Valguse heitmine illuminaatide peale


Järgnevalt toome ära lühikese sündmuste ajaloo mis viis vabamüürlaste allutamiseni juutide poolt ja illuminaatide tõe:

Teemat käsitlevad ka mitmed teised head artiklid:
Tõde “uue maailmakorra” kohta
Saalomoni Tempel
Uus Atlantis

Rothschild palkas ühe juudi rabi poja nimega Adam Weishaupt, et see looks massoonlusele sarnaneva fassaadiga ühenduse (illuminaadid) ja varustas ta tohutu rahastuse ning kontaktidega.

Ajalugu väidab, et 1. mail 1776. aastal asutas Dr. Adam Weishaupt ILLUMINAATIDE Baieri Ordu. Weishaupt oli juudi kanoonilise seaduse professor Saksamaal Ingolstadti Ülikoolis. Tema vanemad olid juudid, hiljem ta “vahetas usku” ja astus rooma katoliiklusse. Temast sai Jesuiitide Ordu kõrge auastmega liige, millest ta järgnevalt lahkus omaenda organisatsiooni loomiseks äsjamoodustatud “Rothschildi Maja” selgel käsul.

Juudi soost Weishaupti uskumus oli see, et ainult valitud vähesed suudavad kvalifitseeruda piisava “illuminatsiooni” saamiseks, et juhtida ja valitseda maailma. Probleem oli selles, et kust leida piisavalt intellektuaalseid “valguskandjaid”, et asi liikuma panna? Ta hakkas neid avastama erinevatest tolle aja loožidest ja ordudest nagu massoonide loožid, roosiristluse ordu ja teised seaduslikud ja siirad vanaaja ordud. Seda kinnitab taas kord Edith Starr-Miller oma klassikalises “Occult Theocracy” teoses: “Illuminaatide organisatsiooni arenedes kasvasid ka selle ambitsioonid, mis lõppesid plaaniga allutada Vabamüürlus vahendeid valimata oma maailma domineerimise eesmärgile … Pärast teatud massoonlike loožide kontrolli alla saamist uhkeldas Weishaupt koos partneritega enesekindlalt oma kasvava võimuga.”

Weishaupt võttis nime Spartacus, sest sarnaselt rooma sõdalasele oli ka tema pühendunud rõhutud masside vabastamisele kõigi monarhiate ja religioossete võimude alt. Tema kirg piiravate ikete kõrvaleheitmise järele ei sisaldanud ainult valitsusi ja organiseeritud religiooni, vaid ka abielu ja isegi perekonna institutsiooni…

Weishaupt tahtis saavutada tõeliselt globaalsete mõõtmetega süsteemi isegi juhul kui sellega oleks kaasnenud vägivaldne üleilmne revolutsioon ja verevalamine. Tema “heasoovlik diktatuur” sisaldas kuut peamist punkti mis käsitlesid järgmiste nähtuste kaotamist:

1. Päritud või natsionalistlikke valitsusi mis on monarhiate kujul;
2. Eraomand;
3. Pärimisõigused;
4. Patriotism natsionalistlike ürituste suhtes;
5. Sotsiaalne kord perekondades, seksuaalsed keeluseadused (alaealiste kaitseks) ja kõik moraalikoodeksid;
6. Kõik religioossed distsipliinid mis põhinevad elava jumala uskumisel vastandina usule loodusse, inimesse ja põhjusse (üritades ateismi abil eemaldada spirituaalsed teadmised täielikult).

See sarnaneb peaaegu sõna-sõnalt Karl Marxi kommunismi manifestiga. Need kuus punkti on ideaalses üldises kooskõlas ka siioni tarkade protokollidega (tõendades taas kord nende ehtsust).

Weishaupti nägemus tuleviku maailmast oli puhas kommunism, kus kogu omand, isegi lapsed, oleks ühine.

