Enochian


Võtmete ülevaatamise põhjuseks on see, et Anton LaVey, kes neid saatanlikku piiblisse lisas, ei tõlkinud võtmeid enochiani keelde. Sellisel kujul jäetud, on need äärmiselt saatanlikku jumalateotust tekitavad.

Need võtmed on täielikult üle vaadatud, nii inglise kui ka enochiani keeles. Nad on äärmiselt võimsad. JoS Ministeerium soovitab tungivalt, et enne nende, eriti enochiani keelsete võtmete retsiteerimist peaks olema sooritatud pühendumisrituaal.  Enochiani keel on väga iidne keel; algne keel, mida Jumalad kasutasid. Nii deemonid kui ka inglid mõistavad ja kasutavad Enochiani keelt.


Enochiani võtmete kohta 

Saatanliku Enochiani keele võtmed

Enochiani võtmete hääldus 

Enochiani keele tähestik 

Enochiani keele sõnastik 

Täielik Enochiani sõnaraamat.pdf


TAGASI SATANISTLIKE RIITUSTE JA PIDUSTUSTE PEALEHELE 

 

 

© Copyright 2003, 2005, Joy of Satan Ministries;

Kongressi raamatukogu number: 12-16457