Põhijuhised saatanlikele rühmadele


Rühmade eesmärk on tugevus arvudes. Liikmete ühine hing/meelejõud võib saavutada palju rohkem kui üks inimene üksi töötades. Rühm pakub seltskonda, vastastikust naudingut praktikatest, seltskondlikkust ja on nagu lähedane perekond. Rühma poolt teostatud töö on tavaliselt märkimisväärselt edukas, samas kui üksinda töötades võib saavutada vaid mõõdukat edu. Kõik Joy of Satana rühmad on mõeldud vaimse sõja pidamiseks. Iga rühm töötab otseselt koos patroon- deemon/essiga, kes juhib ja juhendab rühma Saatana soovide osas. Rühm tegutseb absoluutses saladuses.

Ingliskeelne sõna "coven" on tuletatud ladinakeelsest sõnast "conventus", mis tähendab "kogunemine" või "kokku kutsumine". Sellel on sama juur nagu "convention" ja "covenant".

Rühm ise muutub võimsaks üksuseks. Mida võimsam on üksikute liikmete mõistus ja hing, seda võimsam on ka rühm tervikuna. Aja jooksul, jätkuvate tööde käigus, areneb rühmast välja võimas energiaaura, millest üksikud liikmed saavad omaenda väe täiendamiseks energiat ammutada. Rühmast saab energiapank. See on võimalik ainult regulaarsete kohtumiste ja rituaalide abil, kus kõik liikmed töötavad koos. Järjepidevus on alati võti vaimse energia ülesehitamisel ja loomisel. 

Rühma struktuur ja nõuded:

Mida on vaja rühma toimimiseks:


Rühma peamine eesmärk on töötada üksusena, et saavutada maagias edu, mis ei ole tavaliselt võimalik ühe inimese jõupingutuste abil. Kuigi järgmised esemed on ideaalsed, ei ole need absoluutselt vajalikud. Kõige tähtsam on kõigi liikmete korrapärane kohtumine ja nende järjepidev töötamine üksusena. Nii nagu üksikisik muutub tugevamaks oma jooga- ja meditatsioonipraktika järjepidevuse kaudu, mis aitab koguda energiat ja tugevdada oma hinge ning suunata ja fokuseerida oma meelt, nii teeb seda ka rühm kui üksus. Rühm on vaimne. Materiaalsed esemed on ideaalsed pidustuste ja muu taolise jaoks, kuid kui need osutuvad mõnele liiga raskesti kättesaadavaks, ei takista see teid rühmana toimimast.


Üks või mitu väikest trummi, näiteks bongotrummid, mida saab kasutada selleks, et panna grupp rütmi. Rütm ja tants on traditsiooniliselt tuntud hinge energia ülesehitajana. Valikulised muusikainstrumendid satanistliku rühma jaoks on järgmised:


Tamburiinid, plokkflöödid, paanipillid, flöödid, kõristid. See on rütmilise tantsu jaoks ringis, mida tehakse rühma kui üksuse jõudude tõstmiseks. Tantsitakse sageli rivis, mao moodi, kusjuures ülempreester/preestrinna eesotsas juhib teisi, tehes S-sid ja muid pöörlevaid tantsuliigutusi. Tantsimiseks, mis toimub pärast riitust, võib mängida eespool nimetatud instrumente või mängida kõlarite kaudu muusikat - metal või mõni muu elav rütm sobib hästi.


Vaja on sobivat altarit ja altarivahendeid. Need võivad kuuluda ülempreestrile või olla eraldi rühma omad. Vaja on grupi karikat ja kas veini või mõnda muud jooki. [Kogu rühm lonksab riituse ajal karikast]. See on ametlikeks rituaalideks, milles kasutatakse kõiki rekvisiite. Nagu paljud juba teavad, ei ole rekvisiite vaja meele- ja hingetööde jaoks. Rekvisiite kasutatakse ainult selleks, et luua teatud meeleolu, mis on töötamisel kasulik.


Teismelistele ja teistele, kes ei ole vabad, ei ole rekvisiidid vajalikud. Vaid see, et kõik rühmas olevad inimesed on pühendunud Saatanale ja et rühm kohtub regulaarselt. Kokkutulek ja keskendumine konkreetsele tööle on iga rühma jaoks hädavajalik.


© Copyright 2005, 2012, Joy of Satan Ministries;

Kongressi raamatukogu number: 12-16457


TAGASI RÜHMADE LEHELE