Kristlus – juudi pettus


Järgnev on lõik Ben Klasseni raamatust "The White Man's Bible":

JUUDI ÜLESTUNNISTUSED — TARSUSE PAULUSE JA KRISTLUSE LAASTAVAD TAGAJÄRJED ROOMA TSIVILISATSIOONI HÄVITAMISEL
Järgneva on kirja pannud Marcus Eli Ravage, juudi kirjutaja (1884-1965). See ilmus nüüdseks välja surnud Century ajakirja 1928. aasta veebruari numbris. Siin selgesõnaliselt väljaöeldud täielik katastroof on nii selge, nii otsene ja selle mõjud nii kaugeleulatuvad, et see ei jõua keskmisele segaduses valgele kristlasele iial kohale. Järgnevalt on Ravage artikli pealkiri ja tekst: TÕELINE KAASUS JUUTIDE VASTU

Loomulikult olete te meie peale kibestunud. Mul pole mõtet öeldagi, et te ei ole. Ärme siis raiska aega eitamise ja alibite peale. Teie teate seda, mina tean seda ja me mõistame üksteist. Kindluse mõttes on mõned teie parimad sõbrad juudid jne. Olen seda ennem kuulnud korra või kaks, ma arvan. Tean ka seda, et te ei arva nende hulka mind isiklikult – “mina” on siis konkreetne individuaalne juut – kui heidate meile oma laialdasel moel ette, sest mina olen, noh, nii erinev, peaaegu sama hea kui üks teist. See väike vabastus ei liiguta mind kuidagi tänulikkusse aga las see praegu olla. Teile ei meeldi need agressiivsed, ronivad, tõukavad, materialistlikud tüübid – ühesõnaga need, kes meenutavad teile nii väga teie endi noori vendi. Me mõistame üksteist täielikult. Mul pole teie vastu pahameelt.

Olgu mu hing õnnistatud, mina ei süüdista kedagi kui talle keegi ei meeldi. Asi mis mind nende anti-juutlike asjade juures, nagu teie seda mängite, intrigeerib, on teie täielik südikuse puudumine. Te olete selles nii kaudsed ja ebamäärased, teil on niivõrd läbipaistvad vabandused, te näite kannatavat nii jubedalt eneseteadlikkuse all, et kui see sooritus ei oleks groteskne, oleks see ärritav.

Asi pole ka selles, et te olete amatöörid: te olete seda teinud üle viieteistkümne sajandi. Samas, vaadates teid ja kuulates teie lapsikuid ettekäändeid, võib tekkida mulje, et te ise ei tea milles see kõik seisneb. Te põlgate meid kuid ei saa selgelt öelda miks. Te mõtlete välja uue vabanduse – nimetades seda põhjuseks – igal teisel päeval. Olete sadu aastaid kuhjanud iseenda jaoks kokku õigustusi ja iga uus leiutis on veelgi naeruväärsem kui eelmine, iga uus vabandus on eelmisega vastuolus ja hävitab selle. Mõned aastad tagasi kuulsin, et meie oleme rahaahned ja ärilised materialistid; nüüd sosistatakse, et ükski kunst ega amet pole kaitstud juudi invasiooni eest. Kui teid uskuda, oleme me samaaegselt klannikesksed, eksklusiivsed ja eba-assimileeruvad, sest me ei abiellu teiega. Lisaks oleme ronijad, tõukajad ja nuhtlus teie rassilisele terviklikkusele.

Meie elustandard on nii madal, et meie loome teie slummid ja viletsa orjatööga vabrikud ning nii kõrge, et võtame ära teie parimad elamurajoonid. Meie hiilime oma patriootlikust kohustusest sõjaajal kõrvale, sest me oleme loomult ja traditsioonilt patsifistid ja me oleme universaalsete sõdade peaarhitektid ja nende sõdade peamised kasusaajad (vaata “Siioni tarkade protokollid”).

Me oleme samaaegselt kapitalismi leiutajad ja juhtivad pooldajad ning peamised kapitalismivastase mässu täideviijad. Loomulikult pole ajaloos mitmekülgsuse poolest mitte kedagi meiesugust. Oh, ma peaaegu unustasin kõigi põhjuste põhjuse! Me oleme kangekaelsed inimesed kes iial ei võtnud vastu kristlust ja me oleme kurjategijad kes lõid selle asutaja ristile.

