See haige “religioon” peab varsti lõpule jõudma ja varsti oli eile.  

Lisaks oma patu LAADI ütlemisele pead tuletama meelde mitu KORDA sa seda ajaloos teinud oled, öeldes lisaks (ja ainult) need OLUKORRAD kus pisipatt võib muutuda surmapatuks või surmapatt oluliselt hullemaks. Kas olen kunagi jätnud pihtimata tõsise patu või varjanud seda? Kas olen olnud süüdi lugupidamatuses selle sakramendi vastu jättes hoolikalt uurimata oma südametunnistuse?

Kas olen jätnud tegemata patu lunastuse mille andis mulle pihiisa või eiranud tema õpetusi? Kas olen unustanud lihavõtte kohustuse võtta vastu püha õhtusöömaaeg või jätnud pihtimata oma patud aasta jooksul? Kas mul on mõned KOMBED tõsise patu tegemiseks mida esmalt pihtida (ebapuhtus, purjutamine)?

Esimene käsk
• Kas ma olen võhiklik oma katekismuses (patukahetsuse akt, apostli usutunnistus, kümme käsku, seitse sakramenti, meie isa)?
• Kas olen tahtlikult kahelnud või eitanud kiriku mis tahes õpetust (ketserlus)?
• Kas olen aktiivselt osalenud mis tahes mittekatoliiklikus jumalateenistuses?
• Kas olen mis tahes antikatoliikliku või mõne salaseltsi liige?
• Kas olen teadlikult lugenud mis tahes antikatoliiklikku kirjandust?
• Kas olen praktiseerinud mis tahes ebausku (horoskoobid, ennustajad jne)?

Teine käsk

• Kas olen kasutanud jumala nime ilmaasjata jumalavallatul moel?
• Kas olen pomisenud või kaevanud jumala vastu (jumalateotus)?
• Kas olen mustanud preestreid või teisi jumalale pühitsetud isikuid?
• Kas olen vandunud jumala nimel (vanne) valevannet või tormakal moel?
• Kas olen murdnud mis tahes isiklikku tõotust?

Kolmas käsk

• Kas olen enda süü tõttu puudunud missalt pühapäeviti või kirikupühadel?
• Kas olen missale hilinenud omaenda hooletuse tõttu?
• Kas olen missal olnud hajameelne või muul moel jätnud austamata kõige pühama sakramendi?
• Kas olen pühapäeviti teinud ebavajalikku alamlikku tööd (füüsilist tööd) või sisseoste?

Neljas käsk

• Kas olen olnud lugupidamatu oma vanemate suhtes või jätnud neid tähelepanuta?
• Kas olen olnud sõnakuulmatu ja austamatu teiste võimul olijate suhtes?
• Kas olen väärkohelnud oma naist või lapsi? Kas olen olnud sõnakuulmatu või lugupidamatu oma mehe suhtes?
 


Minu laste osas:

• Kas olen jätnud tähelepanuta nende materiaalsed vajadused? Kas olen jätnud nad varakult ristimata või õige religioosse juhendamise andmata?
• Kas olen lubanud neil jätta tähelepanuta nende religioossed kohustused?
• Kas olen muul moel jätnud neid distsiplineerimata?
• Kas olen olnud neile halvaks eeskujuks? Kas olen sekkunud nende vabadusse abielluda või järgida religioosset eriala?

Viies ja kuues käsk

• Kas olen kellegagi tüli norinud?
• Kas olen kedagi neednud või muul moel temale halba soovinud?
• Kas olen nautinud kellegi ebaõnne?
• Kas on keegi kellega ma keeldun rääkimast või ei soovi lepitust?
• Kas olen kellegi kohta valetanud (laim)?
• Kas olen kedagi tormakalt süüdistanud tõsises patus?
• Kas olen osalenud kuulujuttudes (halvustamine) või levitanud kuulujutte?
• Kas olen kuulanud kuulujutte oma naabri kohta?
• Kas olen olnud kade või armukade kellegi suhtes?

Kuues ja üheksas käsk

• Kas olen oma kaaslast jätnud ilma tema abieluõigustest?
• Kas olen kasutanud rasedusvastaseid vahendeid?
• Kas olen oma abieluõigusi muul moel väärkasutanud?
• Kas olen sooritanud abielurikkumist või hooramist?
• Kas olen puudutanud või emmanud kedagi ebapuhtalt?
• Kas olen teinud pattu teiste samasoolistega?
• Kas olen masturbeerinud või muul moel teinud pattu ebapuhtal moel iseendaga?
• Kas olen hellitanud himuraid kirgi kellegi suhtes?
• Kas olen järele andnud muudele ebapuhastele mõtetele?
• Kas olen riietunud viisil mis pole tagasihoidlik?
• Kas olen teinud midagi, et tekitada ebapuhtaid mõtteid teistes?
• Kas olen lugenud ebasündsat kirjandust või vaadanud ebasündsaid pilte?
• Kas olen vaadanud sisendavaid filme või programme?
• Kas olen lubanud oma lastel või teistel minu hoole all olevatel teha neid asju?
• Kas olen kasutanud ebasündsat kõnepruuki või rääkinud ebasündsaid lugusid?
• Kas olen tahtlikult kuulanud selliseid lugusid?
• Kas olen uhkeldanud oma pattudega?
• Kas olen teinud pattu vooruslikkuse vastu mis tahes muul moel?

Seitsmes ja kümnes käsk

• Kas olen midagi varastanud?
• Kas olen oma vea tõttu hävitanud kellegi teise vara?
• Kas olen teisi petnud või tüssanud?
• Kas olen keeldunud maksmast oma võlgu või jätnud need hooletusse?
• Kas olen jätnud hooletusse oma kohustused või olnud laisk oma töös?
• Kas olen keeldunud või jätnud abistamata inimest kes on tõsises hädas?
• Kas olen jätnud midagi hüvitamata?

MUUD PATUD

• Kas olen teadlikult pannud teisi pattu tegema?
• Kas olen teiste pattudes kaasa löönud?
• Kas olen teinud liigsöömise pattu?
• Kas olen olnud joobes?
• Kas olen kasutanud narkootikume?
• Kas olen olnud motiveeritud ahnusest?
• Kas olen nautinud uhkustamist või eneseuhkust?
• Kas olen surmapatu olekus võtnud vastu püha õhtusöömaaja või muu sakramendi?
• Kas on mõni muu patt mida pean pihtima?


TAGASI KRISTLUSE PALJASTAMISE LEHELE