Piibel: juutide vandenõu ja pettus mittejuutidele


Piibel on juutide vandenõu. Kristlased on võimsa loitsuga ära tinistatud. Kristlus pole midagi muud kui õel programm mille eesmärgid on:


"Saagu tema nimi ja mälestus temast kustutatud."
--juudi talmud

"Meie hävitame jumala "
--Tsitaat siioni tarkade protokollidest

Loetelu on lõputu ning see, mida tehti, on silmatorkavalt selge. Me kõik teame, et naatsaretlane on väljamõeldis. Juudid ise teavad seda ega usu sellesse, sest see vale põhineb enam kui 20 ristilöödud “päästjal” mille lood on varastatud paganate panteonidest üle kogu maailma.

Olen pühendanud palju energiat ja aega piibli uurimisele, sest nii paljudel inimestel on tõsised sissevõetused mis tulenevad kristluse programmeeringutest ja sellesse paigutatud psüühilisest väest. On ilmselge, et piibel on pettus ja vale.

“Nüüd üritame vastata küsimusele mis peaks loomulikul moel tekkima kõigis kes esimest korda näevad sarnasusi heebrealaste ja teiste rahvaste legendides: kas juudid kopeerisid teistelt rahvastelt või kopeerisid teised rahvad juutidelt? Sellele küsimusele vastamiseks anname esmalt lühikese ülevaate Moosese raamatute ja teiste vana testamendi raamatute ajaloost millest oleme võtnud legendid ja näitame, millal need umbes kirjutati. Teiseks näitame, et teised rahvused olid nendest legendidest lummatud oluliselt varem ning, et juudid kopeerisid neilt.”
- Bible Myths And Their Parallels in Other Religions, T. W. Doane © 1882, lehekülg 92

Maailma Loomine:
“Struktuurselt kujutavad Moosese esimese raamatu 1 kuni 11 endas kütkestavat pilguheitu sellesse kuidas piibel arenes erinevatest kultuuridest pärinevate polüteistlike müütide ja legendide kogumist monoteistlikuks, peamiselt sidusaks aruandeks israeliitide ajaloost.”
- 101 Myths of the Bible, Gary Greenburg © 2000; lehekülg 3

Kokkuvõttes on iga piibli tegelaskuju varastatud paganate religioonidest ning asendatud juudi tegelaskujuga:

Luues vastanduvad, ühe “hea” ja teise “kurja” jumala, on juutidel õnnestunud maailma uskumatul määral manipuleerida.

Juudi kohtumõistjate raamat (Km) koosneb materjalidest mis on varastatud:


Paganlikud Jumalad sattusid jumalateotuse loitsudesse.

“Ükski teine rahvas pole iial olnud nii teadlik ülimast tähtsusest üleloomuliku sekkumise kaudu. See on andnud neile sidususe ja julguse jääda kindlaks tagakiusamisele ja hävitustööle. Tõekspidamine, et iga juut saab ühel päeval osa oma jumalikust saatusest maailma valitseva rassina, on muutnud nad uhkeks ja võimaldanud neil maa rahvaste hulgas assimileerimata ellu jääda.”
“Tõotatud pärandi hulgas oli päästja või messias kes toob kaasa “kuningriigi”. See messias oleks kas ilmalik, füüsiline juht kes oma armeega kukutaks Iisraeli vaenlased või siis üleloomulik olend kes samuti seaks sisse “igikestva” juudi kuningriigi. “Juudi imperialism järgneks sellele kui oodatud päästja hävitab vaenlased ja annab oma sõjasaagi Iisraelile. Larson ütles: “See messias toob Paganatele kohtumõistmise ning neist saavad Juuda orjad…”
Ülaltoodud kaks lõiku pärinevad raamatust The Christ Conspiracy: The Greatest Story Ever Sold, Acharya S. © 1999 leheküljed 325 ja 326

Piibli eesmärk oli:


Bible Myths And Their Parallels in Other Religions, T. W. Doane, Copyright 1882

Lõpetuseks, Al Jilwah ja Qu’ret al-Yezid tekstides ütleb Saatan nende valede kohta väga selgelt:

“POLE ÜHTEGI JUMALAT PEALE MINU” “TEADES SEDA, KES JULGEB KUMMARDADA KORAANI JA PIIBLI VALEJUMALAID?”
-SAATAN
QU'RET AL-YEZID

"SATAN" TÄHENDAB HEEBREA KEELES VAENLAST

"Me hävitame Jumala "
--Tsitaat Siioni tarkade protokollidest
VIITED:

Muud viited:

© Copyright 2005, Joy of Satan Ministries;
Library of Congress Number: 12-16457