Ma ütlen teile, et te olete enesepetjad. Teil puudub kas enesemõistmine või siis tahtejõud faktidele otsa vaadata ja tõtt tunnistada. Te ei salli juuti mitte sellepärast, et me jeesuse risti lõime nagu mõned arvavad, vaid sellepärast, et me ta sünnitasime. Teie tõeline vimm meiega pole mitte seepärast, et me kristlusest keeldusime, vaid seepärast, et me selle teile kehtestasime! Teie laialivalguvad, vasturääkivad süüdistused meie vastu ei ole laik meie tõestatud ajaloolise kuriteo pimedusel. Te süüdistate meid Moskva revolutsiooni tekitamises. Oletame, et võtame süüdistuse omaks. Mis siis? Võrreldes sellega, mida Tarsuse juut Paulus Roomas korda saatis, on vene riigipööre kõigest lihtne tänavakaklus. Te teete palju kära ja raevu lubamatu juudi mõju pärast teie teatrites ja kinodes. Väga hea, oletades, et teie kaebus on põhjendatud. Kuid mis on see võrreldes meie vapustava mõjuga teie kirikutes, teie koolides, teie seadustes, valitsustes ja isegi neis mõtetes mida te iga päev mõtlete? Kohmakas venelane võltsib dokumente ja avaldab raamatu “Siioni tarkade protokollid” mis näitab, et meie salaplaan oli põhjustada viimane maailmasõda. Teie usute seda raamatut. Hea küll. Oletame vaidluse mõttes, et me kirjutame igale selle sõnale alla. See on õige ja ehtne. Kuid mis on see võrreldes vaieldamatu ajaloolise vandenõuga mille me täide oleme viinud, mida me mitte kunagi pole eitanud, sest teil pole iial olnud julgust meid selles süüdistada ja mille kohta on täielik ajalugu kõigile lugemiseks säilinud?

Kui te olete juutide salaplaanidest rääkides tõeliselt tõsised, kas ma ei või suunata teie tähelepanu ühele mis väärib arutelu? Mis mõtet on raisata sõnu väidetavale avaliku arvamuse kontrollimisele juudi finantstegelaste, ajalehtede omanike ja filmimagnaatide poolt kui te võiksite meid õiglaselt süüdistada kogu oma tsivilisatsiooni kontrollimises juudi evangeeliumide kaudu?

Te pole hakanud väärtustama meie süü tegelikku sügavust. Me oleme sissetungijad. Me oleme häirijad. Me oleme õõnestajad. Me oleme võtnud teie loomuliku maailma, teie ideaalid, teie saatuse ja korraldanud nendega kaose. Meie oleme olnud mitte ainult viimase suure sõja taga, vaid peaaegu kõigi teie sõdade taga; mitte ainult vene revolutsiooni, vaid kõigi suurte revolutsioonide taga ajaloos. Meie oleme toonud lahkhelisid, segadust ja frustratsiooni teie isiklikku ja avalikku ellu. Me teeme seda ikka veel. Mitte keegi ei saa öelda kui kaua me seda veel teeme. Vaata veidi juhtunule tagasi. 1900 aastat tagasi olite te üks süütu ja muretu paganate rass. Te ülistasite lugematul hulgal Jumalaid ja Jumalannasid, õhu, ojade ja metsade vaime. Te nautisite häbenematult oma alasti kehade hiilgust. Te nikerdasite pilte oma jumalatest ja ahvatlevast inimkujust. Te nautisite võitlusi lahinguväljal ja areenil. Sõda ja orjus olid kindlad nähtused teie süsteemides. Vallatledes suure looduse mäenõlvadel ja orgudes hakkasite te arutlema elu ime ja müsteeriumi üle ning lõite loodusteaduste ja filosoofia alused. Teie kultuur oli üllas ja sensuaalne, ärritamata inimliku võrdõiguslikkuse sentimentaalsete küsimuste ja sotsiaalse teadvuse torgete poolt.