Palju huvitavam on teada saada, et Karl Marx ei olnud tegelik kommunistliku maailmarevolutsiooni algataja. Selle tõeline isa oli Adam Weishaupt, illuminaatide “vabamüürlaste ordu” asutaja.
- Marschalko

“Meie ordu suur tugevus seisneb selle varjatuses; ärge laske sellel iial paista mis tahes kohas oma õige nimega, olgu see alati kaetud teise nime ja teise ametiga. Miski pole sobivam kui vabamüürluse kolm alumist astet; avalikkus on sellega harjunud, ootab sellelt vähe ja seega ei pane seda väga tähele.”
- Adam Weishaupt

Alguses ei olnud illuminaadid massoonlik ordu ja Weishaupt ise ei ühinenud loožiga enne kui 1777. aastal mil ta Theodore de Bon Conseil looži Münchenis vastu võeti. Organisatsioonis sees olles märkas Weishaupt kohe selle asutuse potentsiaali oma illuminaadi unistuste elluviimiseks. Ametliku liidu loomiseks illuminaatide ja vabamüürlaste vahel korraldas Weishaupt Wilhelmsbadi Kongressi mis toimus Hesse-Kasseli valitseja William IX lossis 16. juulil 1782. a. Sellest erilisest, nii suuruselt kui ka püüdlustelt pöördelisest sündmusest võtsid osa massoonlike loožide eliitesindajad kõikjalt.

Lisaks otsustati seal anda eelnevalt välja jäetud juutidele õigus astuda vabamüürlusse. Illuminaatide tõekspidamine oli, et kõik inimesed on võrdsed (kommunism/kristlus).
Artikkel: Kristlus ja kommunism: juudi kaksikud

Vene revolutsiooni bolševikust juht Lenin, kes oli juudi päritolu nii isa kui ka ema poolt, esitas oma plaani tsentraliseeritud valitsusest mida kontrolliks juudi oligarhia. Kui Lenin ja tema illuminaatidest kambajõmmid revolutsiooni lõpus oma lipud heiskasid, seati ametisse nende uus kommunistlik valitsus millest vähemalt 75% kõrgematest positsioonidest täitsid juudid… kommunismi lõppemise ajaks oli mõrvatud 60 miljonit Paganat. Paljud neist mõrvati laagrite organiseeritud süsteemis mida juhtisid juudi soost komissarid.
Orjatöö Nõukogude Venemaal

Ka juudi pankurid võtsid teise suuna ja ehitasid aeglaselt üles finantsasutuste impeeriumi, et juhatada kapitalistlikku infrastruktuuri mis maailma valitseks. Üks juudi pankur ja illuminaatide patroon Amshel Rothschild ütles kuulsad sõnad: “Andke mulle kontroll riigi finantside üle ja mind ei huvita kes riiki valitseb!”

See viib lõpus kommunismini. Juutide käes on kogu rikkus ja võim kuid Paganad on taandatud täielikku orjusse juutide ühtse maailmakorra küüsis.

Rahvad kogunevad jumala inimestele austust avaldama: kõik rahvuste rikkused antakse juudi rahvale, nad marsivad juudi rahva järel ahelates ning lömitavad nende ees, nende kuningad kasvatavad nende poegi ja nende printsessid hoiavad nende lapsi. Juudid käsutavad rahvusi, nad kutsuvad kohale inimesi kes isegi ei tea mis nendega juhtuma hakkab. Mere rikkused ja rahvuste jõukus läheb juutidele pelgalt nende sõna alusel.
“Kõik kuningriigi inimesed kes Iisraeli ei teeni, hävitatakse”
-Isidore Loeb [Le Litterature des Pauvres dans la Bible].

Milliseid mõjusid tõi vabamüürlusele kaasa selle vallutamine juutide poolt? Massoonlus põhineb judaismil. Kui elimineerime judaismi õpetused massoonlikest rituaalidest, mis siis järgi jääb?
- The Jewish Tribune [New York, 28. okt 1927]

“Praegustes rahvustes tõuseb vabamüürlusest tulu ainult juutidele”
- Theodore Herzl [World Zionismi asutaja ja juht]

“Oleme asutanud palju salajasi ühendusi mis kõik töötavad meie eesmärgi nimel meie käskude ja juhatuse järgi. Meie vabamüürluse üks paljudest triumfidest on see, et nende loožide liikmeks saavad Paganad (mittejuudid) ei peaks iial kahtlustama, et paneme nad iseendale vanglaid ehitama mille terrassidele me püstitame trooni oma universaale juutide kuninga jaoks; ja nad ei peaks iial teadma, et meie käsime neil sepistada nende endi orjameelsuse ahelad meie tulevase maailma kuninga jaoks”.
- B'nai B'rith konventsiooni avakõne Pariisis [avaldatud: Catholic Gazette, veebruar 1936]

Siit peaks olema ilmselge miks Hitleri Kolmas Riik taolised organisatsioonid Saksamaal keelas. Need on juudi kommunismi organid.Allikas: The Coming Gnostic Civilization, M.A.Pinkham