Kes teab milline suur ja hiilgav saatus oleks teile omaks saanud kui me oleks teid rahule jätnud. Kuid me ei jätnud teid rahule. Me võtsime teil käest kinni ja tõmbasime teid alla sellelt kaunilt ja heldelt struktuurilt mille te kasvatanud olite ja muutsime kogu teie ajaloo kulgu. Meie vallutasime teid nagu mitte ükski teie impeerium eales ei ikestanud Aafrikat ega Aasiat. Meie tegime seda ilma armeedeta, ilma kuulideta, ilma vere ja rahutusteta, ilma ühegi jõuta. Meie tegime seda pelgalt oma vaimu vastupandamatu väega, ideede ja propagandaga. Meie tegime teist oma missiooni vabatahtlikud ja teadvusetud kandjad kogu maailmas, alates selle maa barbaarsetest rassidest kuni lugematute sündimata põlvkondadeni. Mõistmata täielikult seda, mida me teile tegime, said teist meie rassi traditsioonide vabad esindajad, kandes meie evangeeliumi maa uurimata otstesse. Meie hõimutavadest on saanud teie moraalse koodeksi tuum. Meie hõimuseadused on olnud kõigi teie kõrgeauliste konstitutsioonide ja legaalsete süsteemide põhialuseks. Meie legendid ja muistendid on püha pärimus mida te laulate oma lastele. Meie poeedid on täitnud teie lauluraamatud ja meie palveraamatud. Meie rahvuslik ajalugu on muutunud teie pastorite, preestrite ja õpetlastee asendamatuks osaks. Meie kuningad, riigimehed, prohvetid ja sõdalased on teie kangelased. Meie väike iidne maa on teie püha maa. Meie rahvuslik kirjandus on teie püha piibel. Mida meie inimesed mõtlesid ja õpetasid, on lahutamatult punutud teie kõnesse ja traditsiooni kuni selleni, et mitte ühtegi teist ei saa nimetada harituks kui ta ei tunne meie rassilist pärandit. Juudi kunstnikud ja juudi kalamehed on teie õpetajad ja pühakud, kelle järgi on loodud lugematul hulgal kujusid ning katedraale nende mälestuseks. Juudi neitsi on teie emaduse ja naiselikkuse ideaal. Juudi mässaja-prohvet on teie religioosse kummardamise keskne kuju. Me tirisima maha teie iidolid, heitsime kõrvale teie rassilise pärandi ja asendasime selle meie jumala ja meie traditsioonidega. Ükski vallutus ajaloos pole isegi kaugelt võrreldav meie puhta vallutusega üle teie kõigi.

Kuidas me seda tegime? Peaaegu kogemata. Peaaegu kaks tuhat aastat tagasi, kaugel Palestiinas, oli meie religioon langenud lagunemisse ja materialismi. Tempel kuulus rahavahetajatele. Mandunud, isekad preestrid tüssasid meie rahvast ja läksid rasva. Siis tõusis noor patrioot-idealist ja hakkas mööda maad käies kutsuma üles usu uuendamisele. Tal polnud mõtteid uue kiriku loomisest. Nagu kõigil prohvetitel enne teda, oli ka tema ainus eesmärk iidne usutunnistus puhastada ja ellu äratada. Ta ründas preestreid ja ajas rahavahetajad templist välja. See põhjustas tema konflikti kehtiva korra ja selle tugisammastega. Riigis tegutsenud Rooma võimud pidasid tema revolutsioonilist tegevust poliitiliseks võitluseks nende väljasaatmise nimel. Nad arreteerisid ta, viisid kohtusse ja mõistsid ta surma ristilöömise läbi. See oli toona tavaline surmanuhtluse moodus.

Naatsaretlase jüngrid, peamiselt orjad ja vaesed töölised, eraldusid maailmast oma kaotusvalus ja pettumuses, moodustades isekeskis patsifistliku vastuhakuta vennaskonna, jagades oma ristilöödud juhi mälestust ja elades kommunistlikult koos. Nad olid kõigest uus sekt juudamaal, ilma väeta ja tähenduseta, mitte esimene ega ka viimane. Alles pärast Jeruusalemma hävitamist roomlaste poolt muutus see uus usutunnistus tähtsaks. Toona sündis patriootlikul juudil nimega Paulus või Saul idee sundida rooma võim alandlikkusele, hävitades rooma sõdurite moraali armastuse ja mittevastuhaku doktriinidega mida juudi kristlaste väike sekt jutlustas. Temast sai Paganate apostel; temast, kes oli seniajani olnud üks selle pundi kõige aktiivsematest tagakiusajatest. Ja nii hästi tegi Paulus oma tööd, et nelja sajandi jooksul jäi suurest Palestiina ja pool maailma ikestanud impeeriumist järele vaid hunnik varemeid. Siionist alguse saanud seadusest sai Rooma ametlik religioon.

Sellest sai alguse meie domineerivus teie maailmas. Kuid see oli vaid algus. Sellest ajast alates on teie ajalugu vaid veidi enam kui teie vana Paganliku vaimu ja meie juudi vaimu vaheline valitsemise võistlus. Pool teie sõdadest, suurtest ja väikestest, on religioossed sõjad, mida võideldakse meie õpetuste ühe või teise asja interpreteerimise üle. Te ei murdnud end lahti oma primitiivsest religioossest lihtsusest ega üritanud praktiseerida Paganlikku Rooma õppimist enne kui meie evangeeliumidega relvastatud Luter tõusis teid alla suruma ja meie pärimust tagasi troonile seadma. Võta kolm viimase aja olulisemat revolutsiooni – prantsuse, ameerika ja vene. Kas need pole siis juudi sotsiaalse, poliitilise ja majandusliku õigluse nägemuse triumf? Lõpp on ikka veel kaugel. Me ikka domineerime teie üle. Praegusel hetkel tiritakse teie kirikuid fundamentalistide ja modernistide vahelises tsiviilsõjas laiali. See tähendab: sõja üks pool on need, kes järgivad otseselt meie õpetusi ja traditsioone ning teine pool need, kes üritavad meid samm-sammult võõrandada. Tennessee osariigis Daytonis keelab piibli peal kasvanud kogukond teie teaduse õpetamise, sest see on vastuolus meie iidse juudi versiooniga elu päritolust ja juudivastase Ku Klux Klani liider härra Bryan annab demokraatide rahvuslikul kokkutulekul oma elu ülima võitluse meie eest, märkamata vasturääkivust. Ikka ja jälle murrab juudi puritaanlik pärand välja lavatsensuuri, pühapäeva siniste seaduste (teatud tegevuste keelamine pühapäevadel) ja rahvuslike keeluaktide lainetena. Samal ajal kui sellised asjad juhtuvad, lobisete teie juudi mõjutustest filmides!

Kas see on mingi ime, et te meid põlgate? Meie oleme pannud kammitsa teie progressile. Meie oleme teie peale pannud võõra raamatu ja võõra usu mida te ei suuda alla neelata ega seedida, mis on ristipidi teie enda sünnipärase vaimuga, mis hoiab teid igavesti ebakindlana ja milleks teil puudub julgus kas keelduda või täielikult aktsepteerida. Loomulikult pole te kunagi täielikult aktsepteerinud meie kristluse õpetusi. Südames olete te ikkagi Paganad. Te ikka armastate sõda, puuslikuid ja tülisid. Te ikka tunnete uhkust palja inimkeha sära üle. Teie sotsiaalne südametunnistus on vaatamata kogu demokraatiale ja teie kõigile sotsiaalsetele revolutsioonidele ikka haletsusväärselt ebatäiuslik asi. Meie oleme vaid jaotanud teie hinge, ajanud segadusse teie impulsid, halvanud teie kired. Keset lahingut olete kohustatud põlvitama tema ees kes käskis teil pöörata teise põse, kes ütles “ära seisa kurja vastu” ja “õnnistatud on rahusobitajad”. Oma ihas saavutuste järele olete te järsku häiritud mälestusest pühapäevakooli päevilt homse peale mittemõtlemise kohta. Kui te oma tööstuslikes raskustes lööksite streigi süütundeta laiali, tuleb teile järsku meelde, et vaesed on õndsad ja, et mehed on issanda isaduses vennad. Ja kui te olete ahvatlusele järgi andmas, paneb teie juudi treening heidutava käe teie õlale ja lööb täis karika teie huulilt.

Teie kristlased pole iial saanud ristiusku pööratud. Selles osas oleme me teiega läbi kukkunud. Aga me oleme igaveseks rikkunud Paganismi lõbu teie jaoks. Miks ei peaks te meid vihkama? Kui meie oleksime teie asemel, vihkaks me teid ilmselt veelgi hingestatumalt kui teie meid. Aga meie ei peaks kõhklema, et teile seda öelda. Meie ei peaks kasutama maskeeringuid ja läbipaistvaid ettekäändeid. Kuna meie seas on miljoneid valusalt lugupeetud juudi poepidajaid, ei peaks me solvama teie intelligentsust ja meie enda ausust rääkides kommunismist kui juudi filosoofiast. Ja miljonite rasket tööd tegevate vaeste juudi kaubitsejate ja tööliste pärast ei peaks me tegema end naeruväärseks rääkides rahvusvahelisest kapitalismist kui juudi monopolist. Ei, meie peaks minema otse asja tuumani. Me peaks mõtisklema selle segaduses, saamatu läbu üle mida me nimetame tsivilisatsiooniks, selle pool-kristliku pool-Paganliku segu üle – ja kui meie rollid oleks vahetatud – peaksime meie ütlema teile otse näkku: “Selle segaduse eest täname teid, teie prohveteid ja teie piiblit.”